Seks metoder for bedre internasjonal kommunikasjon

Sist oppdatert den January 22, 2021

Slik takler du språkbarrierene i arbeidet med internasjonale ansatte, leverandører og samarbeidspartnere.

Globalisering av handel og teknologiske fremskritt har satt fart i den internasjonale veksten for mange virksomheter.

Netthandelen er nok den bransjen som har fått merke dette i størst grad. Med en forretningsmodell som bygger på prinsippet «når som helst og hvor som helst», er bransjen som skapt for internasjonal handel på tvers av tidssonene.

Likevel er det mange potensielle fallgruver på veien til internasjonal vekst, og ikke minst gjelder det i møte med fremmede språk og kulturer.

I en spørreundersøkelse utført av Economic Intelligence Unit (EIU) der nesten 600 toppledere fra hele verden deltok, svarte 49 prosent av dem at de hadde opplevd kultur- og kommunikasjonsbarrierer i forbindelse med internasjonal virksomhet.

Hva kan bedriftene gjøre for å takle språkbarrieren og oppnå effektiv vekst på tvers av landegrensene? Her er seks metoder som bør inngå i bedriftens internasjonale kommunikasjonsstrategi.

1. Sett dere inn i forskjellene

På verdensbasis snakkes det i dag rundt 6500 språk fordelt på tusenvis av forskjellige kulturer. Selv om ingen kan forventes å forstå dem alle, er det fornuftig ut fra et forretningsperspektiv å være bevisst på at folks behov og oppfatninger kan variere fra land til land.

For eksempel kan småprat og humor være god forretningskommunikasjon i visse kulturer, som USA og England. I andre land, Norge og Finland for eksempel, kan det derimot bli oppfattet som sløsing med verdifull tid som burde vært forbeholdt nyttige meningsutvekslinger.

Selv om forretningskommunikasjon blir oversatt, er det dermed fort gjort at den blir misforstått. Skal du kommunisere effektivt med folk i andre land, må du ta hensyn til de kulturelle forskjellene i tillegg til de språklige.

2. Skap en felles kultur

I tillegg til å tilpasse kommunikasjonen til ulike lokale normer, bør det i tilfeller der internasjonale team er spredt rundt om i verden, innføres noen felles normer for hele selskapet på tvers av landegrensene. En slik selskapskultur skaper et felles miljø og legger til rette for effektiv global kommunikasjon.

For eksempel har verdens største kosmetikkselskap, L’Oréal, innført en teknikk kalt «Managing Confrontation» (håndtering av konfrontasjoner), som gir medarbeidere over hele verden en systematisk fremgangsmåte for å gi uttrykk for meningene sine i beslutningsprosessen. Ansatte som er vant til å innta en underdanig holdning innenfor en hierarkisk struktur, kan dermed bidra på lik linje med medarbeidere som er vant til å uttrykke seg fritt uten fare for irettesettelser.

Ved å skape en felles kultur for hele selskapet reduserer L’Oréal faren for kulturelle misforståelser og gir medarbeidere fra hele verden muligheten til å bidra innenfor organisasjonens rammer, uavhengig av normer og forventninger i den lokale kulturen.

Denne tilnærmingen kan også utvides til et felles bedriftsspråk, der konkrete ord og uttrykk er klart definert for å sikre at det ikke oppstår unødvendig forvirring eller utilsiktede konfrontasjoner.

Misforståelser vil for eksempel ikke være til å unngå hvis de ulike ingeniørene i et selskap bruker forskjellige ord for å beskrive den samme komponenten eller prosessen. Hvis de i stedet bruker standardiserte og klart definerte termer, kan de arbeide mer effektivt.

3. Gjør det enkelt

Hvis bedriftens internasjonale kommunikasjon er full av innfløkte vendinger og komplisert sjargong eller er preget av stavefeil og grammatiske feil, kan til og med dem som behersker språket flytende, misforstå budskapet.

Skal dere kommunisere effektivt, særlig med folk som ikke har det aktuelle språket som morsmål, må budskapet være klart og tydelig, og teksten må korrekturleses skikkelig. Dette er et nyttig grunnprinsipp for all skriftlig kommunikasjon, ikke bare i internasjonal sammenheng.

4. Vær en flerspråklig virksomhet

Noe av det mest grunnleggende en internasjonal virksomhet kan gjøre for å vise at den bryr seg om ansatte, kunder og samarbeidspartnere rundt om i verden, er å utarbeide flerspråklig innhold på nett.

Enten det dreier seg om et nettsted som henvender seg til kundene, eller om selskapets eget intranett/ekstranett for ansatte og samarbeidspartnere, er godt lokalisert innhold viktig for alle sider ved forretningskommunikasjonen. Det utgjør en synlig, lesbar manifestasjon av varemerkets budskap og grunnholdninger.

Når et selskap kommuniserer på det lokale språket og viser at de forstår den lokale kulturen i det enkelte markedet, vil selskapet – utover at de får vist seg fram rundt om i verden – også skape en kulturell komfortsone for lokale brukerne.

Hvis strategien gjennomføres på en god måte, vil selskapet bli oppfattet som lokalt i de ulike delene av verden, det vil komme høyt opp i søkeresultatene i lokale søkemotorer og få en plass i den lokale kulturen.

5. Vær til stede på flere plattformer

I dagens multimediesamfunn bør ikke den internasjonale kommunikasjonen begrense seg til én eller bare noen få kanaler. Tverrkulturell interaksjon kan ha form av nyhetsbrev, brosjyrer, videoer, nettsider og tilstedeværelse i sosiale medier.

Tar dere i bruk alle disse metodene og kommuniserer på partnernes morsmål, legger dere til rette for et sterkere engasjement. I hvert enkelt tilfelle må dere formidle merkevarens identitet, men samtidig ta høyde for kulturelle nyanser.

Det betyr at dere må vrake ordrett oversetting til fordel for en mer omfattende bearbeiding av budskapet for den enkelte målgruppen.

For eksempel publiserte det internasjonale nyhets- og medieselskapet BuzzFeed en artikkel i en del land som de kalte «24 ting menn aldri vil forstå». Versjonen som ble lokalisert for Brasil, fikk til slutt tittelen «20 ting menn aldri vil forstå». Lokal kultur og tradisjoner betydde at fire av punktene ikke var relevante i Brasil.

6. Søk hjelp hos fagfolk

Det å skulle oversette forretningskommunikasjon er en kompleks oppgave som kan føre til feil og misforståelser og til og med utilsiktede fornærmelser hvis man trår feil. Hvis dette ikke håndteres på en god måte, kan det gå ut over produktiviteten og salget til kunder og forretningspartnere, noe som igjen kan sette en permanent stopper for bedriftens forsøk på å innta nye markeder.

Det finnes imidlertid en løsning som sikrer at alle sider av den internasjonale forretningskommunikasjonen blir riktig oversatt, og at det tas hensyn til kulturforskjeller: å søke hjelp hos en spesialist.

Det kan være en god investering å oppsøke en språktjenesteleverandør som har spesialisert seg på din bransje.

Shannon Zimmerman, Chief Revenue Officer i SLT, forklarer det slik:

«Med utgangspunkt i vår ekspertise på språk, næringsvirksomhet, teknologi og lokale kulturelle forhold hjelper vi bedriftene å utarbeide en konsekvent og helhetlig kommunikasjonsstrategi for alle de internasjonale kundene, medarbeiderne og samarbeidspartnerne deres.»

Kontakt SLT nå for å sikre at språkbarrierer ikke står i veien for bedriftens internasjonale virksomhet.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer