Kundehistorie: Slik gjorde vi programvaren flerspråklig

Sist oppdatert den October 29, 2020

Et internasjonalt design- og ingeniørselskap tok i bruk lokalisering som verktøy for å få programvaren sin ut til et globalt publikum.

Da et internasjonalt design- og ingeniørselskap skulle lansere en ny versjon av programvaren sin på det globale markedet, ba de Summa Linguae Technologies (SLT) om hjelp til å lage lokale språkversjoner for brukerne i de forskjellige landene.

Her kan du lese om hvordan vi hjalp kunden, ikke bare med å lokalisere programvaren, men også med å spare tid og penger på fremtidige oversettelsesprosjekter.

Utfordringen

Det aktuelle design- og ingeniørselskapet er en del av et verdensledende konsern innenfor ingeniørtjenester, forskning og utvikling. Kundelisten deres dekker områder så forskjellige som bilindustri, luftfart, romfart, forsvar, jernbane, infrastruktur og transport, kraftsektor, industri- og forbrukervarer, helse- og biovitenskap, kommunikasjon, halvlederteknologi og elektronikk, programvare og internett, finans og offentlig sektor.

Det enorme og allsidige konsernet har avdelinger i Amerika, Europa, Afrika og Asia og rundt 270 000 ansatte fordelt på nesten 50 land. Mange år erfaring med håndtering av kunder og ansatte over hele verden har lært dem at klar og tydelig kommunikasjon i alle deler av virksomheten er avgjørende for å lykkes.

Da de skulle lansere et nytt programvareprodukt på det internasjonale markedet, la de derfor stor vekt på at det måtte kunne oppfattes som originalskrevet på brukernes morsmål. For en flerkulturell bedrift med kunder over hele verden kan nemlig en oversettelsesfeil i et produkt få store konsekvenser.

For eksempel ville villedende instruksjoner for en viktig programvarekomponent kunne få katastrofale følger. En fullstendig og nøyaktig lokalisering av programvaren var derfor en forutsetning.

Løsningen

Straks kunden hadde levert den siste versjonen av programvaren sin (versjon 3), satte SLTs team i gang med å lage et oversettelsesminne.

Hvis du ikke er så kjent med lokalisering, er et oversettelsesminne (også kalt Translation Memory eller TM) en database som inneholder kilde- og måltekster fra tidligere oversettelser. I databasen deles tekstene opp i de minste meningsbærende ordgruppene, for eksempel «velg et alternativ», «den blå knappen» eller «den 27. februar».

Når en ny tekst skal analyseres, bruker man deretter oversettelsesminnet for å finne tilsvarende oppføringer i databasen og foreslå oversettelser automatisk. Jo større databasen er, jo færre setninger må oversettes fra bunnen av uten hjelp fra databasen. Dermed går arbeidet raskere, og lokaliseringskostnadene synker.

For denne kundens del hadde vi allerede et oversettelsesminne fra versjon 1 av programvaren, men etter en første analyse av filene fant SLT store forskjeller mellom tekstene som ble brukt i versjon 1 og versjon 3.

For å redusere disse forskjellene ba SLT om tilgang til versjon 2 av programvaren, som ikke var oversatt. SLT lokaliserte først versjon 2 og bygde samtidig opp et omfattende oversettelsesminne. Dette ble deretter brukt som et effektivt verktøy i lokaliseringen av versjon 3.

Amol Agarwal er produksjonsleder for SLT APAC og har følgende å si om utfordringene som ble løst i dette prosjektet: «I begynnelsen fant vi en del forskjeller som vanskeliggjorde lokaliseringen. Dette viste seg å skyldes at oversettelsesminnet ikke var komplett. Vi gav imidlertid ikke opp, men fant en måte å omgå problemet på, slik at vi kunne levere en førsteklasses løsning.»

Den innovative lokaliseringsprosessen gav i tillegg kunden fordel av et komplett, oppdatert oversettelsesminne til senere bruk.

Resultatet

Resultatet av prosjektet:

  • Fullstendig lokalisering av en stor og kompleks programvare, slik at folk i forskjellige land kan bruke den som om den hadde vært originalskrevet på morsmålet deres.
  • Et komplett oversettelsesminne som kan gjenbrukes ved fremtidige programoppdateringer eller til nye produkter som skal lanseres internasjonalt.

Vil du vite mer om SLTs tjenester for programvarelokalisering, kan du kontakte oss her. 

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer