Kontakt os
Få et tilbud

Tjenestetype: Fra: Til: Tilføj et enkelt dokument eller en zip-fil med flere filer: Jeg accepterer reglerne og bestemmelserne (se nederst på siden).

Kontakt os

Almindelig oversættelse eller bekræftet?

 

Takket være den fri bevægelighed for varer og mennesker og et tættere og mere intensivt internationalt samarbejde investerer virksomheder i dag mere og mere i udlandet. Antallet af internationale kontrolorganer og erhvervsorganisationer er også stigende. Alle disse enheder genererer en stor mængde juridisk og økonomisk dokumentation. Når to virksomheder fra forskellige lande indgår en aftale, kræves der oftest en bekræftet, dvs. en autoriseret, oversættelse af de fleste dokumenter.

Mange kunder spekulerer på, om de har brug for en bekræftet eller legaliseret oversættelse eller om en almindelig oversættelse er nok. Hvad er så forskellen?

En bekræftet oversættelse er en oversættelse, der er forsynet med en underskrift, som certificerer, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten. En bekræftet oversættelse kan derudover påtegnes af Dansk Erhverv (Handelskammeret) eller hos en notar for at bekræfte ægtheden af underskriften i dokumentet. Efterfølgende kan dokumentet få påført apostille på Legaliseringskontoret i Udenrigsministeriet.

 

Bekræftede oversættelser bruges oftest ved juridiske dokumenter eller dokumenter, der skal være juridisk bindende, eller som skal indleveres til myndighederne. Det kan f.eks. være:

  • køretøjsdokumenter,
  • sikkerhedsdatablade,
  • købsaftaler,
  • diplomer,
  • skøder,
  • certifikater.

 

Det er vigtigt at huske på, at oversættelse af denne type dokumenter klassificeres som fagsproglig oversættelse. Hvis materialet indeholder fagterminologi inden for jura, økonomi eller finans, bør du kontakte et oversættelsesbureau, der har erfaring med fagoversættelser. Bekræftede oversættelser forekommer i alle brancher.

Hvis du er i tvivl, om der kræves en bekræftet, notarpåtegnet eller apostille-påtegnet oversættelse anbefaler vi, at du hører modtageren af dokumentet om eventuelle krav.

 

 

Bekræftede oversættelser – hvad skal vi bruge?

 

For at lave en bekræftet oversættelse har vi brug for originalteksten. Inden oversættelsen påbegyndes er det vigtigt, at du undersøger med modtageren af oversættelsen, hvad det korrekte dokument er. I nogle tilfælde er en kopi tilstrækkelig, andre gange kræves en bekræftet kopi af originalen og i mange sager er det udelukkende det originale dokument, der kan godtages, men det er udelukkende modtageren af dokumentet, der kan afgøre dette.

 

Når oversættelsen er klar, bindes den sammen med bekræftelsen til ét samlet dokument. Dette dokument kan efterfølgende notarpåtegnes og eventuelt apostille-påtegnes som beskrevet ovenfor.

Vi hjælper naturligvis gerne med hele processen, fra oversættelse og bekræftelse til legalisering ved notar eller Dansk Erhverv samt indsendelse til apostille-påtegning ved Udenrigsministeriet.

Summa Linguae Technologies er et bureau med over 30 års erfaring på det nordiske marked. Siden 2018 opererer vi globalt, og du finder vores kontorer i bl.a. Polen, Rumænien og Indien. Dette giver os mulighed for at garantere høj kvalitet af oversættelser på de fleste sprog i verden. Vi samarbejder med specialister fra hver branche og håndterer store sprogprojekter for nogle af de største internationale koncerner.