10 fordeler ved å outsource lokalisering – og hvordan du oppnår dem

Sist oppdatert den mai 23, 2020

Det er forskjell på leverandører av managed services, så hvordan kan du optimere din outsourcing?

Det finnes ikke kun ett svar på hva som ligger i begrepet «managed service».

Managed services kan bety flere ting i forretningssammenheng, men alle definisjonene har én ting til felles: at man gir eksterne medarbeidere ansvaret for et strategisk forretningsbehov. I motsetning til konsulenter, som handler om enkeltpersoner i et team, handler managed services om outsourcing av en hel avdeling eller funksjon.

Dette kan for eksempel være IT-støtte, HR, sikkerhet eller andre sentrale virksomhetsfunksjoner. Leverandøren av administrerte tjenester (Managed Services Provider, MSP) kan være en enkeltperson eller en hel bedrift som har den ekspertisen, de ressursene og den forståelsen som kreves for virksomhetens behov. MSP har ansvaret for å levere en stabil og pålitelig tjeneste som sømløst kan integreres med alle andre forretningsprosesser.

I dagens globaliserte økonomi er managed services en sentral del av mange bedrifters lokaliseringsprosesser. Språktjenester er et eksempel på tjenester som ofte blir outsourcet, vanligvis til en leverandør som jobber på et annet fysisk sted, eller til et team som jobber på stedet, noe som blir stadig vanligere.

Det krever mye tillit for at et selskap tør å outsource en så viktig prosess som oversettelse til en ekstern leverandør. Hvis det gjøres, kan det resultere i store kommersielle fordeler.

Forretningsfordelene ved å outsource lokaliseringstjenester

MSP-er har ulik grad av ekspertise og erfaring, og alle er ikke like effektive. Derfor gjelder det å velge din leverandør av global kommunikasjon med stor omhu. Hvis en bedrift kan bygge en følelse av partnerskap og ha en åpen interaksjon med en egnet leverandør, vil det medføre en rekke fordeler og åpne for nye muligheter.

Dette kan bedrifter som inngår samarbeid med en kompetent MSP forvente seg:

1. Økt profesjonalitet

Små bedrifter som trenger språktjenester, starter oftest med å bruke egne ansatte som har målspråket som morsmål. For at oversettelsene skal være konsekvente og nøyaktige, opplever de derimot raskt et behov for å samarbeide med en profesjonell språkleverandør. Dette fjerner subjektiviteten fra oversettelsen, og sikrer at alle nyanser og all teknisk terminologi blir oversatt nøyaktig og profesjonelt.

2. Økt fokus på kjernekompetanse

Når en bedrift outsourcer de mange og vidt ulike oppgavene knyttet til oversettelse til et spesialisert team, kan bedriftens ledelse og ansatte fokusere på de oppgavene som de er best på.

3. Raskere tilpasning til vekst og endringer

En god leverandør er involvert i de viktige forretningsområdene som f.eks. produktutvikling, markedsføring og salg, og kan levere raske og fleksible løsninger tilpasset de skiftende markedsforholdene. Dermed kan man både holde tritt med en voksende forretningsvirksomhet og samtidig aktivt bidra til videre vekst.

4. Kostnadsbesparinger

Et outsourcet lokaliseringsteam reduserer den interne personalstyrken samt kostnadene knyttet til denne. I enkelte land anses også lokaliseringsprosessen som en fradragsberettiget forretningsutgift.

5. Enklere bemanning

Outsourcing oppklarer det ofte uklare juridiske feltet rundt konsulenters status (f.eks. når betraktes en heltidskonsulent for å være ansatt?) ved at det skaper et tydelig skille mellom bedriften og leverandøren av managed services.

6. Bedre forberedt på oppturer og nedturer

Mange bedrifter har ikke en jevn nok strøm av arbeidsoppgaver til å kunne sysselsette inhouse-oversettere ettersom arbeidsmengde og -behov varierer veldig. En outsourcet språkleverandør kan håndtere varierende ressursbehov, og kan raskt oppskalere for å kunne møte økte behov som plutselig kan oppstå.

7. Mer enn oversettelse – global kommunikasjon som treffer

Det er ikke bare språk som skiller landene fra hverandre, det er også kulturelle og juridiske forskjeller. Et kompetent oversettelsesbyrå kan overføre den nøyaktige betydningen av en viss tekst til et annet språk, forstå hver eneste tekniske term og kulturelle nyanse og tilpasse materialet til ulike juridiske krav og bransjeforskrifter.

8. Nye muligheter åpner seg

Som ekspert på området kan språkleverandøren av managed services foreslå nyttige muligheter for kunden som ikke bare angår selve oversettelsen. Kunden kan dermed finne bedre, raskere og smartere måter å jobbe på, som igjen kan føre til nye forretningsmuligheter og økt avkastning på investeringer (ROI) av eksisterende prosjekter.

9. Øke kompetansen hos eget personale

Samarbeid med et profesjonelt oversettelsesbyrå kan også bidra til å heve kompetansen innad i kjernevirksomheten. For eksempel kan ansatte som jobber med internasjonale prosjekter med kunder som snakker ulike språk dra fordel av en spesialtilpasset opplæring innen språk og kultur rettet mot de enkelte prosjektene.

10. Optimering av hele den språklige prosessen

Det siste punktet er i grunnen en oppsummering av de ni forutgående, men nyttig informasjon er verdt å gjenta. Ved å velge en managed services-modell for språklige behov kan du optimere bedriftens lokaliseringsprosess, både med tanke på å opprettholde konstant høy kvalitet og samtidig redusere tidsbruk og kostnader.

translation

Dette bør du se etter når du velger en outsourcet oversettelsespartner

Over har vi sett på de mulige fordelene ved å outsource til en MSP, men det gjelder å velge den rette. Profesjonelle oversettelsesbyråer har ulike profiler, og enkelte er bedret egnet enn andre til å ta seg av nettopp dine forretningsbehov.

Det sier seg selv at et byrå som har alle de medarbeiderne og ressursene som kreves for å ta seg av hele lokaliseringsprosessen, i tillegg til å levere plettfrie oversettelser uansett fagfelt, kan tilby et større utvalg tjenester enn en leverandør som tilbyr hovedsakelig oversettelse.

En leverandør som viser entusiasme for å samarbeide med din bedrift er også en viktig indikator på et vellykket partnerskap. Ved å samarbeide tett med bedriften kan et kompetent oversettelsesbyrå formidle de små, men viktige meningsforskjellene og den språklige tonen (tone of voice) som kreves for å levere oversettelser som gir ønsket effekt og resultat.

Sangeetha V., Summa Linguae Technologies` sjef for Managed Services (APAC), forteller hvordan det iblant er behov for ekstra støtte: «For å sikre at det ikke finnes noen hull i tjenesteutvalget vårt kompletterer vi våre tjenester innen managed services med ytterligere støtte, for eksempel personalforsterkning og midlertidig personale. Takket være våre fleksible bemanningstjenster kan våre managed services-tjenester enkelt tilpasses til alle språkrelaterte prosesser som kan outsources.»

Ved å outsource oversettelse og lokalisering til en leverandør som kan møte alle behov, som alltid er pålitelig, tilpasningsdyktig og som jobber proaktivt, kan bedriften prestere enda bedre.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer