Skontaktuj się z nami
Wycena

Rodzaj usługi: Z: Na: Dodaj jeden dokument lub folder zip z wieloma plikami: Akceptuję regulamin.Chcę otrzymywać e-mailem newsletter i informacje o nowych ofertach.

Skontaktuj się z nami

Weryfikacja tłumaczenia – czym jest?

 

Usługi weryfikacji i korekty tłumaczeń polegają na sprawdzeniu wykonanego już przekładu pod względem gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, ale także pod kątem merytorycznym oraz zgodność tekstu przetłumaczonego z oryginałem.

Praca weryfikatora polega na przeanalizowaniu przetłumaczonego tekstu oraz wyłapaniu jakichkolwiek pomyłek, błędów oraz nieścisłości, które mógł zrobić tłumacz. Weryfikacja tłumaczenia to także sprawdzenie adekwatności przetłumaczonych terminów oraz zbadanie tekstu pod kątem właściwości użytej terminologii.

Weryfikacja językowa tekstu to bowiem jeden z elementów całego procesu QC (quality control). Oprócz błędów gramatycznych czy interpunkcyjnych, weryfikator sprawdza także poprawność merytoryczną tłumaczenia. Jest to bardzo ważny etap realizacji całego projektu językowego, szczególnie w przypadku tłumaczeń specjalistycznych. Tłumaczenia techniczne, medyczne czy prawne wymagają weryfikacji użytych terminów oraz ciągów logicznych użytych w tekście. Weryfikacja merytoryczna często wykonywana jest nie przez lingwistę, ale przez praktyka w danej branży — np. inżyniera czy lekarza.

 

Tekst sprawdzany jest także pod względem poprawności językowej z uwzględnieniem dialektu lub odmiany języka, np. amerykańskiego angielskiego czy argentyńskiego hiszpańskiego.

 

Korekta tłumaczenia — postawienie kropki nad „i”

 

Mimo dużej dbałości przyłożonej przez tłumacza do jakości gramatycznej, merytorycznej oraz stylistycznej, tłumaczenie może ciągle wymagać korekty. W trakcie takiego procesu często uwzględniane są uwagi Klienta (np. co do użycia konkretnych terminów). Praca korektora polega także na sprawieniu, aby tekst był czytelny i zrozumiały. Jeśli dokument ma trafić do profesjonalistów z danej branży, użycie skomplikowanej, wysokospecjalistycznej terminologii jest wskazane. Jeśli jednak tekst jest przeznaczony do szerszego grona, korektor zadba o jego przystępną formę.

Skontaktuj się z nami

Jak usługi językowe mogą pomóc Twojej firmie?

Przykłady oraz porady znajdziesz na naszym blogu: