Oppnå patent i flere land med profesjonell oversettelse

Sist oppdatert den januar 23, 2020

Selve utviklingen av et innovativt produkt eller en banebrytende teknologi er kun det første skrittet på veien til å innta både lokale og globale markeder. I denne prosessen er det viktig å kjenne til sine rettigheter og patentforløpet for å sikre konkurransefordelen ved å ha et unikt produkt, slik at ikke andre virksomheter kan produsere eller selge produktet uten forutgående samtykke. En rekke formaliteter må oppfylles for å kunne søke om og oppnå et patent, deriblant profesjonell oversettelse, dersom man ønsker å søke patent i flere land.

Søke om patent i flere land

For å beskytte ditt nye, unike produkt er det verdt å vurdere en europeisk eller internasjonal patentsøknad, som vil gi deg mulighet til å beskytte oppfinnelsen i flere land via én enkelt søknadsprosess og ensartede regler. Det kan være en europeisk patentsøknad via Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) eller en internasjonal patentsøknad via Patent Cooperation Treaty (PCT) 1.

For å søke om patent – i Europa eller internasjonalt – er det en rekke prosedyrer som skal følges og tidsfrister som skal overholdes, bl.a. med innlevering av oversettelser til den pågjeldende patentmyndigheten.

Patentoversettelse – kvaliteten er avgjørende

Uten en god patentoversettelse er det ikke mulig å fullføre et søknadsforløp til internasjonale markeder. Kvaliteten og nøyaktigheten i oversettelsen er av ytterste viktighet, og det krever helt spesielle kompetanser å utføre denne typen oversettelse, da patentoversettelse er en tverrvitenskap. Patentoversettelse krever ikke bare juridisk kompetanse, men også fagkunnskaper relatert til det spesifikke patentet, det være seg innen teknologi, mekanikk, kjemi eller legemiddelindustri osv. I tillegg forutsettes det at oversetterne har spesifikk kunnskap til kansellispråket, terminologien samt til de spesifikke normene som kjennetegner språket i patenter.

Den spesialiserte og høye standarden som patentoversettelse krever, kan best garanteres ved å samarbeide med et oversettelsesbyrå som bruker spesialister fra mange fagfelt. Et oversettelsesbyrå kan hjelpe til med å sikre kvaliteten, samt også påse at prosessen gjennomføres innen de gitte tidsfristene, noe som er svært viktig siden tidsaspektet i søknadsprosedyren er helt avgjørende.
Å velge riktig samarbeidspartner til oversettelser av patenttekster kan ha avgjørende betydning for søknadsprosessen, hvor selv små nyanser i språket kan være utslagsgivende for om patentsøknaden blir godkjent eller avslått. Derfor er det helt vesentlig at oversettelsen er en nøyaktig gjengivelse av originalen.

Summa Linguae Technologies har over 25 års erfaring med patentoversettelse og oversetter i dag for flere ledende IRP-rådgivere. En rekke internasjonale oversettelsesbyråer i patentbransjen har også valgt oss som en betrodd samarbeidspartner.

LES MER OM PATENTOVERSETTELSE

 

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer