DTP

Det heter at et bilde sier mer enn tusen ord. Det stemmer i høy grad for tekniske oversettelser eller fagoversettelser. En komplett oversettelsestjeneste består ikke bare av oversettelse, språkvask eller korrektur, men inkluderer også tilrettelegging for publisering/trykk. DTP er ofte en nødvendighet i forbindelse med tekniske oversettelser eller markedsføringsoversettelser, og ikke bare da.

Kom i gang

Oversettelse av tekniske spesifikasjoner, kart, tegninger, manualer og markedsføringsmateriale kan ikke begrenses til kun oversettelse av ord. I disse sammenhengene spiller bildene en like viktig rolle som tekstene, og derfor bør de også «oversettes».

I markedsføringsmateriale spiller bilder en viktig rolle – de skal fremkalle de rette følelsene og oppfordre til kjøp. Bildespråket er forskjellig fra land til land, og det lønner seg derfor å få hjelp av et oversettelsesbyrå som tilbyr grafiske tjenester, for å sikre at både språket og bildene er tilpasset mottakeren.

I tekniske dokumenter er tegninger og illustrasjoner avgjørende for forståelsen av budskapet, og bør derfor tilpasses det nye språket. For eksempel kan det være behov for å konvertere måleenheter (f.eks. avstander på kart) eller skrivemåte for tall. DTP-avdelingen kan forberede slikt materiale for oversettelse og sikre at den endelige oversettelsen er i riktig format.

Hva omfatter vår DTP-tjeneste?

Spesialister på DTP jobber med filer som, i tillegg til språklig oversettelse, også krever grafisk håndtering, det være seg å bevare original layout eller omvendt. Et annet alfabet eller marked kan gjøre det nødvendig å endre på layouten.

DTP innebærer:

  • at dokumentets opprinnelige layout bevares etter oversettelse
  • at den grafiske layouten tilpasses dokumentets nye språk
  • at den grafiske layouten ev. endres fullstendig
  • at filer som ikke kan redigeres, konverteres og forberedes til oversettelse
  • at materiale tilpasses trykk eller publisering i ønsket format
  • at det utføres kvalitetskontroll av den grafiske komposisjonen (typografi, kompatibilitet med kildefiler).

I et oversettelsesprosjekt inngår også DTP-tjenester som ofte forbindes med grafisk design. Med Summa Linguae trenger du ikke en separat leverandør for å forbedrede materialet til trykk. Vi håndterer hele kjeden – fra oversettelse til DTP.

Ved en prisforespørsel informerer vi om ev. behov for DTP-tjenester for å sikre at layouten blir riktig, enten det gjelder en brosjyre, bok eller annen type publikasjon. Våre DTP-spesialister håndterer den grafiske prosessen i forbindelse med både trykk og online-publisering.

Kontakt oss

Kontakt oss nå for å komme i gang med DTP hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

    Les mer