Comments

12/2019 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #f2f2f2;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}