Lokalisering av dataspill – innføring for nybegynnere

Sist oppdatert den januar 26, 2021

Med våre strategier, vår mønsterpraksis og våre eksperttips for lokalisering av dataspill kan du gi spillet ditt maksimal gjennomslagskraft internasjonalt.

Dataspill har et enormt internasjonalt publikum. Det anslås at 2,7 milliarder mennesker brukte til sammen 159,3 milliarder dollar (nesten 1500 milliarder kroner) på dataspill bare i 2020.

Globale suksesser som Pokémon Go, nye gamingsteder og feriereiser viet til spilling fortsetter å bryte ned internasjonale barrierer. Det gir enorme muligheter for spillutviklerne.

Men hvordan kan utviklerne dra nytte av det nye og globaliserte spillmarkedet? Én nøkkel til internasjonal suksess er å lokalisere dataspillene.

For å hjelpe utviklere, prosjektledere og andre fagfolk i spillbransjen med å forstå hvorfor lokalisering er så viktig og hva som skiller «helt grei lokalisering» fra en fremragende jobb, har vi laget denne innføringen.

Hva er lokalisering av dataspill? Er det det samme som oversetting?

Lokalisering er prosessen der dataspillet tilrettelegges for et nytt land eller en ny region. Oversetting og internasjonalisering er to hovedkomponenter i lokaliseringsarbeidet.

La oss se nærmere på disse tre konseptene som ofte forveksles med hverandre.

Oversetting

Oversetting av dataspill går ut på å gjengi det skriftlige og muntlige innholdet i spillet på et annet språk.

Det er en kritisk etappe i arbeidet for å gjøre spillet klart for et utenlandsk marked og krever at du har et team med erfarne oversettere, som både har målspråket som morsmål og inngående kjennskap til spilloversetting.

Selv om oversetting av spillet er en sentral faktor for å lykkes internasjonalt, er det imidlertid bare én del av det arbeidet som må gjøres.

Internasjonalisering

Internasjonalisering vil si å forberede spillet eller produktet på lokalisering ved å gjøre den tekniske infrastrukturen lettere å tilpasse til de ulike markedene.

Dette er en teknisk prosess i utviklingsfasen som omfatter ting som koding av skrifttegn og det å sikre at kildekoden kommer til å fungere i de ulike regionene. Internasjonalisering dekker også spørsmål knyttet til formater for klokkeslett og datoer, brukergrensesnittet osv.

Internasjonalisering legger til rette for at lokaliseringsprosessen skal gå raskt og effektivt for seg. Det er spesielt viktig i forbindelse med lokalisering av store spill eller lokalisering til flere språk samtidig.

Lokalisering

Lokaliseringsprosessen er den helhetlige prosessen som går ut på å forberede hvert enkelt element i spillet på salg i et nytt internasjonalt marked.

Lokalisering er et langt videre konsept enn oversetting og handler om å dykke dypt ned i målkulturen og gjøre et grundig kreativt arbeid for å skape et videospill som ikke bare er forståelig, men som også engasjerer, vekker følelser og – dessuten – lønner seg kommersielt.

Lokalisering dreier seg ofte om følgende tre hovedelementer i spillet:

1. Elementer i spillets handling

Et spill skal trekke spillerne inn i handlingen og engasjere dem. Da blir lokalisering av spillets handling viktig.

Navn på rollefigurer, steder, våpen og andre elementer i handlingen bør lokaliseres for å gi spilleren et spillmanus som virker så realistisk som mulig. Hvis navnene «ikke passer inn» i fortellingen, kan spilleren miste interessen.

Dersom handlingen utspiller seg i Mexico, bør for eksempel ikke den lokale baren ha et engelsk navn. I enkelte tilfeller, som i den polske versjonen av The Witcher, må til og med navnene på hovedfigurene i spillet endres.

Vi må heller ikke glemme at det som er et jentenavn i ett land (f.eks. i USA), kan være et guttenavn et annet sted (f.eks. Kim i Norge). Siden dette er elementer som er viktige for selve handlingen og spillingen, bør lokaliseringen vies stor oppmerksomhet.

Lokaliseringspartneren deres (hvis dere allerede har det) hjelper dere med å analysere alle sider ved spillet, fra navn og utseende på rollefigurene til steder, vendepunkter i handlingen osv. Dette er med på å gjøre spillet lett å forstå og sikre at det også kommer til å fenge utenlandske målgrupper.

2. Tekniske elementer

Lokalisering av tekniske elementer som datoer, klokkeslett og måleenheter er noe det kan være lett å overse. Det er imidlertid en viktig del av det å skape en fengslende og sømløs spillopplevelse, og alle profesjonelle lokaliseringsteam vil gjøre det de kan for å sikre at de nye målgruppene ikke går glipp av noe.

Plassen som er satt av til tekst i brukergrensesnittet, er ofte begrenset. Det kan særlig være et problem ved oversetting til et språk som bruker et annet alfabet. Men det gjelder også for en del andre språk, bare se på lengden på en del tyske ord sammenlignet med andre europeiske språk.

Det blir dessuten ofte brukt forkortelser i brukergrensesnittet. Dette er vanligvis forkortede former av de engelske navnene, som følgelig må tilpasses på andre språk. Løsningen vil ofte enten være å oversette de fullstendige formene eller la dem stå uendret hvis de er velkjente (f.eks. HP).

3. Markedsføringsmateriell

Lokalisering av markedsføringsmateriell er en viktig, men til dels oversett komponent i lokalisering av dataspill. Markedsføringsfolkene bruker månedsvis på å utarbeide materiell som kan øke spillets appell og kommersielle suksess på hjemmemarkedet.

Hvis dette ikke blir lokalisert, blir det vanskelig å nå ut til de utenlandske målgruppene. Man kaster dermed bort tid og muligheter og kan i ytterste konsekvens undergrave den lokaliseringsjobben som er gjort.

Lokalisering av markedsføringsmateriell dreier seg ikke bare om reklame og grafisk utforming, selv om det i en del tilfeller kan være tilstrekkelig. I mer ekstreme tilfeller kan lokaliseringsstrategien føre med seg en helt ny inntjeningsstrategi, siden spillere i de ulike regionene har forskjellige kjøpsvaner.

Hvordan ser spillokaliseringsprosessen ut?

Lokaliseringsprosessen kan være rask og enkel eller lang og kompleks. Det avhenger blant annet av spillets størrelse, antall kulturelt betingede elementer, hvor mange regioner du ønsker å selge spillet i, og mye annet. Det kan også være tekniske hindringer. Det skal vi se nærmere på litt senere.

Her er en oversikt over hvilke etapper som må til for å lykkes med lokaliseringen.

1. Utarbeide en plan for lokaliseringen

Med grundig planlegging helt fra starten av lokaliseringsfasen blir det lettere å sikre at spillet kan lokaliseres innen tidsfristen og uten budsjettoverskridelser.

Prosessen begynner med å avgjøre hvilke land spillet skal lokaliseres for. Det gir deg også en pekepinn om arbeidets omfang. I tillegg må det utarbeides en liste over språklige elementer og annet som dere mener bør lokaliseres.

2. Lage en lokaliseringspakke

En lokaliseringspakke (ofte kalt «lockit») er en datapakke som skal hjelpe lokaliseringspartneren deres med å sette seg inn i spillet. Pakken bør inneholde alt fra informasjon om bakgrunnshistorien og rollefigurene til mer abstrakt informasjon om for eksempel stemning og tema. Jo mer omfattende lokaliseringspakken er, desto raskere og mer nøyaktig kan lokaliseringspartneren deres jobbe.

3. Trekke ut tekststrenger til en oversettelsesplattform

En oversettelsesplattform (Translation Management System, eller TMS på engelsk) er spesialprogramvare som gjør det enklere for lokaliseringsteamet å samarbeide om et prosjekt.

Plattformen gir en rekke fordeler, blant annet mer konsekvente oversettelser, større nøyaktighet og raskere lokalisering.

Når tekststrengene er trukket ut fra spillet, vil lokaliseringsteamet laste disse inn i oversettelsesplattformen og håndtere eventuelle spesielle tekniske krav knyttet til det aktuelle prosjektet. Dermed er alt klart for den neste, viktige fasen.

4. Oversette tekst og andre elementer

Nå starter det interne teamet deres eller språktjenesteleverandøren med selve lokaliseringsarbeidet.

