Tekstrevision og korrekturlæsning

Revisions- og korrekturlæsningstjenester handler om kontrol af de færdigoversatte tekster med hensyn til grammatik, stavning og tegnsætning.

Kontakt os

Sprogrevision af oversættelse – hvad er det?

Derudover er det en indholdsmæssig kontrol som skal sikre, at den oversatte tekst er i overensstemmelse med originalversionen.

Sprogrevisorens arbejde består i at kontrollere den oversatte tekst og rette evt. fejl og misforståelser. Dette indebærer også, at man kontrollerer, om alle termer er oversat korrekt.

Sprogrevision er en del af kvalitetssikringsprocessen. Udover grammatik og tegnsætning kontrollerer man også, om indholdet i oversættelsen er korrekt. Dette er en meget vigtig del af sprogprojektet, især når det gælder fagoversættelser. Tekniske, medicinske og juridiske oversættelser kræver kontrol af terminologien og af, om teksten er bygget logisk op. Denne udførlige gennemgang af teksten udføres ofte af en person, som er specialist inden for det pågældende emne, f.eks. en ingeniør eller læge.

Teksten kontrolleres også i forhold til korrekt sprogbrug, herunder tilpasning til en dialekt eller sprogvariant, f.eks. amerikansk engelsk eller argentinsk spansk.

Korrekturlæsning af oversættelsen – kronen på værket

Trods oversætterens fokus på grammatisk korrekthed, stilistisk kvalitet og indholdet, kan der stadig være behov for korrekturlæsning. Her kan man sikre, at der er taget højde for kundens evt. instruktioner f.eks. hvad angår anvendelse af specifikke termer. Korrekturlæseren skal også sørge for, at teksten er letlæselig og forståelig for målgruppen. Hvis et dokument henvender sig til en specifik faggruppe, er det vigtigt at anvende den korrekte, højt specialiserede terminologi. Hvis en tekst derimod er tiltænkt en bredere målgruppe, skal korrekturlæseren sikre, at den i stedet er mere lettilgængelig.

Kontakt os

Kontakt os nu for at komme i gang med tekstrevision og korrekturlæsning hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies bruger cookies til at få en bedre forståelse af, hvordan websitet bliver brugt. Ved at fortsætte med at bruge dette website, giver du dit samtykke til denne politik.

    Læs mere