Summa Linguae S.A. zamierza przejąć pełną kontrolę nad Mayflower Language Services

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia, 2018

W dniu 18 stycznia 2018 roku, Summa Linguae S.A. zawarła porozumienie zmieniające umowę inwestycyjną z Mayflower Language Services. Porozumienie określa zasady przejęcia 100% udziałów indyjskiej spółki przez Summa Linguae oraz doprecyzowuje etapy procesu pełnej integracji spółek.

Summa Linguae (SUL) i Mayflower Language Services (Mayflower) – na chwilę obecną spółka współzależna SUL podpisały umowę inwestycyjną  w dniu 6 września 2016 roku. Zgodnie z nią SUL objęła 3922 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Mayflower, co odpowiada 25% kapitału zakładowego spółki z Indii. Z kolei Mayflower objęła 191 130 akcji zwykłych na okaziciela w podwyższonym kapitale zakładowym Summa Linguae S.A.. Porozumienie podpisane 18 stycznia 2018 jest kontynuacją działań obu spółek w celu osiągnięcia synergii

Zgodnie z Porozumieniem, integracja operacyjna SUL i Mayflower nastąpi kilku etapach. Dotyczyć one będą połączenia działów sprzedaży i marketingu, produkcji i controllingu oraz innych sfer działalności spółek. SUL będzie miała pełną kontrolę operacyjną oraz finansową nad Mayflower.

Zarząd Summa Linguae zdecydował o zachowaniu odrębności marki Mayflower. Jednocześnie będzie ona częścią Summa Linguae Group, do której należy także Summa Linguae Romania z siedzibą w Bukareszcie. Od pierwszego kwartału 2018 roku nastąpi także pełna konsolidacja sprawozdań finansowych SUL i Mayflower. Skonsolidowany przychód Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. postawi Summa Linguae w setce największych biur tłumaczeń na świecie.

Dla Summa Linguae S.A. przejęcie pełnej kontroli nad Mayflower jest kolejnym krokiem w realizacji swojej strategii biznesowej, opartej na fuzjach i akwizycjach oraz zaznaczeniu swojej globalnej obecności i poszerzeniu portfolio oferowanych usług.

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej