Stordataenes fremtid: sju trender for netthandel

Sist oppdatert den January 22, 2020

Stordata er allerede i dag viktig for netthandelen – men dette er bare begynnelsen. Her kan du lese mer om mulighetene, men også utfordringene, du bør planlegge for.

Data har i stadig større grad blitt en del av folks hverdag. Fra kunstig intelligens til tingenes internett, fra sosiale medier til den globale økonomien brukes stordata til å skille ut, sile og granske et hav av informasjon. Dette for å avdekke mønstre og relasjoner, evaluere meninger og trender og presentere og visualisere funnene, slik at aktørene kan sette inn egnede tiltak.

Stordata spiller allerede en betydelig rolle innenfor netthandel, der datagrunnlaget er stort og lett tilgjengelig. Dette er imidlertid bare begynnelsen! Etter hvert som tilværelsen i stadig større grad blir digital, vil datamengden vokse eksponentielt og gi oss stadig bedre innsikt i folks handlevaner.

Her er sju trender som ser ut til å fortsette i månedene og årene som kommer.

1. Bedre analyseverktøy

Datavolumet som er tilgjengelig for analyse, vil etter alt å dømme vokse kraftig i takt med utviklingen av tingenes internett (IoT). Innen 2025 forventes tingenes internett å omfatte minst 75 milliarder nettilkoblede enheter. Det er nesten 3 ganger så mange som i dag.

Samtidig betyr fremskritt innenfor maskinlæring, kunstig intelligens, behandling av naturlig språk og andre former for analyseteknologi at vi kan granske og evaluere det enorme datagrunnlaget raskere og mer effektivt enn før.

Denne oppskaleringen av datatilgang og databehandlingskraft vil gi tilgang til stadig mer detaljert kunnskap om større deler av folks liv enn noensinne.

Presisjonsgraden og omfanget av ny informasjon vil gjøre bedriftene mer effektive og hjelpe dem å ta bedre beslutninger. Etter hvert vil dirkektestrømming av sanntidsdata gjøre det mulig å gripe inn umiddelbart for å bedre den enkelte kundens opplevelse mens han eller hun handler i en nettbutikk.

2. Mer dyptgående kunnskap

Etter hvert som den tilgjengelige datamengden øker og kvaliteten på funnene blir bedre, kan vi utnytte stordataanalyse for å komme tettere innpå individers handlinger og følelser og skaffe oss verdifull detaljkunnskap.

Ved å analysere kunders atferd når de besøker en nettbutikk, er det for eksempel mulig å tilpasse hvilke produkter som vises, ut fra den enkelte kundens søkemønster.

Kundenes bruk av sosiale medier kan også være en kilde til informasjon langt utover det å telle «Liker»-klikk: Her er det mulig å avdekke tendenser som viser meningsnyanser og underliggende behov hos kundene.

3. Mer automatisering

Etter hvert som stordata tas i bruk i større utstrekning, kan de effektive, døgnåpne chatbot-løsningene vi kjenner fra kundeservicesammenheng, også settes til å utføre andre rutinepregede oppgaver, for eksempel automatisk oversetting og skriving av innhold.

På dette området ligger Summa Linguae Technologies i forkant av utviklingen, forklarer administrerende direktør for selskapets nordiske virksomhet, Lea Backhurst:

«Ved å innhente stadig mer detaljert informasjon om kundeatferd i den enkelte delen av markedet – om alt fra hvordan kundene reagerer på eksisterende innhold til hvordan de søker etter og kjøper varer – kan vi bli flinkere til å autogenerere og -oversette innhold som er skreddersydd til målgruppen.»

Kraftige datasystemer fanger opp den uendelige strømmen av rådata, behandler dem og legger dem fram i et grafisk format som er leselig for oss mennesker. Denne «visualiseringen av stordata» er et viktig trinn for å hindre at vi mennesker havner på sidelinjen.

4. Forbedret infrastruktur

Avansert nettskyteknologi er en forutsetning for å kunne håndtere de enorme datasettene og høye kravene til databehandling som vil følge med den kommende bølgen av stordataanalyse.

Ifølge IDC (International Data Corporation) vil neste generasjon nettskyløsninger være store og fleksible nok til å håndtere enorme datamengder svært raskt. I tillegg vil personopplysninger og virksomhetsdata til enhver tid være beskyttet av det siste nye innen ende-til-ende-sikkerhet.

For å sikre seg tilstrekkelig kapasitet, hastighet og sikkerhet kan større netthandelsvirksomheter også velge å optimere dataanalysearbeidet ved å investere i egne servere som gir dem full kontroll over nettskylagring.

5. Treffsikker markedsføring

Hvorfor sende ut en kampanje for moteklær til en som bare ser etter verktøy? Hvorfor lage en meme-inspirert annonse hvis mottakeren kun er interessert i detaljerte produktspesifikasjoner?

Forbedret stordataanalyse kan bety slutten på slike generelle reklamekampanjer.

Gjennom å dele opp og gruppere stordataanalysen i stadig mer detaljerte segmenter, kan nettbutikkene spisse reklamekampanjene sine og sende ut skreddersydde tilbud til den enkelte kunden.

6. Bedre datasikkerhet

Etter hvert som mengdene med data som skal sammenstilles og behandles, vokser, øker også utfordringene knyttet til sikkerhet. Mislykkes man i å beskytte dataene mot cyberangrep, tyveri og annet skadeverk, kan det få fatale konsekvenser både for kundene og virksomheten.

For virksomheten din kan det gå ut over både økonomi og omdømme. Forbrukerne blir stadig mer bevisste på betydningen av god sikkerhet. De har dermed en tendens til å velge bedrifter med et godt renommé for datasikkerhet, innsyn og det å gi brukerne kontroll over egne data.

7. Skreddersydde handleopplevelser

I handlestrøk og kjøpesentre er det å benytte seg av en «personal shopper» som regel forbeholdt de rike og berømte. Med forbedringer i stordataanalyse kan imidlertid alle nettbutikkunder få en skreddersydd opplevelse.

Alt er lagt til rette for deg når du ankommer nettstedet. Forhandleren vet hva du vil ha, hva du foretrekker og hva du har sett på før. Stort enklere og mer uanstrengt kan det ikke bli.

Vi tror at denne individuelle tilpasningen vil kulminere i en fullt ut skreddersydd butikk, der hver eneste detalj er tilpasset den enkeltes ønsker og smak.

Tenk stort!

Det er allerede nå mye å tjene på å benytte seg av stordata – og mulighetene kommer bare til å bli større og bedre.

De sju trendene vi har pekt på i denne artikkelen, viser med all tydelighet at netthandelsbedrifter som vil holde seg konkurransedyktige, må være datadrevne.

Summa Linguae Technologies’ avanserte tjenester for innhenting og behandling av data hjelper bedriftene å følge med i utviklingen og utnytte nye muligheter for stordata. Kontakt oss nå hvis du vil vite mer om hvordan virksomheten din kan dra nytte av stordata i fremtiden.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer