Flerspråklig SEO: Optimer nettstedet for det internasjonale markedet

Sist oppdatert den januar 10, 2020

Er nettbutikken din optimalisert for alle kunder, eller bare for noen av dem? Vi forklarer hvordan dere kan tiltrekke dere klikk i alle markeder ved hjelp av flerspråklig søkemotoroptimalisering (SEO).

Skal dere bygge en internasjonal nettbutikk, må dere kunne kapre nettkunder i utenlandske markeder med like treffsikre SEO-søkeord som i hjemmemarkedet.

Det som fungerer i ett land, vil ikke nødvendigvis fungere i et annet. For at produktene deres skal bli lettest mulig å finne i alle markeder, må hvert lands SEO-strategi skreddersys til det lokale markedet ved hjelp av internasjonal SEO (ISEO).

Hvorfor bedriften din trenger ISEO

For de fleste netthandelsbedrifter som går godt, stammer det meste av trafikken fra ubetalte søk i søkemotorer, såkalt organisk trafikk. På sikt kan derfor søkemotoroptimalisering utgjøre skillet mellom suksess og fiasko.

Alle som kan søkemotoroptimalisering vet at hvis en nettbutikk skal lykkes med SEO, må nettstedet være tilrettelagt både for søkemotorene og for kundene. Det forutsetter en inngående forståelse av hvem kunden er.

Det søkemotoroptimaliserte innholdet bør følgelig skrives på kundens morsmål.

Ifølge en undersøkelse utført av Common Sense Advisory i 2014

  • foretrakk 72 prosent av kundene å kjøpe produkter på morsmålet sitt
  • handlet 60 prosent sjelden eller aldri i nettbutikker som kun var på engelsk

Skal dere generere salg på det internasjonale markedet, må derfor innholdet være flerspråklig. Og for at de internasjonale kundene skal finne dere, må dere også håndtere SEO på flere språk.

Fordelene ved flerspråklig SEO

Det å besøke en nettbutikk og kjøpe noe bør alltid være enkelt og «rett fram». Det gjelder enten den faktiske butikken befinner seg i samme by som deg, eller den holder til på den andre siden av kloden.

Flerspråklig SEO kan bidra til å gi denne opplevelsen, men har også flere andre fordeler. Her er noen av dem:

Konkurransefortrinn. Flerspråklig SEO øker virksomhetens sjanser til å toppe listen over søkeresultater, og dermed til å selge kundene det de er ute etter.

Mer samhandling med brukerne. Kunder som kan søke på sitt eget språk, blir værende lenger på nettstedet, noe som øker sjansene for at de handler.

Bygging av forbindelser. Geografisk målrettet søkemotoroptimalisering – for eksempel det å utnytte aktuelle saker som har nyhetens interesse i et konkret land – kan skape ny interesse hos lokale og nasjonale medier, influensere og bloggere.

Merkevarebygging. Gjennom å bruke internasjonal SEO for å konkurrere effektivt i internasjonal sammenheng kan dere styrke merket internasjonalt og sikre nettbutikken en posisjon som foretrukken forhandler.

Omdømmebygging. Omtaler og rangeringer spiller en stadig større rolle i kundenes kjøpsbeslutninger. Alt som kan gjøres for å bedre kundetilfredsheten, herunder å optimalisere flerspråklige nettsteder for lokale brukere, kan virke positivt inn på fremtidig salg.

Utarbeide en strategi for flerspråklig SEO

En vellykket SEO-strategi dreier seg om mer enn bare å sikte seg inn på forskjellige områder på kartet. Vi kan for eksempel ikke håndtereSørøst-Asia som ett homogent marked. Regionen omfatter mange forskjellige språk, kulturer og sosiale nyanser, som alle har avgjørende betydning for SEO.

Å skreddersy en plan for søkemotoroptimalisering dreier seg derfor ikke bare om å oversette de eksisterende nøkkelordene som brukes på hjemmemarkedet. Det er tre grunner til dette:

  1. Språkenes komplekse natur. En liten feiloversettelse kan være nok til å undergrave det SEO-arbeidet som er gjort. For eksempel kan det føre til at søkemotorene overser et relevant nettsted, og at dere dermed går glipp av potensiell trafikk.
  2. Direkte oversettelser resulterer ofte i at titlene og metabeskrivelsene blir lengre enn det som er tillatt. Det kan for eksempel være skje ved oversetting fra et relativt «kort» språk, som engelsk, til et «langt» språk, som fransk.
  3. SEO-søkeordene varierer fra land til land og fra kultur til kultur. Det er forskjeller fra land til land når det gjelder lover, interesseområder og internettbruk, og det er dermed ingen overraskelse at også søkeordene varierer.

For eksempel fører forskjeller i klima og økonomi mellom Canada og Bangladesh til forskjeller i søkevolum mellom de to landene. De kanadiske søkeordene kan for eksempel være tilpasset utendørsaktiviteter, for eksempel vintersport, mens fokuset for Bangladesh’ del kan være mer grunnleggende behov, som mat og klær.

Også for steder med samme språk må det tas hensyn til regionale forskjeller. Et nettsted som selger «pants» i USA vil for eksempel ikke gjøre det bra i Storbritannia med mindre søkeordet endres til «trousers».

Metadataene må også tas med i beregningen. Hver språkversjon av en nettbutikk må ha sine egne, omhyggelig formulerte, metatitler og metabeskrivelser. Skal dere utarbeide en SEO-strategi som treffer på alle disse punktene, trenger dere hjelp av dyktige språkfolk med inngående kunnskap om teknologien bak e-handel.

Sjef for global markedsføring i SLT, Eric Doty sier det slik:

Eric Doty

Global markedsføringssjef i Summa Linguae Technologies

«Skal du nå ut til en internasjonal målgruppe, må det skje på morsmålet deres. Likedan må søkeordoptimaliseringen være smidig, med nøkkelord og innhold som gjenspeiler fine språklige nyanser, lokal kultur og formålet med søket i det enkelte markedet.»

Slik får du maksimalt utbytte av SEO

Det er slutt på tiden da det holdt å legge inn et knippe nøkkelord i teksten på nettsidene, uansett om de betydde noe for leseren eller ikke, for å komme høyt opp på resultatlisten i søkemotorene. Den «x-faktoren» som dagens søkemotorer leter etter når de skal rangere de ulike treffene, er langt mer sammensatt og komplisert.

Nettstedene bedømmes ut fra kvalitet og kontekst for innholdet på hver enkelt side. Formålet med denne helhetlige tilnærmingen er å gi brukerne søkeresultater som inneholder mest mulig relevant og nyttig informasjon.

For at et nettsted skal kunne prioriteres av søkemotoren, må søkeroboten ha funnet innhold som er verdifullt, originalt og pålitelig på alle sidene. Dette gjelder for samtlige språk som nettstedet foreligger på.

Dette bør du gjøre for å få størst mulig utbytte av flerspråklig SEO på internett i dag:

  1. Få dyktige fagfolk til å oversette kildetekstene, slik at måltekstene fremstår som like velformulerte, informative og interessante som originalen.
  2. Gjenta SEO-arbeidet på hvert av målspråkene, og implementer resultatene på en måte som fullt ut ivaretar språklige nyanser og kulturelle særegenheter.

Det kan være vanskelig å skape oppmerksomhet om varemerket sitt på det globale markedet. Når flere språk inngår i regnestykket, blir det enda mer utfordrende.

I SLT har vi mange års erfaring med å knytte sammen flerspråklig netthandel med avansert teknologi. Vi hjelper dere gjerne å lokalisere nettstedene deres og optimere dem for lokale søk i flere internasjonale markeder.

Så kontakt SLT i dag hvis dere vil utvide nettstedets nedslagsfelt og fange internasjonale kunders oppmerksomhet og vil være rustet til å møte den internasjonale konkurransen.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer