Kontakt oss
Få et tilbud

Type tjeneste: Fra: Til: Legg til et dokument eller en zip-fil med flere filer: Jeg godtar betingelsene.

Kontakt oss

Oversettelse, lokalisering, opplæring

Å lokalisere e-learningmateriale kan ha stor betydning for fremgangen på internasjonale markeder.

Globaliseringen har ført til at stadig flere foretak ikke bare driver virksomhet på flere markeder, men også ansetter personale fra ulike land og kulturer. Det gjør det nødvendig å skape opplæringsmateriale for ansatte fra ulike deler av verden. Tekniske fremskritt har medført at opplæringsmaterialet nå må møte mye høyere standarder – det skal være engasjerende, innholdsrikt og interessant for mottakeren.

Kunnskap har aldri vært mer tilgjengelig

 

Ved hjelp av dedikerte plattformer og verktøy for e-learning kan foretak raskt implementere sine rutiner og regelverk i sine regionale selskaper – fra USA til Kina. Men det blir ikke effektivt før opplæringsmaterialet er lokalisert.

 

Lokalisering av e-learning – hva er det viktig å tenke på?

 

Lokalisering av e-learningmateriale går ikke bare ut på at man oversetter det til et nytt språk, men også tilpasser det til en mottaker fra en annen kultur. Det må omfatte grunnleggende deler som konvertering av måleenheter, valuta og datoformat. Det er også nødvendig å forandre eksempler og lignende til noe som er mer sannsynlig og troverdig i et gitt land. Et enkelt eksempel er en bil som kjører på venstre side i stedet for høyre i materiale som skal til Storbritannia.

 

Dessuten bør innholdet lokaliseres slik at arbeidsgiveren har mulighet til å gjøre en universell vurdering av sine ansatte. Resultatet av opplæringen bør rett og slett vurderes på samme måte i Sverige, Polen og Saudi-Arabia.

 

Hvordan gjør du opplæringsmaterialet ditt effektivt i andre deler av verden?

 

Den ideelle løsningen ville vært å forberede en distribusjonsplan for materialet samtidig med at det blir laget. Opplæringsmaterialet bør være tilrettelagt for videre lokalisering og oversettelse. Hvis du vet at det i fremtiden vil bli aktuelt med opplæring av ansatte i Japan, bør du designe en programvare eller et nettsted som egner seg for et annet alfabet og/eller annen leseretning.

 

Velg deretter riktig leverandør. Summa Linguae har gjennomført en rekke store prosjekter med lokalisering av e-learningmateriale. Vi har erfaringen, kunnskapen og et bredt utvalg av oversettere som har spesialisert seg på denne typen prosjekter. Når man oppretter e-learningskurs kan det dessuten innebære at man må oversette økonomiske dokumenter eller analysere flerspråklige data. Det lønner seg å la én leverandør ta seg av alle delene av jobben.

 

Når du samarbeider med et oversettelsesbyrå, er det en stor fordel om du sender oss materialet i et redigerbart format. Hvis du kun har en publisert versjon, kan du bli nødt til å utvikle en lokalisert versjon helt fra bunnen av eller gjøre betydelige endringer i kildespråket.

 

Summa Linguae oversetter og lokaliserer e-learningmateriale som:

  • video og animasjoner (inkl. teksting og voice-over)
  • tekstfiler
  • kart, instruksjoner
  • nettsteder og apper
  • læringsplattformer, LMS

Kontakt oss: office_no@summalinguae.com

Kundecaser