Tekniske oversettelser består av mer enn bare ord

Med teknisk oversettelse mener man oversettelse innen f.eks. områdene byggenæring, teknologi, bilindustri eller jordbruk. De vanligste publikasjonene som skal oversettes er bruksanvisninger, informasjonsbrosjyrer, produktblader, kataloger og tekniske spesifikasjoner.

Kom i gang

Tekniske oversettelser – ingeniør eller oversetter?

Ut fra teksttypen velger prosjektkoordinatoren en oversetter med relevant erfaring og kunnskap. De som utfører tekniske oversettelser er ofte personer med teknisk utdanning og bekreftet språkkunnskap.

Praktisk erfaring er også en nøkkelfaktor. Når det gjelder tekniske oversettelser må oversetteren stadig lære nye ting og holde seg oppdatert på fagfeltet sitt, og kontinuerlig forbedre sin tekniske kompetanse. Oversetteren må dessuten kjenne til fagterminologien i bransjen. Oversettelse av bruksanvisninger for jordbruksmaskiner skiller seg for eksempel radikalt fra oversettelse av tekniske spesifikasjoner eller informasjonsbrosjyrer. Derfor er det viktig at hvert prosjekt tildeles riktig oversetter. Ved bestilling av et prosjekt kan du spesifisere at du trenger en oversettelse av en spesialist innen et bestemt teknisk fagområde. Du kan dessuten bestille ekstra kvalitetssikring utført av noen som jobber i bransjen.

Er bildene viktigere enn teksten?

Et karakteristisk kjennetegn for tekniske oversettelser er forekomsten av mange grafiske elementer. Det er ikke mulig å oversette en bruksanvisning uten å oversette grafikk og illustrasjoner. Dokumenter som krever teknisk oversettelse er ofte lagret i uredigerbare formater eller opprettet i et spesialprogram, for eksempel AutoCad. Når du velger leverandør er det lurt å sjekke hvilke tilleggstjenester de tilbyr, som DTP.

Et profesjonelt oversettelsesbyrå har grafiske designere og DTP-spesialister. Med deres hjelp kan tekniske dokumenter sendes til oversettere i redigerbar form. DTP-avdelingen sørger for at dokumentets format forblir det samme, eller – hvis det oversatte språket krever det – har blitt tilpasset til målspråket. Produksjonsindustrien, som har bruksanvisningen som må oversettes, har ikke råd til å gjøre grafiske feil.

Ny teknologi er også en viktig faktor. Et profesjonelt oversettelsesbyrå arbeider i programvare som støtter oversettelse. Slike programmer lar flere personer (f.eks. oversettere og DTP-spesialister) arbeide i prosjektet samtidig som de sikrer konsekvens og høy kvalitet.

Ofte kan det kreves ytterligere redigeringsarbeid, så tenk på dokumentformatet og be byrået om tilbud når du bestiller tekniske oversettelser. Summa Linguae tilbyr ikke bare oversettelse og lokalisering av tekniske dokumenter, men også grafisk tilpassing.

 

Kontakt oss

Kontakt oss nå for å komme i gang med tekniske oversettelser består av mer enn bare ord hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

    Les mer