Kundehistorie: Slik serverer hurtigmatkjeden globalt e-læringsinnhold

Sist oppdatert den January 6, 2021

En smilende ung kvinne med datamaskin.

Vi gjenskapte og tilpasset e-læringsressurser, slik at et globalt selskap kunne gi opplæring med samme høye kvalitet på 18 språk.

Da en internasjonal hurtigmatkjede ønsket å optimere e-læringsressursene sine, engasjerte de en aktør som hadde spesialisert seg på å produsere innhold med maksimal gjennomslagskraft på ett språk.

Siden opplæringen skulle brukes på mange språk og i mange kulturer, ba imidlertid innholdsleverandøren Summa Linguae Technologies (SLT) om hjelp.

Vi delte opp de store mengdene e-læringsinnhold i passelige bolker og satte deretter inn betydelige ressurser for å håndtere utfordringene knyttet til flerspråklig opplæring.

Utfordringen

Et godt e-læringsopplegg krever velstrukturerte, interessante og praktiske læremidler. Lykkes du med det, kan du løfte medarbeidernes prestasjoner til et helt nytt nivå.

Det kan imidlertid være vanskelig å tilrettelegge et e-læringsopplegg for mange ulike språk og kulturer.

Den globale hurtigmatkjeden ville ha sitt instruktørledede kursopplegg oversatt til 18 språk. Opplegget besto av følgende:

 • En kursveiledning som skal hjelpe instruktørene å undervise i de ulike emnene på en helhetlig og strukturert måte.
 • En PowerPoint-presentasjon som veileder kursdeltakerne gjennom hele opplegget.
 • En arbeidsbok der kursdeltakerne kan ta notater og gjøre oppgaver.

Innholdsleverandøren forsto at hvis de skulle levere et kursopplegg som fungerte optimalt, måtte de skreddersy det til de ulike målkulturene, og følgelig tilpasse det til språklige og kulturelle forskjeller.

Det holdt ikke å oversette materialet ord for ord. Det ble viktig å se helheten, slik at hver enkelt detalj og nyanse i kildematerialet ble fanget opp og presist gjengitt på målspråket.

En annen utfordring var lengdeforskjellene. Avhengig av målspråket kan en tekst ese ut med opptil 50 prosent i forhold til kilden under lokalisering. Da kan den bli for lang for den tilmålte plassen (noe som for eksempel kan ha mye å si i PowerPoint-presentasjoner).

Med dette i bakhodet besluttet selskapet å søke hjelp hos en spesialist på flerspråklig kommunikasjon. Valget falt på SLT.

Løsningen

Amol Agarwal er SLTs produksjonssjef for Stillehavs-Asia. Han sier følgende om hvorfor SLT var rett bedrift for oppgaven:

«Med vårt brede utvalg av ende-til-ende-tjenester og vår evne til å integrere forskjellig teknologi kunne vi lokalisere alle aspekter ved det instruktørledede kursopplegget på ett sted. Vi hadde særlig nytte av oversettelsesminner – databaser over tidligere oversatte ord og vendinger, setninger og avsnitt – som hjalp oss å arbeide hurtigere, samtidig som den opprinnelige konteksten ble bevart i oversettelsen.»

Lokaliseringen av de tre hoveddelene i prosjektet (kursveiledningen, PowerPoint-presentasjonen og arbeidsboken) besto av tre faser.

1. fase: Lokalisering

Teamet lagde en innholdsskisse i tre trinn for hvert av de 18 språkene:

 1. Markedstilpassing (transcreation) av overskrifter og slagord: Markedstilpassing eller «transcreation» skal sikre at alle nyanser, idiomer og andre faste uttrykk gjengis på en egnet måte på målspråket. Dette for å unngå feil forårsaket av direkte oversettelser (som da Braniff Airlines’ slagord «Fly in Leather», som skulle oppfordre kundene til å velge selskapets eksklusive skinnseter, ble oversatt med «Fly naken» i Mexico).
 2. Utarbeidelse av et utkast til oversettelse av tekstfilene: Dette innebærer å oversette hoveddelen av tekstene på hvert av målspråkene. Dette gjøres ved hjelp av spesialiserte oversettere, oversettelsesminner og ny teknologi.
 3. Uthenting av bilder som skal lokaliseres: I tillegg til at bilder som inneholder tekst, må behandles, må ofte selve bildene byttes ut og tilpasses kulturen i målspråksområdet. Det kan for eksempel dreie seg om hvordan folk ser ut, hva de spiser og på hvilken side av veien de kjører.

2. fase: Kvalitetskontroll

Nå skulle vi legge siste hånd på verket på oversettelsene. Konkret innebar dette følgende:

 1. Kryssjekking av at oversettelsene var konsekvente på tvers av dokumentene.
 2. Evaluering av tekstene i henhold til visse standarder for kvalitetskontroll, for å finne eventuelle punkter som kunne forbedres.
 3. Gjennomgang hos kunden med tilbakemeldinger for ytterligere finjusteringer.

3. fase: Levering

I tredje og siste fase satt vi sammen igjen de ulike delene på hvert av de 18 språkene. Dette omfattet:

 1. Innsetting av lokaliserte bilder i PowerPoint-filene.
 2. Gjennomgang av teksten med tanke på feil i skrifttyper, formatering eller marger og avsnitt.
 3. Levering av materialet til kunden i et sikkert og praktisk format.

Resultatet

Prosjektet som gikk ut på å gjenskape den internasjonale hurtigmatkjedens e-læringsopplegg på 18 språk samtidig som vi vurderte alle relevante språklige og kulturelle forhold, ble en ubetinget suksess.

 • Takket være det klare og konsise opplegget for instruktørledede kurs, har kursholdere over hele verden nå tilgang til de ressursene de trenger.
 • Kursdeltakerne får gode og strukturerte instruksjoner, uansett hvor i verden de befinner seg og hvilket språk de snakker.

Ta en kikk på våre lokaliseringstjenester for e-læring hvis du vil vite hvordan Summa Linguae Technologies kan hjelpe deg med et mer effektivt e-læringsopplegg.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer