Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne

Tłumaczenia medyczne to jedne z najbardziej skomplikowanych i wymagających rodzajów przekładu. Muszą być wykonywane ze szczególną precyzją i dbałością, ponieważ wiąże się z nimi duża odpowiedzialność spoczywająca na tłumaczu.

Rozpocznij

Po pierwsze nie szkodzić – tłumaczenia medyczne

Specjaliści wykonujący tłumaczenia medyczne i tłumaczenia farmaceutyczne to często praktykujący lekarze i farmaceuci o potwierdzonej znajomości języka, osoby o podwójnym wykształceniu bądź tłumacze z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Tłumaczenia medyczne i tłumaczenia farmaceutyczne – precyzja, wiedza, doświadczenie

Te trzy elementy składają się na idealnego tłumacza tekstów medycznych i farmaceutycznych. Tłumaczenia tekstów medycznych są bowiem jednym z najtrudniejszych rodzajów przekładu. Na ich wykonawcach spoczywa nie tylko duża odpowiedzialność, ale także obowiązek ciągłego dokształcania się – w sztuce przekładu i z zakresu medycyny.

Pierwszą trudnością, jaka stoi na drodze do wykonania tłumaczenia medycznego, jest zrozumienie i poprawne odczytanie tekstu. O ile w przypadku zwykłego dokumentu wydaje się być to dość łatwe zadanie, o tyle teksty medyczne reprezentują całkiem inny poziom trudności.

Tłumacz tekstów medycznych i farmaceutycznych musi doskonale operować terminologią z zakresu nauk medycznych, farmacji, biologii czy chemii — a to tylko niektóre z dziedzin, które należy opanować w tym przypadku. Pewnym ułatwieniem jest fakt, że bardzo wiele terminów medycznych wywodzi się z łaciny lub greki, a więc ich brzmienie jest podobne w większości języków. Jednak niesie to także pewne ryzyko. Tzw. fałszywi przyjaciele tłumacza to terminy, które mimo bardzo podobnego brzmienia, różnią się od siebie w sensie znaczeniowym w innych językach. Tłumacz medyczny, nawet jeśli termin brzmi dla niego znajomo, powinien każdorazowo upewnić się co do jego dokładnego znaczenia.

W tekstach medycznych często spotykamy się także z tzw. eponimami oraz skrótami. Eponimy to określenia jednostek chorobowych lub części anatomicznych, które pochodzą od imion i nazwisk ich odkrywców, pacjentów lub postaci fikcyjnych. I tak, o ile ścięgno Achillesa jest terminem dość powszechnym, o tyle choroba Leśniewskiego nazywana jest w USA chorobą Leśniewskiego-Crohna. Podobny problem występuje przy skrótach – w języku polskim funkcjonuje skrót od angielskiej nazwy choroby AIDS. W języku hiszpańskim natomiast, został on przetłumaczony i występuje jako SIDA. To tylko dwa z wielu przykładów, pokazujące poziom dokładności, który powinien być włożony w tłumaczenia tekstów medycznych.

Kolejną z trudności, jakie napotykają tłumacze w tej dziedzinie, jest poziom skomplikowania teks oraz ich interdyscyplinarność. Tłumacz medyczny musi być zaznajomiony z biologią, chemią, biotechnologiami czy bioinżynierią. Dlatego też, często specjalizują się oni w tłumaczeniach dotyczących jednej, konkretnej dziedziny – np. kardiologii, chorób zakaźnych, medycyny ogólnej czy np. produkcji leków.

Tłumaczenia tekstów medycznych

W Summa Linguae Technologies przeprowadziliśmy do tej pory wiele projektów obejmujących tłumaczenia medyczne. Mamy doświadczenie w tłumaczeniu:

  • historii chorób,
  • dokumentacji medycznej,
  • opisów operacji,
  • publikacji naukowych z zakresu medycyny i farmacji,
  • ulotek leków.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z usługi tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

    Więcej