Utvidet virkelighet i produksjonsindustrien: Derfor er lokalisering viktig

Sist oppdatert den mars 19, 2021

Har du planer om å ta i bruk utvidet virkelighet i produksjonsbedriften din? Vi forklarer hvordan du kan få større utbytte av teknologien internasjonalt.

Med utvidet virkelighet (Augmented Reality eller AR) kan et virkelig miljø forvandles til et interaktivt brukergrensesnitt. AR-prosessen fungerer vanligvis ved at brukeren ser scenen foran seg, på en smarttelefon eller et nettbrett. Bildet på skjermen forbedres digitalt med gjenstander og aktiviteter som beriker brukeropplevelsen i sanntid.

Et av de første bruksområdene for AR-teknologien var spill (tenk Pokémon Go). I senere tid har produksjonsbedrifter arbeidet med å ta i bruk denne teknologien, som fortsatt er i startgropen, for å forbedre arbeidsmiljøet.

Ifølge ny forsking fra PTC er «industribedriftene de [som] i størst grad har tatt i bruk utvidet virksomhet med sikte på å gjøre medarbeiderne mer effektive og bøte på mangelen på faglært arbeidskraft.»

Den store økningen i bruk av AR i industrien skyldes delvis at teknologien har fått en rekke nye muligheter i forhold til tidligere.

For eksempel kan brukerne i dag benytte seg av AR for å få tilgang til relevante dokumenter, statistikk og oppdaterte statusmeldinger om utstyret de bruker. Tenk deg at du står foran en smelteovn og kan sjekke gjeldende temperatur, vedlikeholdslogg og interne driftsdata fra mobiltelefonen.

Tre områder der utvidet virkelighet revolusjonerer produksjonsindustrien

Utvidet virkelighet er i ferd med å gjøre seg bemerket i fabrikklokalene. Her er tre forskjellige måter produksjonsbedriftene nyttiggjør seg utvidet virkelighet på.

1. Raskere produktutvikling

I produktutviklingens verden kan veien fra idé til ferdig produkt være både lang og kronglete. Den konstante skytteltrafikken mellom utvikling av prototyper og evaluering av produktet kan ta frustrerende lang tid.

Med AR kan du imidlertid kutte produksjonstiden og -kostnadene drastisk ved å la de involverte – på et hvilket som helst trinn i prosessen – hente et konsept fra skjermen, slippe det ut i den virkelige verden og tilpasse designen etter behov.

AR kan også bidra med ny kunnskap som hjelper designere å finjustere produktene sine. Volvo er et eksempel på en bilprodusent som har tatt i bruk denne teknologien i utviklingen av nye biler, nærmere bestemt for å teste nye designkonsepter i «den virkelige verden» og forbedre dem fortløpende.

2. Mer effektiv logistikk

Innkjøp, lagring og transport av varer fram til det endelige bestemmelsesstedet omfatter en rekke tett sammenvevde oppgaver. Disse kan ofte komme i konflikt med hverandre, og arbeidet kan være komplisert og tidkrevende.

Prosessen kan imidlertid effektiviseres med AR-teknologi, som gjør det mulig å evaluere og optimere strømmen av varer fortløpende og sikre at medarbeiderne har tilgang til de verktøyene og opplysningene de trenger.

Frakt- og budselskapet DHL har vært en foregangsbedrift når det gjelder bruk av AR: DHLs bruk av AR-briller til håndfri skanning og behandling av traller og enkeltpakker har gitt en gjennomsnittlig produktivitetsøkning på 15 prosent.

«Bruken er veldig intuitiv» sier Markus Voss, drifts- og IT-ansvarlig i DHL Supply Chain. «Den visuelle støtten betyr at vi raskere kan finne og legge produktene i rett kasse i sorteringstrallen. Vi forventer at dette vil gi ytterligere produksjonsøkninger til fordel for både kunder og ansatte.»

3. Bedre vedlikehold

AR forbedrer også produktiviteten og sikkerheten ved å gi vedlikeholdsmedarbeiderne tilgang til dataene de trenger, når de trenger dem.

Det kan for eksempel gjøre det mulig

  • å kontrollere tilstanden til en enhet uten å forstyrre driften
  • å sjekke siste dato for service og potensielle feilpunkter ved ganske enkelt å kaste et blikk på en maskin; eller
  • å vise instruksjoner automatisk, trinn for trinn, mens en reparasjon utføres.

AR er også en kostnadseffektiv løsning for opplæring av teknikere i bransjer der det er vanskelig å skaffe seg praktisk erfaring.

Airbus har for eksempel tatt i bruk AR på flyene sine for å unngå å måtte sette fly på bakken for å gi vedlikeholdsteknikerne den nødvendige opplæringen. Teknikerne kan nå trene på kompliserte vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver uten de kostnadene det medfører å la fly stå på bakken.

Lokalisering av AR som forutsetning for å lykkes

De tre eksemplene vi har sett på, er bare toppen av isfjellet. Teknologien har en enorm potensiell verdi, både i produksjonsindustrien og i andre bransjer. Hvis du vurderer å investere i utvikling av AR-løsninger for bedriften din, er det imidlertid et par ting du bør tenke gjennom først.

En avgjørende faktor er den teknologiske infrastrukturen. En rask og pålitelig internettforbindelse overalt der dere skal bruke AR, er en forutsetning. Skal dere for eksempel utføre vedlikehold offshore eller på avsidesliggende steder, må dere først installere en effektiv infrastruktur før dere kan ta i bruk AR-funksjonene.

En vanlig ulempe ved AR-systemer er språket i brukergrensesnittet. I den moderne, globaliserte produksjonsindustrien er det vanlig at designen skjer i ett land, deler produseres i et annet og monteringen skjer i et tredje land. Selve grensesnittet er imidlertid ofte ikke tilgjengelig på de enkelte nasjonalspråkene.

Skal dere løse disse språkproblemene, må dere engasjere et oversetter- og lokaliseringsbyrå som også har et godt grep om de tekniske utfordringene ved AR. Summa Linguae Technologies (SLT) er ledende innenfor lokalisering av AR-løsninger.

SLTs løsningsarkitekt Andres Vega sier følgende om fordelen ved å inneha denne spesialkompetansen:

Andres Vega

Løsningsarkitekt, Summa Linguae Technologies

«SLTs eksperter på AR-lokalisering bidrar med hjelp og råd, slik at AR-teknologien blir tilgjengelig på brukernes eget språk og disse får en opplevelse tilsvarende den ute i den virkelige verden, akkurat som brukerne av originalspråket.»

Når ny teknologi skal implementeres, blir ofte språket behandlet som noe sekundært. Like fullt er det en forutsetning for å lykkes. Lokalisering er prosessen for å sikre at nyansene beholdes og kulturelle forskjeller ivaretas i forbindelse med oversetting. Dette er svært viktig i forbindelse med AR-anvendelser der mye står på spill, som i eksemplene vi har nevnt tidligere i denne artikkelen.

AR er et relativt nytt fenomen, men bransjen er i ferd med å få øynene opp for betydningen av lokalisering. AR-brukerne ber i stadig større grad om at internasjonale programvaresystemer skal lokaliseres. Utover brukergrensesnittet er det like viktig at opplæringsmateriell, sikkerhetsanvisninger og samsvarserklæringer også blir lokalisert.

Hvis du er ute etter en samarbeidspartner som forstår hva AR går ut på og har den nødvendige erfaringen og ekspertisen for å lokalisere alle sider ved teknologien, bør du ta en kikk på våre lokaliseringsløsninger i dag.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer