Kundehistorie: Når lokaliseringsteknologi settes på kartet

Sist oppdatert den January 5, 2021

Oversetting av navigasjonsløsning krevde spesialist på lokaliseringsteknologi

Presisjonsnivået til geolokaliseringsdataene som brukes i kartteknologi, er bokstavelig talt et mål på hvor godt kartet stemmer med terrenget.

Når kartteknologien brukes til å flytte folk, varer og virksomheter trygt og effektivt fra A til B – enten det er gjennom travle bygater, over et folkerikt kontinent eller til den andre siden av jordkloden – er datakvaliteten avgjørende.

Så da selskapet bak verdens mest brukte geolokaliseringsplattform trengte detaljerte kartdata på en rekke språk, hadde de ingen problemer med å lokalisere dem som var best kvalifisert for oppgaven.

Utfordringen

Et nederlandsk selskap som har tatt mål av seg til å gjøre transport raskere og smartere, produserte i utgangspunktet digitale kart og GPS-systemer til privatbiler. Siden oppstarten har de imidlertid utvidet aktivitetsområdet sitt, og i dag tilbyr de løsninger for et bredt spekter av kjøretøy og bransjer.

Selskapet har vært en pioner på sitt felt, og selv om de bruker data og verktøy fra flere forskjellige kilder, har de satt sin ære i å holde en høy standard for nøyaktighet, personvern og etterlevelse av datasikkerhetskrav.

Med over 9000 medarbeidere i 56 land er det et globalt selskap i ordets rette forstand. Karttjenestene og -produktene deres brukes i over 150 millioner kjøretøy over hele verden.

Produktene og tjenestenes store utbredelse har medført enorme mengder data om steder, gatenavn og interessepunkter, og alle disse dataene måtte oversettes.

Oversettelsesoppgaven var både kompleks og svært omfattende. Det var særlig tre problemer som måtte løses:

  1. Det var mange forskjellige kombinasjoner av kilde- og målspråk, deriblant en del som er temmelig sjeldne.
  2. Lokalkunnskap om navngivingskonvensjoner og veiforklaringer samt kunnskap om hvordan navigasjonssystemer fungerer, var en forutsetning for at oversettelsene skulle fungere i de ulike landene.
  3. Fordi detaljene må kunne oppdateres på kartene i sanntid, var det like viktig at oversettingen gikk hurtig, som at den var nøyaktig.

Oppgaven var med andre ord langt mer utfordrende enn et vanlig oversettelsesprosjekt. Selskapet valgte derfor å kontakte Summa Linguae Technologies (SLT).

Løsningen

Første trinn var en kvalitativ og kvantitativ analyse av oppgaven som lå foran oss. Kunden gav oss en database over alle aktuelle termer på en blanding av flere språk.

Her er en oversikt over omtrent hvor mange interessepunkter (PoI) og gatenavn som skulle oversettes for hver språkkombinasjon:

  • engelsk til thai: 150 000 PoI
  • arabisk til fransk: 10 000 PoI
  • fransk til arabisk: 10 000 PoI
  • amharisk 8 000 gatenavn
  • tysk, svensk, nederlandsk, pinyin, kinesisk: diverse mindre tekstmengder

Det ble satt en makstid for oversetting og implementering av hver enkelt tekst, enten 12, 24, 36 eller 48 timer eller 6 arbeidsdager.

Dedikerte ansvarlige fulgte nøye med på teamets arbeid, slik at ingen detalj ble oversett og alle trinn i prosjektet ble utført raskt og sømløst.

SLT samarbeidet også med en rekke sluttbrukere av produktet (for det meste fageksperter), som gav verdifulle tilbakemeldinger om hva som burde prioriteres, hva som var viktigst og hvilke forventninger de hadde til kvaliteten.

For hvert enkelt språk hentet vi inn morsmålsbrukere som ikke bare var dyktige språkfolk, men som også kunne mye om navigering og topografi i de respektive landene.

Kildedataene gjennomgikk deretter en møysommelig oversettelses- og/eller translitterasjonsprosess (overføring av ord fra ett alfabet til et annet, mer kjent alfabet, som er lettere lese og uttale).

Alle dataene ble deretter kontrollert, for eksempel med tanke på rettskriving og grammatikk, før de ble importert i live-kartene.

Resultatet

Vi lyktes med å gi kunden:

  • omfattende data om interessepunkter på brukernes språk
  • nøyaktig og detaljert geotagging som muliggjør oppdateringer i tilnærmet sanntid på kartene og i navigasjonssystemet

Madhu Sundaramurthy er administrerende direktør for SLTs virksomhet i Stillehavs-Asia. Hun forklarer hva som var avgjørende for å lykkes med prosjektet innenfor svært stramme tidsrammer:

Madhu Sundaramurthy

Adm. dir. for Summa Linguae Technologies’ virksomhet i Stillehavs-Asia

«Fordi vi har tilgang til morsmålsbrukere i de aktuelle landene og prosjektlederne våre er svært grundige og nøyaktige, kunne vi levere eksepsjonelt høy kvalitet. Kundens tydelig uttalte forventninger og prioriteringer hjalp oss å gjennomføre prosjektet på en god måte.»

Se vår side om lokaliseringstjenester hvis du vil vite mer om hvordan Summa Linguae Technologies kan hjelpe dere med å gi teknologiløsningene deres den globale gjennomslagskraften de fortjener.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer