10 korzyści z outsourcingu lokalizacji i jak je osiągnąć

Ostatnia aktualizacja: 11 maja, 2020

Nie wszyscy dostawcy usług zarządzanych są tacy sami. Jak zatem można zoptymalizować outsourcing?

Zapytaj ludzi, co rozumieją przez „usługę zarządzaną”, a otrzymasz wiele różnych odpowiedzi.

Usługi zarządzane w kontekście biznesowym mogą oznaczać wiele rzeczy, jednak każda definicja ma jedną wspólną cechę: wykorzystanie personelu zewnętrznego do przejęcia odpowiedzialności za strategiczną potrzebę biznesową. Usługi zarządzane to coś więcej niż tylko zlecanie zadań, które odnosi się do osób wchodzących w skład zespołu – to outsourcing całego działu.

Operacje zlecane podmiotom zewnętrznym mogą obejmować wsparcie informatyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo lub wszelkie inne bieżące kluczowe procesy biznesowe. Dostawcą usług zarządzanych (managed services provider, MSP) może być osoba fizyczna lub organizacja dysponująca odpowiednią wiedzą, zasobami i rozumiejąca potrzeby firmy. MSP odpowiada za dostarczanie niezmiennie niezawodnych usług, które płynnie integrują się ze wszelkimi innymi procesami biznesowymi.

W dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce usługi zarządzane stanowią istotną część wielu procesów lokalizacyjnych przedsiębiorstw. Usługi językowe są zwykle zlecane podmiotom zewnętrznym, najczęściej usługodawcom zewnętrznym lub, w coraz większym stopniu, zespołowi pracującemu stacjonarnie.

Outsourcing do zewnętrznego dostawcy procesu tak ważnego, jak tłumaczenie, wymaga od firmy znacznego kredytu zaufania. Jeżeli jednak zostanie to prawidłowo przeprowadzone, może przynieść szeroko zakrojone korzyści handlowe.

Korzyści biznesowe z outsourcingu usług lokalizacyjnych

Niektórzy MSP nie są tak kompetentni, doświadczeni lub wydajni jak inni, należy zatem bardzo ostrożnie wybrać swojego dostawcę międzynarodowych usług komunikacyjnych. Jeżeli firma może zbudować poczucie partnerstwa i otwartej interakcji z odpowiednim dostawcą, odkryje szeroki zakres korzyści i nowych możliwości.

Po nawiązaniu współpracy z MSP specjalizującym się w lokalizacji, firma może się spodziewać następujących korzyści:

1. Wzrost profesjonalizmu

Małe organizacje o wymaganiach językowych na początku często opierają się na rodzimych użytkownikach danego języka (native speakerach) wchodzących w skład ich siły roboczej. Szybko jednak uświadamiają sobie, że aby otrzymywać niezmiennie dokładne tłumaczenia, muszą nawiązać współpracę z dostawcą usług zarządzanych.  W ten sposób natychmiast eliminuje się z tłumaczenia wszelką subiektywność i gwarantuje, że każdy niuans i cały żargon techniczny przekładany jest z absolutną precyzją i profesjonalizmem.

2. Większy nacisk na podstawowe kompetencje

Kiedy firma zleca wiele różnych aspektów tłumaczenia wyspecjalizowanemu zespołowi, pozwala to kierownictwu i pracownikom skoncentrować się na tym, co robią najlepiej.

3. Szybsze dostosowywanie się do zmian i wzrostu

Odpowiedni MSP będzie ściśle współpracował z głównymi działami biznesowymi, takimi jak rozwój produktu, marketing i sprzedaż, aby zapewnić szybką, zwinną i specjalistyczną reakcję na stale zmieniające się otoczenie gospodarcze. Nie tylko umożliwi to utrzymanie tempa rozwoju działalności, ale także aktywnie ułatwi ten rozwój.

4. Obniżenie kosztów

Zlecanie lokalizacyjnych usług zarządzanych zespołowi zewnętrznemu pozwala zmniejszyć zatrudnienie w firmie i obniżyć związane z tym koszty ogólne. W niektórych krajach umożliwia to również uznanie procesu lokalizacji za koszt prowadzenia działalności, który można odliczyć od podatku.

5. Uproszczenie zasad kadrowych

Outsourcing precyzuje często niejasny obszar prawny związany ze statusem usługodawcy (np. w jakich okolicznościach pełnoetatowy usługodawca jest pracownikiem) poprzez wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia pomiędzy firmą a dostawcą usług zarządzanych.

