Kundehistorie: Oversetting av medisinsk teknologi for Midtøsten

Sist oppdatert den October 16, 2020

Summa Linguae Technologies oversetter kompleks teknisk dokumentasjon til arabisk og hebraisk for helseinnovatør.

Medisinsk teknologi er et strengt regulert og svært spesialisert felt, der presis dokumentasjon er lovpålagt og potensielt kan være et spørsmål om liv og død.

Da helseinnovatøren NxStage Medical besluttet at all engelskspråklig dokumentasjon for deres banebrytende utstyr til behandling av nyrelidelser skulle oversettes til arabisk og hebraisk, forsto de at oppgaven kom til å bli enorm.

Håndtering av kompleks medisinsk terminologi, juridiske forskjeller og følsomme kulturelle spørsmål ville kreve langt mer enn bare en oversettelse. NxStage henvendte seg derfor til Summa Linguae Technologies (SLT).

Utfordringen

NxStage Medical er en produsent av medisinsk utstyr som holder til i Lawrence i den amerikanske delstaten Massachusetts. Selskapet har en solid bakgrunn innenfor teknologi og forskning og utvikler innovative produkter som bedrer livskvaliteten for pasienter med nyresykdom i siste stadium eller akutt nyresvikt.

NxStage finner opp, utvikler, produserer og markedsfører de banebrytende løsningene sine for pasienter med nyrelidelser over hele verden. Det krever mye dokumentasjon av svært teknisk karakter og med høye krav til nøyaktighet og sikkerhet. Sjef for teknisk kommunikasjon hos NxStage,

Daniela Orlowski, sier det slik: «I den strengt regulerte bransjen for medisinsk utstyr, der sikkerhet er alfa og omega, krever bruksanvisninger, vedlikeholdsveiledninger, kursmateriell og annet relevant materiale den største nøyaktighet. Selv den minste tvetydighet i teksten kan få store konsekvenser.»

Så da NxStage trengte et stort antall bruksanvisninger, utstyrsspesifikasjoner, sikkerhetsdatablader og andre tekniske dokumenter oversatt fra engelsk til arabisk og hebraisk, var det ikke rom for å gjøre feil.

Opprinnelig hadde NxStage bestemt seg for å utføre prosjektet i Israel med lokale oversettere. Etter flere mislykkede forsøk på å finne kvalifiserte oversettere som kunne ta på seg et oppdrag av dette kaliberet og med denne vanskelighetsgraden, måtte imidlertid selskapet revurdere planene.

«Vi skjønte at dette var en oppgave for spesialister, og at det krevde et svært høyt kompetansenivå», sier Daniela. «Etter grundige overveielser valgte vi SLT. De imponerte oss, ikke bare med erfaringen de hadde å vise til når det gjaldt store oversettelses- og lokaliseringsprosjekter, men også erfaringen deres fra det medisinske feltet og viljen de viste til å tilpasse seg våre arbeidsmetoder.»

Det å skulle lokalisere hver minste detalj i kompleks medisinsk dokumentasjon til forskjellige språk uten å gå glipp av en betydning eller liten nyanse, er en krevende oppgave. SLTs ekspertise innenfor medisinsk teknologi og deres omfattende erfaring med å produsere lokalisert innhold, altså å ikke bare oversette ordene, men å skreddersy budskapet til den lokale målgruppen, gjorde oss godt beredt for oppgaven.

Løsningen

SLT satte i gang umiddelbart og utarbeidet en strategisk løsning der ingenting var overlatt til tilfeldighetene.

«Vi hentet inn et svært dyktig team av morsmålsoversettere fra Midtøsten, samtlige med den nødvendige medisinske ekspertisen», forklarer Micheline Freij, som er SLTs administrerende direktør i USA. «Vi ble deretter enige med kunden om en arbeidsprosess som skulle sikre at hvert eneste dokument ble håndtert effektivt og med stor vekt på detaljer.»

Arbeidsprosessen bestod av fem trinn:

  1. Den engelske teksten ble oversatt til hebraisk og arabisk av et team av oversettere med de respektive målspråkene som morsmål.
  2. En annen oversetter korrekturleste og analyserte oversettelsen i detalj med særlig vekt på å avdekke potensielle tvetydigheter og problemer knyttet til lokalisering.
  3. NxStage gjennomgikk oversettelsen og gav tilbakemeldinger etter behov.
  4. Tilbakemeldingene fra kunden ble diskutert med oversetterne og enten implementert umiddelbart eller løst i samarbeid med kunden.
  5. Eventuelle tilbakemeldinger fra kunden som medførte endringer i kildetekstens betydning, ble sjekket med tanke på gjeldende lover og regler i de lokale markedene.

På grunn av tekstenes tekniske natur og de fine betydningsnyansene i disse valgte kunden å bruke profesjonelle oversettere i stedet for maskiner til å oversette teksten. Dette gjorde det også lettere å ivareta dokumentenes konfidensialitet.

Gjennom flere kontroller og grundig analyse av tekstene på hvert trinn i prosessen kontrollerte teamet at den medisinske terminologien var riktig og nøyaktig, og at den språklige stilen ble helhetlig på tvers av dokumentene.

Ved å stille spørsmål ved ethvert avvik fra kildens betydning unngikk man eventuelle juridiske problemer, som kunne ha resultert i anklager mot kunden.

Resultatet

Ved hjelp av SLTs pinlig nøyaktige arbeidsmetoder har store mengder tung teknisk dokumentasjon på NxStages produkter, herunder bruksanvisninger, kursmateriell, utstyrsspesifikasjoner og sikkerhetsinformasjon, blitt:

  • oversatt til arabisk og hebraisk
  • lokalisert med tanke på kulturelle og regionale forskjeller
  • gransket for å sikre presisjon og overholdelse av lover og regler

«SLT håndterte dette store og komplekse prosjektet på en usedvanlig grundig og nøyaktig måte», sier Daniela i NxStage. «De har en kompetanse og et detaljfokus som oppfylte kravene til den strengt regulerte medisinske utstyrsbransjen, og takket være deres hjelp kan vi nå levere utstyr som gir bedre livskvalitet til pasienter med nyresykdom i siste stadium eller akutt nyresvikt over hele Midtøsten.»

Se Summa Linguae Technologies’ side om oversetting av medisinske tekster hvis du vil vite mer om hva som kreves for å markedsføre medisinsk utstyr internasjonalt.

Relaterte innlegg

Summa Linguae Technologies bruker cookies for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedet blir brukt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du i denne policyen.

Les mer