Kontakt os
Få et tilbud

Tjenestetype: Fra: Til: Tilføj et enkelt dokument eller en zip-fil med flere filer: Jeg accepterer reglerne og bestemmelserne (se nederst på siden).

Kontakt os

Udover oversættelse har du også brug for DTP-tjenester

 

Man siger, at et billede siger mere end tusind ord. Når det gælder teknisk oversættelse eller fagoversættelse kan det faktisk være tilfældet. En komplet oversættelsestjeneste består ikke bare af oversættelse, sprogrevison eller korrekturlæsning. Den omfatter også forberedelse til publicering/tryk. DTP er ofte påkrævet ved tekniske oversættelser eller oversættelse af markedsføringsmateriale, men også i andre tilfælde.

Oversættelse af tekniske specifikationer, kort, tegninger, manualer og markedsføringsmateriale kan ikke kun begrænses til oversættelse af ord. I disse sammenhænge spiller billederne en lige så vigtig rolle som teksten, og derfor bør de også “oversættes”.

 

I markedsføringsmateriale spiller billeder en central rolle – de skal fremkalde de rigtige følelser og få forbrugerne til at købe et produkt. Billedsproget er forskelligt på tværs af landegrænser og derfor er det værd at vælge et oversættelsesbureau, som tilbyder grafiske tjenester. Så er både sproget og billederne tilpasset modtagerkulturen.

 

I tekniske dokumenter er tegninger og illustrationer afgørende for forståelsen af budskabet. De skal derfor tilpasses det nye sprog – f.eks. kan det være nødvendigt at konvertere måleenheder (eksempelvis afstande på et kort) eller måden man skriver tal på. DTP-afdelingen kan forberede denne type materiale til oversættelse og sikre, at den færdige oversættelse er i det rette format.

 

Hvad omfatter vores DTP-tjeneste?

 

Specialister i DTP arbejder med filer, som foruden sproglig oversættelse også kræver grafisk håndtering, så layoutet bevares eller det modsatte – et andet alfabet eller et andet marked kan gøre det nødvendigt at ændre på materialets layout.

 

DTP omfatter:

  • at dokumentets oprindelige layout bibeholdes efter oversættelse,
  • at det grafiske layout justeres i forhold til dokumentets nye sprog,
  • at det grafiske layout evt. ændres fuldstændigt,
  • at filer, der ikke kan redigeres, konverteres og forberedes til oversættelse,
  • at materiale tilpasses til tryk eller publicering i det ønskede format,
  • at der foretages kvalitetskontrol af den grafiske komposition (typografi, kompatibilitet med kildefiler).

 

I et oversættelsesprojekt indgår også DTP-tjenester, som ofte forbindes med grafisk design. Med Summa Linguae Technologies behøver du ikke en separat leverandør til at forberede materialet til tryk. Vi håndterer hele kæden – fra oversættelse til DTP.

 

Ved indhentning af tilbud informerer vi om et evt. behov for DTP-tjenester til bevaring af layoutet i en brochure, bog, manual eller anden type publikation. Vores DTP-specialister håndterer den grafiske proces inden tryk og online-publicering.