Kierunek Indie

Kierunek Indie

W Indiach liczba użytkowników Internetu przekroczyła już liczbę osób mówiących po angielsku a sprzedaż smartfonów wzrosła w pierwszym kwartale 2016 roku o 12% (dla porównania: globalne statystyki wskazują na jednoprocentowy