Kontakt oss
Få et tilbud

Type tjeneste: Fra: Til: Legg til et dokument eller en zip-fil med flere filer: Jeg godtar betingelsene.

Kontakt oss

Vanlig oversettelse eller autorisert?

 

Takket være fri flyt av varer og mennesker og et tettere internasjonalt samarbeid, investerer dagens foretak stadig mer utenlands. Antallet internasjonale kontrollorganer og foretaksorganisasjoner øker også. Alle disse enhetene krever en stor mengde juridisk og finansiell dokumentasjon. Når det gjelder avtaleskriving mellom to foretak fra ulike land, kreves det ofte autorisert oversettelse av de fleste dokumenter.

Mange kunder lurer på om de trenger en autorisert oversettelse eller en vanlig. Hva er egentlig forskjellen?

En autorisert oversettelse må utføres av en statsautorisert translatør. Det er en oversetter som har bestått en autorisasjonsprøve i oversettelse som arrangeres av Norges Handelshøyskole (NHH). Juridiske dokumenter som innehar rettslig kraft eller skal leveres inn til en statlig myndighet, krever ofte autorisert oversettelse.

 

Det kan gjelde oversettelse av:

  • kjøretøydokumenter
  • sikkerhetsdatablad
  • kjøpsavtaler
  • diplomer
  • skjøter
  • sertifikater.

 

Det er viktig å huske at oversettelse av denne typen dokumenter klassifiseres som fagspråklig oversettelse. Hvis materialet inneholder fagtermer innen jus, økonomi eller finans, bør man kontakte et oversettelsesbyrå som har erfaring med fagoversettelse. Autoriserte oversettelser forekommer i alle bransjer.

 

Hvis du ikke vet om dokumentene dine krever autorisert eller vanlig oversettelse, kan du spørre en av våre prosjektledere eller selgere. Vi har omfattende erfaring og kan gi råd om mange problemstillinger.

 

Autoriserte oversettelser – hvem kan gjøre dem?

 

En vanlig oversettelse kan som regel utføres av hvem som helst – oversetteryrket er ikke regulert, så det trenger ikke være noen med fullførte språkstudier. En autorisert oversettelse, derimot, må utføres av en oversetter som er autorisert av NHH og fått den beskyttede yrkestittelen statsautorisert translatør.

 

Autoriserte oversettere er personer med offentlig utmerkelse som indikerer at deres oversettelser er korrekte. De påtar seg sivilt ansvar for sitt utførte arbeid.

 

En autorisert oversettelse må alltid være utstyrt med oversetterens personlige stempel og underskrift. Det er grunnen til at man ikke kan sende en slik oversettelse elektronisk. Et slikt stempel angir oversetterens navn og hvilke språk som oversetteren har rett til å oversette.

 

Kunden bestemmer selv hvordan den autoriserte oversettelsen skal leveres (personlig henting, postforsendelse, bud).

 

Kontakt oss: office_no@summalinguae.com