Mens oversetterne setter i gang med å oversette tekststrengene som er importert inn i oversettelsesplattformen, begynner et annet team å jobbe med eventuelle andre elementer som skal lokaliseres. Dette kan for eksempel være rollefigurenes klesdrakt (som kan ha forskjellig betydning i ulike kulturer), bakgrunner, farger eller andre elementer i spillet.

5. Kontrollere kvaliteten

Dette er den siste fasen i lokaliseringsprosessen, der et team av kvalitetssikringsspesialister systematisk gjennomgår spillet, utfører språktesting, evaluerer grensesnittet med hensyn til brukervennlighet og kjører samsvars- og funksjonstester.

Når spillet er ferdig testet og teamet deres har godkjent resultatet, er spillet ferdig lokalisert.

Hvilke språk og regioner bør dere lokalisere for?

Engelsk har blitt spillbransjens «lingua franca», så hvis engelsk ikke er originalspråket, bør dere gi det førsteprioritet. Men hvilke språk kommer på plassene deretter?

Et godt sted å starte er de store europeiske språkene fransk, tysk, italiensk og europeisk spansk. Disse er viktige fordi de representerer land med store spillmarkeder, men også fordi hvert av språkene brukes i flere land.

Hvis dere for eksempel lokaliserer produktet deres til fransk, når du ikke bare ut til franske spillere, men også til spillere i Belgia, Sveits, Monaco og deler av Canada, alle lønnsomme spillmarkeder. På samme måte gir tysk tilgang til markeder i Tyskland, Østerrike, Sveits og Luxembourg.

Spansk alene gir dere tilgang til 340 millioner brukere på verdensbasis.

Utover disse språkene anbefaler vi at dere tar en nærmere titt på brukerdataene deres. Appbutikker og nettbaserte spillplattformer gir i dag utviklere tilgang til data som ville vært vanskelige å få fatt i for bare noen få år siden. Ved å analysere disse dataene kan dere danne dere et bilde av hvilke land spillet deres har slått an i, og dermed også av hva slags strategiske lokaliseringsbeslutninger dere bør ta.

For å hjelpe dere med beslutningen, har vi laget en liste over verdens ti største spillmarkeder, rangert etter omsetning (i synkende rekkefølge):

  1. Kina
  2. USA
  3. Japan
  4. Sør-Korea
  5. Tyskland
  6. Storbritannia
  7. Frankrike
  8. Canada
  9. Spania
  10. Italia

Selv om det kan være fristende å gå rett til mandarin (kinesisk) siden språket representerer et enormt spillmarked, er det ikke så enkelt. Dere bør også vurdere hvor stor verdi den enkelte spilleren i hvert land kan få gjennom livet, og dessuten forhold som hvor enkelt det er å gjøre forretninger i det aktuelle markedet.

Selv om store land som Kina og India har enorme mengder spillere, bruker hver enkelt spiller mindre penger på spilling enn i mange andre land. Dette må tas med i beregningen når dere skal avgjøre hvilke språk spillet skal lokaliseres til.

Hvis dere trenger hjelp med beslutningen, vil en samarbeidspartner med lang erfaring med lokalisering kunne hjelpe dere med å tenke ut en lønnsom strategi.

Tips og mønsterpraksis for spillokalisering

Lokalisering av spill er ikke noe dere bør ta lett på. Det kan utgjøre hele forskjellen mellom suksess og fiasko i utlandet.

Basert på flere tiårs erfaring fra lokaliseringsbransjen har vi utarbeidet noen råd som kan hjelpe utviklere å lykkes med spillokalisering.

Begynn å planlegge lokalisering av spillet tidlig

Lokalisering er en lang prosess med mange tekniske hindringer på veien. Begynner dere å planlegge tidlig, kan dere unngå språkspesifikke problemer, sikre at spillets grensesnitt kan oversettes til nye språk og få tid til å bygge opp en ordliste.

Jo tidligere i prosessen dere begynner, desto mer tid får dere og samarbeidspartneren deres til å bygge et førsteklasses spill.

La kommunikasjonen med lokaliseringsteamet flyte fritt (og jevnlig)

Hvis leverandøren av språktjenestene ikke er tilstrekkelig informert om visse aspekter ved spillet, kan det føre til budsjettoverskridelser og forsinkelser. Tenk deg for eksempel at de ikke fullt ut forstår viktigheten av en nøkkelgjenstand eller viktig rollefigur i spillet og lokaliserer den feil. Det vil ikke bare være sløsing med tid og ressurser, det vil også føre til misnøye og kanskje også forretningsproblemer.

Tenk gjennom eventuelle spesielle krav knyttet til de ulike språkene

Skal dere lokalisere spillet til språk som, i motsetning til europeiske språk, ikke leses fra venstre mot høyre? Arabisk og hebraisk leses fra høyre mot venstre, og i en del asiatiske språk er leseretningen ovenfra og ned, i alle fall i de klassiske formene.

Ligger dere i forkant med tanke på hva de ulike språkene krever, kan dere spare dere for unødig hodebry.

Sørg for at det er lett å trekke ut teksten fra koden

Skriv kildekoden slik at det blir enkelt å få tilgang til, oversette og importere inn igjen de språklige elementene i spillet. XML er et mye brukt format for ressursfiler, men det finnes også flere andre alternativer det kan være verdt å ta en kikk på, for eksempel JSON og YAML.

Hvis hver enkelt streng får tildelt en ID, blir ikke bare lokalisering enklere, det kan også gjøre oversettelsene mer konsekvente og redusere kostnadene.

Ikke legg tekst på bilder

Tekst som er integrert i bilder, er et mareritt å lokalisere. Selv om det i enkelte tilfeller kan være nødvendig, er det vanskelig å lokalisere eller oppdatere slike bilder. Det kan forsinke lokaliseringsarbeidet eller i verste fall få prosessen til å stanse helt opp.

Hvordan bør dere gå fram for å velge en lokaliseringspartner?

Lokalisering av dataspill krever en spesiell kombinasjon av kunnskap og verktøy. De fleste spillutviklerne velger derfor å samarbeide med en partner som kan ta seg av hele lokaliseringsprosessen for dem.

Et erfarent lokaliseringsbyrå vil ikke bare stille med et team med erfarne spilloversettere, de vil også gi dere én kontaktperson for alle arbeidsoppgavene og fagområdene dere trenger for å lykkes med lokaliseringen, herunder teksting og voiceover-arbeid, grafisk design, animasjon osv.

Men hvordan kan dere se forskjell på et godt spillokaliseringsteam og de mange mindre og uerfarne virksomhetene eller generelle lokaliseringsbyråene som mangler ekspertise på dataspill? Her er noen tips:

Velg et selskap som spesialiserer seg på spillokalisering

Lokaliseringsbransjen er stor, og mange av selskapene spesialiserer seg på én eller noen få typer produkter. Selv om mange selskaper sier at de kan håndtere spillokalisering, bør du forsikre deg om at de faktisk har erfaring og referanser som underbygger påstandene deres.

Finn ut mest mulig om prosessene deres

Ikke vær redd for å stille lokaliseringsbyrået nærgående spørsmål om verktøyene og lokaliseringsekspertene de benytter seg av.

Kan de legge fram dokumentasjon på prosessene for spillokalisering? Kan spesialistene deres fortelle dere noe dere ikke hadde kommet på selv? Begge deler er et godt tegn.

Finn et selskap med den rette bedriftskulturen

Lokaliseringspartneren deres får en avgjørende rolle i arbeidet for å sikre at dataspillet deres gjør det bra i utlandet. Dere kommer dessuten til å samarbeide tett i månedsvis.

For å sikre at prosessen blir så effektiv og knirkefri som mulig, bør dere velge et lokaliseringsselskap som tar seg tid til å sette seg inn i bedriftskulturen deres og prioriterer langsiktig samarbeid som begge parter kan tjene på.

Er de villige til å strekke seg ekstra langt for spillet deres? Er de lette å kommunisere med? Det er to faktorer som er vanskelige å måle, men som kan ha svært mye å si.

Trenger du en samarbeidspartner for lokalisering av dataspill?

Kontakt oss her hvis du er spillutvikler og vil vite mer om prosessen for lokalisering av dataspill eller hvordan du kan klargjøre det nye spillet deres for internasjonale markeder.
Vi diskuterer gjerne hvordan vi kan få spillet ut til et globalt publikum.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer