Kontakt oss
Få et tilbud

Type tjeneste: Fra: Til: Legg til et dokument eller en zip-fil med flere filer: Jeg godtar betingelsene.

Kontakt oss

Kan patentoversettelser betegnes som juridiske oversettelser? Selvsagt! Hva om patentet dreier seg om en jordbruksmaskin? Er det en teknisk oversettelse? Ja, helt klart! Det er sakens kjerne. Patentoversettelser er tverrvitenskapelige oversettelser som krever spesialkunnskap, forståelse av byråkratisk språkbruk og kunnskap om bransjespesifikk terminologi.

Hvordan en bedrift håndterer sine immaterielle rettigheter kan ha stor innvirkning på konkurransedyktigheten på et globalt marked. Å oversette patenter er en forutsetning for å gjennomføre en patentsøknad og dermed beskytte patentet.

Patentoversettelser – med høye krav til presisjon

 

Hvordan garantere patentoversettelser av høy kvalitet? Den beste måten er å innlede et samarbeid med et pålitelig oversettelsesbyrå. Et langsiktig samarbeid med kun én leverandør har mange fordeler, og er mer lønnsomt enn å bestille sporadiske oversettelser fra flere, eller kanskje til og med et titalls, individuelle oversettere.

Oversettelsesbyråer som tilbyr patentoversettelse, benytter oversettere som er spesialiserte på mange områder, for eksempel patentloven. Det sikrer at oversettelsen utføres i samsvar med de reglene som gjelder for den typen oversettelse, og at riktig fagterminologi blir brukt. Et oversettelsesbyrå samarbeider med dine jurister for å sikre fullstendig overensstemmelse med originalen.

Et oversettelsesbyrå som har vært i bransjen i mange år, har tusenvis av oversettere i sin leverandørdatabase. Det gjør det enklere å kunne benytte oversettere med litt mer uvanlige språk, samt å bestille hasteoversettelser. Tidsaspektet er ofte svært viktig, spesielt i forbindelse med oversettelse av patenter.

En annen fordel med å samarbeide løpende med et oversettelsesbyrå er mulighetene som åpner seg gjennom ny teknologi. Det er svært lønnsomt for en kunde å bygge opp såkalte oversettelsesminner. Jo flere oversettelser en kunde bestiller, desto mer informasjon blir lagret i minnet. Ved å la datamaskinen matche tekstene mot allerede oversatte segmenter kan det medføre kostnadsbesparelser for hele prosessen for kunden.

Summa Linguae tilbyr oversettelser innen mange områder, som medisin, finans, teknologi, kommunikasjon og IT. Vi tilbyr profesjonelle oversettelser av for eksempel:

  • patenter,
  • tekniske spesifikasjoner,
  • ekspertuttalelser,
  • teknisk dokumentasjon,
  • publikasjoner om patenter,
  • lisensdokumenter,

Ved behov tilbyr vi også autoriserte oversettelser.

Kontakt oss: office_no@summalinguae.com

Kundecaser