Tłumaczenia dla HR: siła napędowa dla zróżnicowanej, globalnej kadry

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia, 2019

Globalizacja i zmiany w branży HR

Jednym z poważnych wyzwań, przed którymi stoją globalne firmy, jest zarządzanie działalnością w różnych krajach i zapewnienie sprawnej komunikacji między zespołami posługującymi się różnymi językami. Dla działów kadr usługi związane z tłumaczeniem i lokalizacją są tak samo ważne, jak technologia dla rozwoju firmy. Globalne firmy potrzebują tłumaczeń, aby zapewnić wsparcie dla wielojęzycznych zasobów kadrowych.

Różnorodność w miejscu pracy ma pozytywny wpływ na strategię i przewagę konkurencyjną. Nadaje firmie wyjątkowy charakter, przyczyniając się do jej rozwoju i sukcesów. Zarządy firm skłaniają się obecnie do zatrudniania bardziej zróżnicowanej kadry, ponieważ wieloetniczność oznacza większe spektrum talentów, bez względu na granice.

Jak różnorodność może pomóc Twojej organizacji

Globalne organizacje potrzebują różnorodnych zasobów ludzkich, aby móc zaspokoić potrzeby zróżnicowanej bazy klientów. Badanie McKinsey & Co. oraz inne opracowania wykazały, że organizacje zróżnicowane pod względem etnicznym osiągają o 35% lepsze wyniki (źródło: Forbes.com).

Postęp technologiczny i przystępne ceny Internetu zmieniły sytuację na rynku. Współpraca na zasadzie freelance lub na odległość wykorzystywana przez międzynarodowe korporacje ułatwia pracę, zmniejsza obciążenie związane z formalnościami, usprawnia spotkania zarządu, zmniejsza koszty podróży, itd. Dzięki technologii komunikacja na poziomie globalnym nigdy nie była tak łatwa. Łatwiejsze stało się również łączenie wiedzy eksperckiej z różnych krajów.

Wielojęzyczny personel może pomóc Twojej firmie dotrzeć do bardziej zróżnicowanej bazy klientów. W sytuacji gdy na całym świecie istnieją obecnie wielokulturowe populacje wywodzące się ze wszystkich środowisk, wielojęzyczna kadra pomoże Ci dotrzeć do zróżnicowanej grupy odbiorców, którzy w przeciwnym razie nie poznaliby Twojej oferty usług lub produktów z powodu barier językowych.

Rola HR w praktykach przyczyniających się do poprawy sytuacji w miejscu pracy

Rola działów HR przechodzi obecnie transformację. Dokumentacja HR koncentruje się teraz w większym stopniu na pracownikach i jest bardziej elastyczna. Zespoły HR są strategicznymi partnerami dla menedżerów i kadry kierowniczej i mają wkład w realizację planów i celów biznesowych.

Kompetentny dział HR wspiera pracowników poprzez wykorzystanie metod komunikacji, upodmiotowienia, wyznaczania celów, budowania zespołu oraz indywidualnego uczenia się i rozwoju. Dział kadr angażuje się również w opracowanie ogólnych strategii zarządzania i zapewnienie możliwości rozwoju dla pracowników, programy wsparcia, rozwiązywanie problemów i wiele innych działań.

Znaczenie tłumaczeń dla działu HR

Jeśli prowadzisz międzynarodową firmę, której pracownicy nie mówią po angielsku, Twój dział kadr z pewnością potrzebuje wsparcia w zakresie tłumaczeń. Są to specjalistyczne tłumaczenia wykonywane, aby zapewnić, że rozproszone geograficznie zasoby ludzkie nie pogrążą się w totalnym chaosie, lecz będą pracować bezproblemowo pomimo różnic językowych.

Polityka firmy, instrukcje dla pracowników, informacje, dokumenty, biuletyny i materiały wideo wymagają właściwego i dokładnego tłumaczenia, aby uniknąć nieporozumień i niedyskrecji.

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi zróżnicowanymi pod względem językowym może być trudne na pewnych poziomach, przede wszystkim jeśli chodzi o komunikację. Wsparcie działu HR w zakresie wielojęzycznej komunikacji ma priorytetowe znaczenie dla organizacji zatrudniających pracowników mówiących z różnych językach. Usługi tłumaczeniowe dla działu HR są niezbędne do pokonania barier językowych w globalnej organizacji z wielojęzyczną i wielokulturową kadrą.

W przypadku firm działających globalnie, język ma duży wpływ na prowadzone przez nie operacje biznesowe i ich rezultaty. Dzięki tłumaczeniom zwiększa się zaangażowanie pracowników, a co za tym idzie, zmniejsza się rotacja personelu. Bariery językowe utrudniają realizację celów oraz zapewnienie zgodności z zasadami ustanowionymi przez organizację. Prawidłowo wykonane tłumaczenia zwiększają skuteczność komunikacji, wydajność pracowników, satysfakcję z pracy, przyczyniają się do lepszego zrozumienia procesów oraz ograniczają rotację personelu.

Organizacja, która zapewnia szkolenia dla swoich pracowników w ich ojczystych językach, nie tylko zapewnia właściwe zrozumienie jej polityki organizacyjnej, ale także pokazuje, że dba o rozwój swoich pracowników.

W jaki sposób różnorodność pomaga zwiększyć produktywność

Różnorodność w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla firm, które dążą do globalizacji. Różnorodność kulturowa i geograficzna stanowi już nie tylko o reputacji firmy, lecz gwarantuje jej również przewagę konkurencyjną, jaką niesie zróżnicowanie w miejscu pracy. Zróżnicowane perspektywy zwiększają kreatywność, zapewniając szybsze rozwiązywanie problemów, a co za tym idzie zwiększoną wydajność.

Pracownicy wywodzący się z różnych środowisk wnoszą świeże pomysły, czyniąc organizację tyglem innowacyjnego myślenia. Połączenie nowych zasobów kreatywności i innowacji prowadzi do szybszego rozwiązywania problemów i podejmowania świadomych decyzji. Lepsze decyzje to również lepsze wyniki.

Przedsiębiorstwa powinny pokonywać bariery językowe, inwestując w specjalistyczne tłumaczenia dla swoich działów HR, dzięki czemu mogą się stać globalnymi graczami osiągającymi sukcesy na globalnych rynkach.

Różnorodność wsparta odpowiednimi tłumaczeniami poprawia renomę i wizerunek firmy, dając jej możliwość wejścia na nowe rynki, dotarcia do nowych klientów i nawiązania nowych relacji biznesowych.

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej