Kontakt oss
Få et tilbud

Type tjeneste: Fra: Til: Legg til et dokument eller en zip-fil med flere filer: Jeg godtar betingelsene.

Kontakt oss

Juridiske oversettelser – krever en spesialist

 

Et tettere internasjonalt samarbeid og økonomisk globalisering gjør det mulig for foretak å drive virksomhet på mer enn ett marked. Slik virksomhet resulterer i en stor mengde juridisk dokumentasjon, og denne må oversettes til flere språk. Juridiske oversettelser spiller derfor en stadig viktigere rolle i næringslivet. Oversettelse av forskrifter, kontrakter, direktiver eller andre juridiske tekster er fagoversettelser som man ikke skal overlate til hvem som helst.

Hvem kan oversette juridiske tekster?

 

Oversettere som utfører oversettelse av juridiske tekster blir ikke bare valgt ut fra deres språkkunnskaper, men også for deres kjennskap til og kunnskap om landets eller regionens lokale lovgivning innen dette området. De trenger også andre ferdigheter og kompetanser, som å ha en analytisk tilnærming til materialet, å forstå den juridiske konteksten, å tolke loven på riktig måte og oversette materialet samtidig som dokumentformatet ivaretas.

 

Juridiske oversettelser utgjør en stor del av alle oversettelser som utføres av Summa Linguae Technologies. Derfor har vi bygget opp en stor database av oversettere som har spesialisert seg på dette området.

 

Hva er det som er spesielt med juridiske oversettelser og oversettelse av lovgivning?

 

Juridiske oversettelser er oversettelser av dokumenter som kontrakter, fullmakter, domstolsdokumentasjon, standarder og beslutninger. Det som skiller dem fra andre oversettelser er et svært spesialisert ordforråd som krever at oversetteren har omfattende juridisk kompetanse. En person som er svært språklig dyktig, men ikke utfører slike oversettelser jevnlig, kan antakelig ikke håndtere en enkel kontrakt – for det hender at uttrykkene i slike dokumenter ikke er allment kjente. Personer som ikke har daglig kontakt med juridisk språk kan lett feiltolke et ord som høres kjent ut.

 

Et annet karakteristisk kjennetegn ved juridiske oversettelser er det ansvaret som oversetteren må være bevisst på.

 

Når man oversetter juridisk dokumentasjon eller børsdokumentasjon for et foretak, er det viktig å huske at hvert ord har en konkret betydning. Hvis man bruker feil term eller uttrykk, kan det få uønskede konsekvenser for foretaket. Dessuten må man være godt kjent med målspråklandets juridiske system. Man må huske at formater og dokumentstrukturer kan være ulike. Kunnskapen om landets rettssystem er en nøkkelkompetanse for juridiske oversettere.

 

 Hvorfor er det verdt det å investere i juridiske oversettelser?

Fordi det oftest dreier seg om dokumenter som er svært viktige for foretak (og for privatpersoner). De er ofte essensielle for å opprettholde sikkerheten til et foretaks virksomhet. Profesjonelle oversettelser er en nødvendighet for avtaler, fullmakter, skjøter, rapporter, patent, forskrifter, direktiver, standarder, domstolsdokumentasjon eller bestemmelser.

 

Å håndtere de flerspråklige dokumentene i et foretak er en svært ansvarsfull og tidskrevende oppgave. Det er derfor en god idé å hyre en erfaren partner i form av et oversettelsesbyrå. Kommunikasjon med partnere eller kontrollmyndigheter utenlands vil gå mye mer effektivt for seg dersom du overlater det til prosjektkoordinatorer og oversettere som har spesialisert seg på juridiske oversettelser.

 

Oversettelser av juridiske tekster er ofte konfidensielle. Alle oversettere som samarbeider med Summa Linguae Technologies skriver under på en konfidensialitetsavtale.
Kontakt oss for å få mer informasjon om hvordan Summa Linguae Technologies kan hjelpe deg med juridiske oversettelser: office_no@summalinguae.com. 

Kundecaser