Kontakt oss
Få et tilbud

Type tjeneste: Fra: Til: Legg til et dokument eller en zip-fil med flere filer: Jeg godtar betingelsene.

Kontakt oss

Tolking – snakk kundens språk

 

Globaliseringen har forenklet tilgangen til globale kunder. Men når du går ut på de internasjonale markedene, er det viktig å ha en god kommunikasjonsstrategi, og det krever profesjonelle tolketjenester.

Språkstøtte av en profesjonell tolk på et forretningsmøte kan ha en positiv innvirkning på forhandlingsresultatet. En profesjonelt oversatt tale på en konferanse eller messe vil påvirke foretakets posisjon i det internasjonale miljøet.

Forretningstolking er ikke bare en bokstavelig oversettelse – det omfatter også rådgivning om forretningskulturen, etiketten eller foretaksmiljøet i den aktuelle regionen. Tolker kjenner også kulturen i landet, samt tradisjoner og skikker, noe som er en stor fordel for å gjennomføre forhandlinger på en vellykket måte.
Tolking kan gjøres i ulike former, som simultantolking, konsekutiv tolking («etterfølgende») eller hvisketolking. Alle er egnet til ulike situasjoner, så spør gjerne våre prosjektledere hvilken form som passer best til ditt behov.

 

Kontakt oss: office_no@summalinguae.com