Lokalisering fra engelsk til engelsk: tilpasse stoffet til forskjellige engelsktalende målgrupper

Sist oppdatert den februar 1, 2021

Bruker du feil variant av engelsk? Engelske tekster som ikke lokaliseres, kan virke fremmedartede for mange engelsktalende.

På verdensbasis har rundt 375 millioner mennesker engelsk som morsmål. Legger vi til dem som bruker engelsk som fremmedspråk, er vi oppe i over 1,2 milliarder.

Det er bare seks land der majoriteten har engelsk som førstespråk. Det er følgende, ordnet etter befolkningens størrelse:

  1.  USA
  2.  Storbritannia
  3.  Canada
  4.  Australia
  5.  New Zealand
  6.  Irland

Engelskens spesielle stilling som internasjonalt hjelpespråk, eller såkalt lingua franca har imidlertid gitt det status som offisielt språk i over 60 land rundt om i verden.

Det engelske språket oppstod i England, men de siste 200 årene har det slått rot og utviklet seg i forskjellige retninger i ulike deler av verden.

De mange variantene av engelsk en utfordring for næringslivet

De mange variantene av engelsk betyr at selv om den felles kjernen i språket gjør det mulig for alle engelsktalende å kommunisere med hverandre, er det også betydelige forskjeller som kan gjøre det vanskelig å kommunisere presist og tydelig.

Dette er særlig tilfellet med skriftlig kommunikasjon, der det til dels kan være store forskjeller i ordforråd, stavemåter, grammatikk og normer for datoer, klokkeslett og måleenheter.

Dette skaper problemer for internasjonale selskaper med virksomhet i flere engelsktalende land. Selv om markedsføringsmateriell, stoff til nettsider og offisiell forretningsdokumentasjon på én variant av engelsk vil være forståelig i alle engelsktalende land, vil det likevel kunne virke fremmed, og dermed ha motsatt effekt av det et selskap ønsker å oppnå overfor potensielle kunder.

Dette har også stor betydning for optimalisering av søkeord (såkalt SEO). For at nettbrukerne skal finne en bedrifts nettsider, må disse inneholde de ordene som brukere i de ulike landene søker på i en nettleser. Lenger ned i denne artikkelen finner du eksempler på ulike varianter av samme ord som er i bruk i forskjellige engelsktalende land.

Hvis et selskap skal vise at de tar det enkelte markedet på alvor, må de «oversette» én variant av engelsk til en annen. For at brukeropplevelsen skal bli mest mulig sømløs, må også materialet tilpasses med tanke på kulturelle referanser, livsstil og arbeidssett i det enkelte landet. Det krever lokalisering.

Lokalisering for ulike varianter av engelsk

Nedenfor har du en oversikt over de ulike variantene av engelsk og hvilke sider ved den enkelte språkvarianten dere bør ta hensyn til ved lokalisering.

Britisk-engelsk

Dette er den eldste varianten av engelsk.

Britisk-engelsk er den foretrukne varianten i de fleste landene som tidligere tilhørte i Det britiske imperiet. Muntlig omfatter denne språkvarianten et bredt spekter av aksenter og dialekter, også innenfor Englands grenser. Den skriftlige varianten som brukes i forretningsrelatert materiale, er imidlertid lik over hele landet.

Storbritannia er også landet der det britiske enhetssystemet for mål og vekt oppstod. Etter nesten et halvt århundre som EF- og deretter EU-medlem har imidlertid det metriske systemet blitt standarden for de fleste mål, og de britiske måleenhetene brukes i dag først og fremst muntlig.

Amerikansk-engelsk

USA er det landet i verden med flest engelsktalende: over 225 millioner mennesker. Amerikansk-engelsk er også den varianten som brukes i Latin-Amerika og Øst-Asia.

Det er mange forskjeller i stavemåte mellom britisk- og amerikansk-engelsk. Ord som slutter på -ise blir til -ize på amerikansk-engelsk. På amerikansk-engelsk kutter man også ut u-en i mange ord og skriver for eksempel «favorite», «honor» og «color».

Mange ord har ulik betydning i USA og Storbritannia:

  • «Pants» betyr bukse i USA, men underbukse i Storbritannia.
  • «Bill» betyr pengeseddel i USA, men regning i Storbritannia.
  • I USA er «first floor» første etasje, mens det i Storbritannia er andre etasje.
  • Amerikanerne skriver datoer i formatet «måned-dag-år», mens det i Storbritannia er «dag-måned-år» som gjelder, og når klokken er ti over tre, er den «tree-ten» i USA og «ten past three» i Storbritannia.

En ting amerikanerne har beholdt fra sin britiske fortid, er de britiske enhetene for mål og vekt. Det er det ellers bare Liberia og Myanmar som har gjort: Til og med i Storbritannia er tommer, fot, yard og pund i dag stort sett erstattet av det metriske systemet.

Kanadisk-engelsk

En vanlig misforståelse er at kanadisk-engelsk er det samme som amerikansk-engelsk. Selv om den kanadiske varianten har svært mye til felles med nabospråket, har den også beholdt en del av sitt britiske opphav og dessuten utviklet noen egne kanadiske særegenheter.

For eksempel skriver de «colour» og «centre» med britisk stavemåte, mens de bruker den amerikanske -ize-endelsen i ord som «customize» og «criticize». Kanadierne tar på seg et par «runners» eller «running shoes» når de skal på joggetur (ikke «sneakers» eller «trainers») og har en «toque» på hodet for å holde varmen i vinterkulden (og altså verken en «beanie» eller «woolly hat»).

Datoer og måleenheter er en salig blanding der både amerikanske og britiske varianter brukes i ulike sammenhenger. For eksempel er det vanlig å måle folks høyde og vekt i pund og fot, mens avstand måles i kilometer og matvarer veies i kilo.

Australsk og newzealandsk engelsk

Selv om den engelsken som brukes skriftlig i Australia og New Zealand, for det meste følger britiske regler, er det litt uklare grenser mellom formelt og uformelt språk i denne delen av den engelsktalende verden, og ordforrådet omfatter et imponerende spekter av muntlige uttrykk og sammentrekninger.

Australierne kan for eksempel stikke innom det de kaller en «bottle-o» (alkoholutsalget, kalt henholdsvis «off-licence» eller «liquor store» i Storbritannia og USA), for å kjøpe noen «tinnies» (ølbokser) som følge til «snags» («sausages», altså pølser) som skal stekes «on the barbie» («barbecue»).

Hva har variasjonene i det engelske språket å si for oversetting?

I denne artikkelen har vi bare så vidt vært innom noen av variantene av verdens mest brukte språk.

Skal tekstene oppfattes som lokale, må hver versjon håndteres som et eget språk. Tar vi i tillegg forskjeller i kultur og lovgivning med i beregningen, blir lokalisering en strategisk nødvendighet for enhver global virksomhet.

Utover å hjelpe til med riktig ordforråd og grammatikk kan Summa Linguae Technologies utforme og tilpasse den engelske dokumentasjonen deres, slik at den oppfattes som originalskrevet av en morsmålsbruker i det markedet dere henvender dere til. Det gjelder også hvis det ønskede fremmedspråket er en mindre utbredt variant av engelsk.

Så uansett hvilken del av «anglosfæren» dere henvender dere til, kan dere kontakte Summa Linguae. Vi hjelper dere gjerne med lokalisering av innhold for alle engelsktalende markeder.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer