Hvordan lokalisere et nettsted – og hvorfor er det viktig?

Sist oppdatert den februar 3, 2021

Når dere er klare til å ekspandere til internasjonale markeder, er lokalisering av nettstedet deres en av de viktigste oppgavene dere har foran dere.

Nettstedet er selskapets ansikt utad: Hvis dere vil finne et nytt publikum, må nettstedet ha et innhold som er relevant, gjenkjennelig og tilgjengelig for folk i den aktuelle kulturen.

Derfor er lokalisering av nettsteder viktig

Det mest tungtveiende argumentet for lokalisering av nettsteder er følgende: Salget avhenger av det.

Forskning viser at 72,4 prosent av forbrukerne har større sannsynlighet for å kjøpe fra et nettsted hvis det inneholder informasjon på deres eget språk. Men god lokalisering dreier seg om langt mer enn oversetting av produktinformasjon.

Lokalisering av nettsteder handler om å skape en opplevelse som er laget for å nå ut til og appellere til målgrupper i forskjellige land, som snakker ulike språk og tilhører ulike kulturer. Det skal altså produseres innhold og skapes brukeropplevelser som har like stor gjennomslagskraft uansett hvem sluttbrukeren er.

Med lokalisering kan dere fange oppmerksomheten til nye kundegrupper. Hvis de ikke kjenner seg igjen i et nettsted og innholdet de finner der, kommer de heller ikke til å bruke tid på det.

Omvendt vil et nettsted med lokale kulturelle referanser og relevante visuelle elementer fange oppmerksomheten til nye målgrupper. Når dere legger til nye språk, øker dessuten potensialet for organisk trafikk.

Lokalisering av nettsteder handler også om å fjerne hindringene som ligger i veien for kjøp. Hvis det for eksempel er vanskelig å velge ønsket valuta i en nettbutikk, utgjør det en ekstra hindring for kundene. Tilpasser du opplevelsen til den enkelte brukeren, blir andelen av besøkende som faktisk handler, betydelig større.

Det aller viktigste er kanskje at lokalisering av nettsteder kan bidra til å skape større tillit til bedriften din. Når kundene til fulle forstår hva bedriften deres står for, bidrar det til å bygge opp bedriftens integritet og gi kundene tillit til produktene eller tjenestene dere selger.

Lokalisering av et nettsted, trinn for trinn: internasjonalisering, oversetting og lokalisering

Når dere er klare til å lokalisere nettstedet, må dere huske at prosessen for å gjenskape nettstedet for nye målgrupper består av flere trinn: internasjonalisering, oversetting og lokalisering.

Internasjonalisering av nettstedet

Tenk på internasjonalisering som selve grunnarbeidet. Dette gjøres i forbindelse med koding og utvikling av nettstedet og bereder grunnen for lokalisering.

Internasjonalisering av nettstedet vil si å skape en infrastruktur for nettstedet – både i selve brukergrensesnittet og bak kulissene – som enkelt kan tilpasses andre markeder, språk og kulturer.

For eksempel kan internasjonalisering av nettstedet bidra til å løse vanlige problemer knyttet til datoformater, visning av desimaler, valutaer eller lengdebegrensninger. Det kan også hjelpe dere å unngå hardkodede og sammenkjedede strenger, begge egnet til å skape hodebry for ingeniørene og dem som skal oversette og lokalisere nettstedet senere i prosessen.

Programmererne kan utvikle et nettsted som er raskere og enklere å oversette. Det kan de gjøre ved å bruke en standard for koding, for eksempel Unicode, som støtter alle tenkelige språk.

Investerer dere i internasjonalisering helt fra starten av, synker lokaliseringskostnadene og det blir mindre behov for omarbeiding av nettstedet på sikt.

Oversetting av nettsteder

Når dere er i mål med internasjonaliseringen, er neste trinn oversetting.

Dette trinnet bør utføres ved hjelp av en oversettelsesplattform, TMS (Translation Management System). Det er et programvaresystem som automatiserer mest mulig av oversettelsesprosessen. For eksempel blir ord og uttrykk som allerede er oversatt, gjenbrukt.

En profesjonell tilbyder av oversettelsestjenester kan hjelpe dere med å velge ut, installere og vedlikeholde en TMS-plattform og en løsning for oversettelsesminner tilpasset deres behov.

Hvis dere for eksempel laster opp tusenvis av produktbeskrivelser på flere språk daglig, trenger dere en TMS-plattform som kan integreres med publiseringsløsningen deres, slik at produktbeskrivelsene automatisk kan sendes til maskinoversetting etterfulgt av korrektur hos en fagperson.

Bruk helst programvare som gjør det enkelt for oversetterne å arbeide direkte med nettstedets innhold. Ved å la oversetterne samarbeide direkte med programmererne kan dere legge til rette for en sømløs og smidig oversettelsesprosess.

Lokalisering av nettstedet

Det å gjøre et nettsted flerspråklig er ikke nok for å skaffe seg den nødvendige gjennomslagskraften på et nytt marked. Hvis dere skal treffe hver enkelt målgruppe, må nettstedet lokaliseres.

Kort fortalt betyr lokalisering å tilpasse innholdet til et bestemt land og språksamfunn. Lokalisering av et nettsted går ut på å gjøre innholdet relevant og gjenkjennelig for målgruppen i den aktuelle kulturen.

Lokalisering omfatter mye mer enn bare korrekt grammatikk og terminologi: Det dekker også alt det visuelle på nettstedet. Bilder, grafikk, ikoner og videoer må tilpasses, slik at de er i overensstemmelse med de kulturelle normene i det enkelte landet.

Lokalisering dreier seg også om å prioritere brukeropplevelsen. I tillegg til å sørge for at nettstedet fungerer feilfritt på alle språk, kan det bli nødvendig å endre og tilpasse selve kundereisen, slik at den stemmer med forventningene i den lokale kulturen. For eksempel er det lurt å velge skrifttyper som støtter språk med forskjellige tegnsett og plasskrav.

Tips om lokalisering av nettsteder

Lokalisering av nettsteder er komplisert, og dere kan komme til å støte på en rekke problemer underveis i prosessen. Her er noen tips det kan være lurt å ha i bakhodet underveis.

Tenk nøye gjennom nettstedets layout.

Ulike leseretninger er nok en faktor som er viktig for brukeropplevelsen. Mens vi i Norge leser fra venstre mot høyre, gjør arabiske lesere det motsatte. Å justere nettstedets layout slik at den passer til de lokaliserte leseretningene, er viktig når dere skal nå ut til nye markeder.

Vær forberedt på at teksten kan krympe eller ese ut

Når tekster oversettes til et annet språk, blir lengden nesten garantert en annen. Dere bør derfor utforme nettstedet slik at det er enkelt å endre tekstlengden og velge skrifttyper som er kompatible med mange språk og tegnsett.

Arial Unicode MS (Sans Serif), Myriad Pro (Sans Serif) og Times New Roman (Serif) fungerer alle godt ved oversetting.

Lokaliser alle elementer på nettstedet, også multimedieinnhold

I tillegg til skrevne tekster må dere huske å oversette og lokalisere alt multimedieinnhold, herunder videoer og infografikk. Lokalisering av video er en kompleks prosess, men det er verdt det: 72 % av kundene foretrekker å se en video når de skal finne ut mer om et produkt eller en tjeneste.

I tillegg til å oversette tekstene, bør dere gjøre en gjennomgang av bildene som er brukt. Et bilde som virker helt uskyldig i en kultur, kan virke forvirrende eller støtende i en annen. Dere bør derfor gå nøye gjennom alt bildemateriale og se på blant annet klesdrakt og håndbevegelser. Det er også lurt å oversette alt-tekster, slik at bildene blir mer tilgjengelige.

Unngå å legge inn tekst i bilder

Det er vanskelig (og av og til umulig) å endre tekst som er integrert i bilder, så unngå å legge inn tekst direkte i bildene. Hvis dere vil ha tekst i bildene, kan dere legge på et eget lag med tekst, som deretter kan oversettes. Det gjøres ved hjelp av kode, for eksempel CSS.

Begrens tiden det tar å laste inn innhold

Ikke alle land har lynraske internettforbindelser. Undersøk hva slags internetthastighet som er vanlig i landene dere ønsker dere innpass i, og juster innholdet på nettsidene deres deretter.

Hvis for eksempel nettstedet har bilder med svært høy oppløsning, vil det øke innlastingstiden betraktelig for brukere med lav internetthastighet. Problemet kan løses ved å redusere bildestørrelsen, slik at de kan lastes inn raskere.

Utarbeid en detaljert stilveiledning

Hvis dere utarbeider en detaljert stilveiledning, blir det langt enklere å være konsekvent i bruken av for eksempel datoformater, utheving, valutaer og tegnsetting, slik at lokaliseringen kan skje mer effektivt. Ved å spesifisere regler for om det for eksempel skal brukes 12- eller 24-timersformat for klokkeslett i et geografisk område, bidrar dere til å gjøre det flerspråklige nettstedet konsekvent.

Gi oversetterne informasjon om konteksten

For at oversettingen skal bli mest mulig effektiv, må oversetterne få nok informasjon om konteksten. Noen ganger kan det være fristende å jobbe raskt og anta at oversetterne kommer til å forstå hva dere har ment med hvert av innholdselementene. Likevel, heller enn å ta snarveier og la oversetteren være i villrede, anbefaler vi å ta skjermbilder, skrive kommentarer og være behjelpelig når det dukker opp spørsmål.

Ikke bland sammen språk og land

I stedet for å være for opptatt av språket, kan det være lurt å ha en bredere lokaliseringsstrategi som også tar høyde for kulturen i regionen og landet. På engelsk har man termen «locale», som dekker både språk og geografisk område og brukes for å tilpasse nettstedet på en mer helhetlig og hensiktsmessig måte.

For eksempel vil valuta og priser bli feil for mange engelsktalende land hvis dere kun spesifiserer «engelsk» som språk og glemmer at det også er regionale forskjeller. Hvis kodingen tar utgangspunkt i «locale», blir det enklere å få fram priser i for eksempel australske dollar for Australia og euro for Irland.

Gjør det enkelt å skifte språk

Brukerne som er innom nettstedet, bør enkelt kunne veksle mellom de ulike oversettelsene. Bare sørg for at merkevareelementer og annen design beholdes uansett oversettelse, og kontroller at alle koblinger, titler og overskrifter er konsekvente.

Mange nettsteder bruker et jordklodeikon for å vise brukerne hvor de kan skifte språk. Siden ett og samme land kan ha flere forskjellige språk, er dette en langt bedre løsning enn flagg. På listen over språk bør dere vise språknavnet på det faktiske språket. Skriv for eksempel «日本語», ikke «japansk».

Integrering av automatisk oversetting

Ved å integrere publiseringsløsningen din med en oversettelsesplattform er det mulig å oversette mye av innholdet på nettstedet automatisk. Automatisk oversetting er en rask og enkel løsning for oversetting av for eksempel produkt- og tjenestebeskrivelser i stor skala.

Mens en oversettelsesplattform kan ta hundrevis eller tusenvis av støtteartikler og raskt oversette dem, slik at de er klare for gjennomgang og språkvask, kan dyktige skribenter ta seg av hovedsidene, som nettstedets startside. Med denne hybridmodellen kan dere sikre at spesielt viktige deler av nettstedet lokaliseres grundig og nøyaktig, samtidig som dere får unna de store volumene raskt.

Ta dere tid til å gjøre ting ordentlig

Lokalisering av nettsteder er ikke noen enkel oversettingsoppgave: Skal dere lykkes med å nå ut til kunder i nye markeder, må dere innhente informasjon og skaffe dere lokalkunnskap. Selv om det kan være fristende å gå for automatisk oversetting og håpe på det beste, vil det gå ut over resultatene deres i de nye markedene.

Så sant det er mulig, bør dere starte lokaliseringsprosessen allerede under utforming av nettstedet og internasjonalisere flest mulig av komponentene. Oversettelsene vil dra nytte av en kombinasjon av automatisk tilrettelegging og dyktige skribenter, og dere vil få betalt for lokaliseringsinnsatsen i form av økt relevans og følgelig større tillit til varemerket deres.

Ikke glem å tenke på alle elementene på nettstedet – tekst, grafikk og video – og velg et oversetterbyrå som kan hjelpe dere å kommunisere sikkert med nye målgrupper.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer