Covid-19 and AI - summalinguae.com

Kan kunstig intelligens forutsi en pandemi?

Kunstig intelligens (AI) er basert på enorme datamengder.  Angivelig skal BlueDot-algoritmen allerede noen uker før epidemien i Wuhan ha rapportert om en mulig pandemi – ni dager før Verdens helseorganisasjon