6. Lepsze przygotowanie na wzrosty i spadki ilości pracy

Dla wielu firm utrzymanie stałego przepływu pracy dla zespołu tłumaczy wewnętrznych byłoby trudne ze względu na nieregularny charakter tej pracy. Kiedy jednak pracę tę przejmuje dostawca usług językowych, jest w stanie w razie potrzeby poradzić sobie zarówno ze szczytowym, jak i z minimalnym obciążeniem i dostosować skalę działalności tak, aby sprostać nagłemu wzrostowi popytu.

7. Komunikacja międzynarodowa wykraczająca poza tłumaczenie

Pomiędzy poszczególnymi krajami istnieją nie tylko bariery językowe, ale także różnice kulturowe i prawne. Skuteczne biuro tłumaczeń będzie zatem w stanie przełożyć dokładne znaczenie danego fragmentu tekstu na inny język, zrozumieć każdy termin techniczny i niuans kulturowy oraz dostosować się do różnych wymogów prawnych i przepisów branżowych.

8. Wykorzystanie nowych możliwości

Jako ekspert w swojej dziedzinie, dostawca usług zarządzanych będzie w stanie zaproponować swojemu klientowi możliwości wykraczające poza proste usługi tłumaczeniowe. Może to zaowocować nowymi możliwościami biznesowymi i większym zwrotem z inwestycji w dotychczasowe projekty w miarę odkrywania przez firmę sposobów na lepszą, szybszą i bardziej inteligentną pracę.

9. Podwyższenie standardów całego personelu

Współpraca z profesjonalną firmą tłumaczeniową może również podwyższyć standardy w ramach podstawowej działalności. Przykładowo, pracownicy obsługujący klientów wielojęzycznych w ramach projektów międzynarodowych mogliby skorzystać ze szkoleń językowych i kulturowych ukierunkowanych na projekty, którymi się zajmują.

10. Optymalizacja całego procesu lingwistycznego

Ostatni punkt stanowi wyłącznie podsumowanie poprzednich dziewięciu, jednak warto to powtórzyć, aby wskazać, w jaki sposób korzyści płynące z modelu zarządzanych usług językowych łączą się w celu optymalizacji jakości i spójności procesu lokalizacji w danej firmie, przy równoczesnej minimalizacji czasu i kosztów.

translation

Czego oczekiwać od partnera outsourcingu tłumaczeniowego

Omówiliśmy korzyści płynące z outsourcingu do MSP, jednak nie wszystkie profesjonalne firmy tłumaczeniowe są identyczne, a niektóre z nich, bardziej niż inne, będą odpowiednie do zaspokojenia potrzeb biznesowych Twojej firmy.

Oczywiste jest, że firma dysponująca personelem i zasobami umożliwiającymi podjęcie się pełnego procesu lokalizacji, a także zapewnienie bezbłędnego tłumaczenia niezależnie od tematu, zapewni większy zakres usług niż bardziej podstawowa agencja tłumaczeniowa.

Entuzjastyczne podejście do współpracy z zespołami w Twojej firmie jest kolejnym kluczowym wskaźnikiem udanego partnerstwa. Dzięki ścisłej współpracy z Twoją firmą, wykwalifikowana agencja tłumaczeniowa może określić wszelkie aspekty znaczeniowe i tony głosu, które są niezbędne do dostarczenia skutecznego i efektywnego tłumaczenia.

Sangeetha V., dyrektor ds. usług zarządzanych (APAC) w Summa Linguae Technologies, opisuje sytuacje, w których potrzebne jest dodatkowe wsparcie: – Wymogi biznesowe są często złożone i stale się zmieniają – dlatego właśnie oferowane przez Summa Linguae Technologies usługi zarządzane są zaprojektowane tak, aby były elastyczne! Aby zapewnić brak luk i słabych stron w naszych usługach, w ramach uzupełnienia naszych usług zarządzanych oferujemy dodatkowe wsparcie, takie jak dostarczanie wykwalifikowanej kadry (staff augmentation) i pracowników tymczasowych. Dzięki usługom zwinnego pośrednictwa pracy, nasze usługi zarządzane mogą być łatwo dostosowane do każdego procesu językowego, który może być zlecony podmiotom zewnętrznym.

Poprzez outsourcing tłumaczeń i lokalizacji usługodawcy, który jest w stanie odpowiedzieć na wszelkie potrzeby, firma może zwiększyć efektywność za pomocą podstawowej funkcji, która jest niezmiennie niezawodna, szybka w adaptacji i proaktywna w działaniu.

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej