Dział Administracji i HR
Freelance
Tłumacze wewnętrzni
Dział Marketingu
i Sprzedaży
Dział Produkcji
Dział IT
Dział Administracji
i HR

Summa Linguae Group to dostawca technologicznych usług językowych, założony w 2011 roku  w Polsce. Nasz model biznesowy zakłada rozwój organiczny oraz rozwój przez akwizycje. Spółka notowana jest na rynku NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych . Jesteśmy obecni w Europie, Ameryce i Azji. Dzięki globalnym zasobom możemy przedstawić naszym Klientom szeroką i wyczerpującą ofertę.

Opracowujemy innowacyjne strategie językowe dla firm, dzięki którym nasi Klienci mogą efektywnie komunikować się ze swoimi partnerami oraz rozwijać się na rynku globalnym. Pracujemy z globalnymi firmami dla których najważniejszą wartością w komunikacji międzynarodowej jest praktyczna innowacja.

Skupiamy się na wypracowywaniu nowych standardów w obliczu cyfryzacji języka.  Transparentność, elastyczność i bezpieczeństwo – tymi wartościami kierujemy się w naszej codziennej pracy.

Miejsce pracy: Kraków

Obowiązki:

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz standardami rachunkowości (polskimi i międzynarodowymi),
 • prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych (w tym faktury zakupowe, dokumenty kasowe, wyciągi bankowe i inne dokumenty księgowe), uzgadnianie sald kont rachunkowych, zapewnienie współmierności przychodów i kosztów w ujęciu miesięcznym (w tym zarządzanie rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi),
 • sporządzanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, w tym sprawozdań kwartalnych na potrzeby raportów giełdowych,
 • koordynacja procesów księgowych, dokumentacyjnych i sprawozdawczych spółek zagranicznych wchodzących w skład grupy kapitałowej,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych (CIT,VAT) oraz sporządzanie sprawozdań podatkowych i deklaracji finansowych,
 • przygotowywanie zestawień i raportów w oparciu o zapisy na kontach księgowych,
 • bieżący monitoring rozrachunków z kontrahentami oraz bieżące uzgadnianie rozrachunków ze spółkami zależnymi,
 • wdrożenie i usprawnienie procedur księgowo-podatkowych (w tym wdrożenie MSSF), optymalizacja procesów księgowych i standardów w zakresie sprawozdawczości obowiązujących w całej Grupie,
 • współpraca z innymi oddziałami Grupy, jej doradcami, Działem Kontrolingu, audytorami i instytucjami finansowymi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse),
 • dobra znajomości języka angielskiego (praca w międzynarodowym środowisku),
 • bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów podatkowych, rachunkowych, polskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF),
 • zrozumienie procesów biznesowych,
 • doświadczenie w zakresie sporządzania i konsolidacji sprawozdań finansowych (mile widziane doświadczenie w konsolidacji sprawozdań finansowych spółek zagranicznych),
 • dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel,
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne,
 • rzetelność, systematyczność, samodzielność i terminowość,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w księgowości spółek świadczących usługi dla biznesu (B2B).

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się, notowanej na GPW firmie, będącej liderem w swojej branży,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet szkoleń oraz narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów, mających na celu usprawnienie obszaru finansowego Spółki i Grupy,
 • pakiety benefit „Multisport”,
 • pracę w przyjaznym, młodym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: hr@summalinguae.com w tytule prosimy o zamieszczenie nazwy stanowiska: Główna księgowa/ Główny księgowy.

Zgodnie z art.6 ust.1 oraz 7 ust. 2 RODO prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Administratora danych, którym jest Summa Linguae SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Conrada 63 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.