Kultura i język w biznesie

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada, 2018

Im bardziej Twoja firma staje się globalna, tym większy wpływ na Twoją działalność ma kultura. Kultura sama w sobie jest niezwykle złożoną materią: składa się na nią język, tradycje, religia, sztuka i wiele innych czynników, które wpływają na sposób, w jaki myślimy, robimy zakupy czy prowadzimy interesy. Dlatego kultura odgrywa również szczególną role w procesie tłumaczenia i lokalizacji w globalnym biznesie.

Język stanowi znaczący element kultury i jest jednym z głównych czynników, które stanowią o różnorodności ludzi. Jednak znajomość obcego języka nie zawsze oznacza znajomość kultury kraju lub regionu, w którym jest on używany. Jak już wspomnieliśmy, kultura przejawia się nie tylko w naszych słowach, dlatego ma wpływ nie tylko na nasz język – jest obecna w naszych zachowaniach związanych z zakupami oraz procesie decyzyjnym, a zasady, którymi się kierujemy są w coraz większym stopniu zależne od kultury, w której się wychowaliśmy.

Dlatego usługi tłumaczeniowe świadczone na rzecz globalnej firmy muszą wykraczać poza zwykłą przekład. Skuteczna wielojęzyczna komunikacja musi uwzględniać różne czynniki – dotyczy to wszelkich form komunikacji: marketingu, materiałów prawnych i technicznych, spotkań biznesowych i ogólnego wizerunku marki. Tłumacze i eksperci ds. lokalizacji muszą być szczególnie wrażliwi na kwestie takie jak religia, płeć czy też historia danego regionu. Strategia komunikacji uwzględniająca te elementy powinna być dobrze przemyślana i rozważna.

Jak zacząć?

Wstępem do opracowania strategii komunikacji powinny być gruntowne badania w zakresie kultury. Pełne zrozumienie kultury danego regionu powinno być integralną częścią kreowania marki w tym zakresie. Dotyczy to nie tylko komunikatu, który chcesz przekazać, ale także kanałów i formatów, z których będziesz korzystać. Pomyśl o ludziach, do których kierujesz swój przekaz – czy wolą komunikację w formie pisemnej czy graficznej? Czy sprawdzi się tu lepiej newsletter informacyjny czy też nieformalny profil na Facebooku? Jakie są najważniejsze wartości cenione przez Twoich klientów? Jeśli jest to rodzina – jaka? Tradycyjna czy patchworkowa? Sposób, w jaki decydujesz się komunikować z odbiorcami, powinien odzwierciedlać ICH potrzeby i zasady, a nie TWOJE przyzwyczajenia i środki.

Jeśli nie uda ci się odpowiednio zlokalizować swoich materiałów (czyli oprócz ich przetłumaczenia, dostosować je również pod względem kulturowym), możesz mieć problem ze zdobyciem zaufania klientów i nawiązania z nimi trwałych relacji. Musisz się również liczyć z negatywnymi opiniami w mediach społecznościowych i Internecie (co wiąże się z koniecznością wydania większej sumy pieniędzy na zarządzanie kryzysem). Brak lokalizacji oznacza ogólnie niższy zwrot z inwestycji.

Z tego powodu lokalizacja powinna być podstawową częścią planowania strategicznego i ekspansji. Zadaniem ekspertów ds. lokalizacji jest uchwycenie charakteru marki i dostosowanie go do uwarunkowań panujących w nowym regionie, m.in. do nowego języka i kultury.

Negocjacje międzykulturowe

Relacje z klientami to nie jedyna część Twojej działalności pozostająca pod wpływem kultury. Kultura wpływa również na sposób prowadzenia interesów, negocjacji i pracy z ludźmi. A przynajmniej powinna.

Międzykulturowe negocjacje mogą przybrać nieoczekiwany obrót, jeśli nie zostaną poprzedzone dogłębną analizą lokalnych zwyczajów, tradycji i akceptowalnych zachowań. Nie tylko powinieneś starannie dobierać słowa, ale także zwracać szczególną uwagę na sposób, w jaki podchodzisz do negocjacji pod względem kulturowym.

Pierwszym krokiem jest uznanie różnic między kulturami i ich odpowiednie uwzględnienie. Musisz pamiętać, że Twoi potencjalni partnerzy nie tylko mówią w innym języku niż Ty, ale także mają inny sposób wyrażania się, inną etykę biznesową i poczucie humoru. Zrozumienie kultury Twoich partnerów pomoże Ci budować trwałe relacje i uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Im bardziej Wasze kultury się różnią, tym większe jest pole do ewentualnych nieporozumień.

Geert Hofstede jest obecnie jednym z najbardziej znanych i cenionych ekspertów ds. komunikacji międzykulturowej. Jego badania koncentrują się na kulturze i jej wpływie na zachowanie reprezentujących ją osób. Podzielił on narodowości w oparciu o kilka samodzielnie stworzonych wymiarów: dystans władzy, indywidualizm kontra kolektywizm, unikanie niepewności, męskość kontra kobiecość, orientacja długoterminowa kontra krótkoterminowa i uleganie kontra powściągliwość. Na podstawie tych indeksów możesz przeprowadzić badania porównawcze swojej kultury i kultury potencjalnych partnerów, pracowników lub klientów.

Komunikacja zbudowana na tak dokładnej i szczegółowej analizie będzie znacznie bardziej szanowana i ceniona przez partnerów biznesowych, pracowników i klientów. Nasze zachowania i zasady, według których żyjemy, są kształtowane przez język, którym się posługujemy, oraz kulturę, w której się wychowaliśmy. Pełne zrozumienie różnic kulturowych, ich akceptacja i wykorzystanie jako podstawy strategii komunikacji Twojej firmy zwiększy skuteczność Twoich działań marketingowych oraz pomoże Ci w kreowaniu Twojej marki i w prowadzeniu międzykulturowych negocjacji.

Pamiętaj o kilku narzędziach, które pomogą Ci prowadzić Twoją firmę w środowisku międzykulturowym, tj.:

Zachowania konsumenckie i etyka pracy są kształtowane przez język, którym mówimy, kulturę, w której się wychowaliśmy i zasady, które cenimy. Dlatego zrozumienie kultury powinno być podstawą tworzenia strategii marketingowej, negocjacji międzykulturowych lub budowania marki pracodawcy i zarządzania ludźmi.

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej