Akcjonariat

Image module
Struktura akcjonariatu
Image module

Grupa kapitałowa

Image module

Władze spółki

Krzysztof Zdanowski
Prezes Zarządu
Team member
Urodził się w 1987 roku w Warszawie, jest absolwentem Wyższej Szkoły Europejskiej
im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Lingwistyka Stosowana. W 2009 roku stworzył markę Spectraling, którą rozwijał od początku działalności. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spectraling Sp. z o.o. Obecnie jest Prezesem Zarządu Summa Linguae S.A., Partnerem spółki inwestycyjnej KTZ Capital Sp. z o.o. oraz właścicielem firmy consultingowej KZ Consulting Group. W wolnych chwilach czyta literaturę o rynkach finansowych i analizach giełdowych. Z uwagą śledzi rozgrywki hokejowe, a sam jest aktywnym golfistą i pilotem z licencją samolotową.
Madhuri Hegde
Członek Zarządu
Team member
Pani Madhuri Hegde ukończyła Magisterskie Studia Menadżerskie na Heriot Watt University (MBA) oraz studia podyplomowe z języka francuskiego na Alliance Francaise de Bangalore. W latach 1993-2000 działała we Francuskim Ministerstwie ds. Ekonomii i finansów, koordynując francuski eksport i inwestycje w Indiach. W 2003 r. założyła spółkę Mayflower Language Services Pvt Ltd z siedzibą w Bangalore, w Indiach i od 2016 r. ściśle współpracuje z Summa Linguae Technologies zasiadając najpierw w Radzie Nadzorczej, a obecnie będąc Członkiem jej Zarządu. Madhuri Hegde jest również zaangażowana w działania na rzecz kobiet. W 2018 r. została wyróżniona przez The CEO Magazine tytułem Women Entrepreneur of the Year.
Piotr Misztal
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Team member
Pan Piotr Misztal ukończył studia magisterskie na Państwowym Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych na kierunku stosunki międzynarodowe oraz ukończył ICAN Institute, na którym uzyskał dyplom z zarządzania. W swojej karierze zawodowej przeszedł przez ważne stanowiska w spółkach takich jak KPMG Polska (Supervisor, 1993-1995), ERSTE Investment/IB Austria Financial Advisors (Dyrektor Inwestycyjny, 1996-1997), Riversiede Europe Partners (Partner, 1998-2007), Societe Generle Asset Management (Partner Private Equity, 2007-2011) a od 2011 roku jest Partnerem w V4C General Partner Sarl, z siedzibą w Luksemburgu. Poza Spółką wykonuje działalność inwestycyjną oraz doradczą m.in. w spółkach EURO MC Sp. z o.o., REVO Property Sp. z o.o. i PJKZ anusz Kujawski Sp. k.
Krzysztof Antoni Zdanowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Team member
Urodzony w 1949 roku, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Bankowości na SGH. 20 lat pracy jako nauczyciel akademicki w zespole badawczym CMKP w Warszawie. W latach dziewięćdziesiątych - Dyrektor w Departamencie IT Banku Handlowego w Warszawie - w ciągu 5 lat wraz z Zespołem wdrożeniowym dostosował sferę informatyczną banku do współczesnych wymagań rynkowych. Od roku 1997 jest członkiem Dyrekcji w Firmie "WIŚNIOWSKI". Jako Doradca Dyrektora Generalnego kierował m.in. projektem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, zakończonego uzyskaniem przez Firmę "WIŚNIOWSKI" certyfikatu zgodności z Normą ISO 9001. Przez szereg lat nadzorował obszar HR, IT i telekomunikacji w firmie. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spectraling Sp. z o.o., a obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Summa Linguae S.A. Prywatnie jest ojcem szczęśliwej rodziny, z żoną prowadzi dom w górach, pasjonuje się turystyką kulturoznawczą, relacją tradycji i rozwoju, rolą komunikacji i języka w procesach.
Agata Kowalska
Członek Rady Nadzorczej
Team member
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu Prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego. W 2008 roku została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Przed założeniem obecnej Kancelarii współpracowała przez kilka lat z renomowanymi krakowskimi kancelariami specjalizującymi się w transakcjach na rynku kapitałowym. Ma kilkuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu i koordynowaniu procesów due diligence spółek (w szczególności z branży paliwowej) pod transakcje przejęć, przeprowadzaniu fuzji i przekształceń podmiotów prawnych oraz wprowadzaniu spółek na rynek New Connect. Specjalizuje się w obsłudze spółek z branży nowych technologii (IT, e-commerce, biotechnologia), w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu (ochrona praw własności intelektualnej naruszanych w Internecie, prawne aspekty e-commerce i e-marketingu). Autorka wielu publikacji prasowych z zakresu prawa nowych technologii. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek SUMMA LINGUAE S.A. oraz Simply User Sp. z o.o. (spółka z branży nowych technologii).
Jochen Hummel
Członek Rady Nadzorczej
Team member
Jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym firmy Coreon, która stworzyła najbardziej zaawansowane rozwiązanie SaaS dla systemów zarządzania wielojęzycznymi zasobami wiedzy. Dyrektor generalny ESTeam AB, dostawcy technologii językowych i rozwiązań semantycznych dla unijnych organizacji i korporacji. Jest także obecnym przewodniczącym LT-Innovate, forum europejskiego przemysłu technologii językowych. Z wykształcenia jest programistą. Ze swojej pierwszej firmy – TRADOS – uczynił światowego lidera w dziedzinie pamięci tłumaczeniowych i oprogramowania terminologicznego. W chwili sprzedaży w 2005 r. za 60 milionów USD założona w Stuttgarcie firma TRADOS posiadała biura na trzech kontynentach, a jej siedziba mieściła się w Dolinie Krzemowej. W 2006 r. założył firmę Metaversum, twórcę wirtualnego świata Twinity i kierował nią do 2010 r. Jochen jest znanym i cenionym na całym świecie twórcą i dyrektorem firm programistycznych oraz zasiada w radach i jest mentorem/aniołem biznesu dla kilku start-upów w Berlinie.
Rafał Ałasa
Członek Rady Nadzorczej
Team member
Pan Rafał Ałasa ukończył studia magisterskie na Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość, posiada tytuł zawodowy Chartered Management Accountant oraz tytuł zawodowy Chartered Financial Analyst. W latach 2007-2009 zajmował stanowisko Analyst a później (2009-2012) Associate w Unicredit CAIB Poland Sp. z o.o. Od 2012 r. piastuje stanowisko Investment Director w V4C Advisers Sp. z o.o. Aktualnie jest członkiem rad nadzorczych Dreamcommerce S.A. oraz KOM-EKO S.A.
Wiliam Watson
Członek Rady Nadzorczej
Team member
Pan William Watson ukończył University of Toronto i uzyskał tytuł Bachelor of Commerce ze specjalizacją Economics, oraz ukończył INSEAD i uzyskał tytuł Masters of Business Administration. Od 2011 r. jest Właścicielem oraz Partnerem ZArządzającym w Value4Capital Holding Limited, Guernsey oraz V4C General Partner Sarl. Wcześniej obejmował istotne stanowiska m.in. w SGAM/Amundi Private Equity Funds (Chief Investment Officer, 2005-2011) czy Baring Corilius Private Equity Limited (Właściciel oraz Partner, 2004-2005). W okresie ostatnich 3 lat Pan William Watson był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek: V4C Eastern Europe Carried Interest SLP (wspólnik), SGAM Eastern Europe FCPR (wspólnik), Arbonne Capital Advisers SAS (akcjonariusz), Value4Capital Holdings Limited (wspólnik) i innych.
Emília Mamajová
Członek Rady Nadzorczej
Team member
Emília Mamajová ukończyła z wyróżnieniem studia MBA na University of Chicago Booth School of Business i posiada tytuł magistra finansów na Uniwersytecie Mateja Bela na Słowacji. W 2017 roku została współzałożycielką ESPIRA Investments, zajmującej się inwestycjami kapitałowymi na rzecz wzrostu w środkowoeuropejskich małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
Wcześniej, Pani Mamajova była szefem Czech i Słowacji w PineBridge Investments Central Europe (2011-2016). Wcześniej pracowała jako Wspólnik w firmie inwestycyjnej Benson Oak Capital oraz jako Investment Manager w Penta Investments (2004-2011). Pani Mamajova jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych grupy JK Education oraz ICON Communication Centres. Jest również członkiem komitetu inwestycyjnego w Tilia Impact Ventures, pierwszego funduszu inwestycyjnego 'impact first' w Czechach.

Tatiana Balkovicová
Członek Rady Nadzorczej
Team member
Tatiana Balkovicová ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie z tytułem magistra biznesu międzynarodowego i posiada tytuł zawodowy biegłego rewidenta (Chartered Certified Accountant - FCCA). W latach 2001-2005 pracowała w dziale doradztwa finansowego biura KPMG w Pradze, w latach 2006-2018 zajmowała kilka stanowisk kierowniczych w dziale doradztwa finansowego / transakcji fuzji i przejęć praskiego biura Deloitte. Od 2018 roku pracuje w Genesis Capital s.r.o., obecnie na stanowisku Senior Investment Director. Jest członkiem rad nadzorczych GTH catering a.s., D2G a.s., D2Automation s.r.o. oraz podmiotów z grupy 11 Entertainment Holding a.s.

 

 

Walne zgromadzenie

Ład korporacyjny