Jak poprawić wskaźnik sukcesu międzynarodowych zgłoszeń patentowych?

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia, 2020

 Międzynarodowe zgłoszenia patentowe są skomplikowane, a konsekwencje źle przetłumaczonych zgłoszeń mogą być poważne. Czy jesteś na to przygotowany?

W globalnej gospodarce zabezpieczenie międzynarodowych praw patentowych stanowi biznesowy priorytet. Bez szybkiego wdrożenia kompleksowej i solidnej ochrony patentowej przedsiębiorstwo nie może mieć nadziei na pełne wykorzystanie potencjalnie lukratywnych okazji na rynkach zagranicznych. Nic więc dziwnego, że kancelarie patentowe o wysokim wskaźniku sukcesu w odniesieniu do międzynarodowych zgłoszeń patentowych cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Co jednak należy zrobić, aby wyróżnić się z tłumu w tak wysoce konkurencyjnym obszarze? Jakość międzynarodowego zgłoszenia patentowego jest zależna od jakości jego tłumaczenia. Skorzystaj z profesjonalnych usług w zakresie tłumaczeń patentów, a Twoje zgłoszenie patentowe będzie miało wszystkie cechy niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Oto jak to zrobić.

Nie pozwól, aby szczegóły techniczne zaginęły w tłumaczeniu

Ochrona patentowa sięga wyłącznie do granicy danego państwa. Aby chronić patent poza tymi granicami należy złożyć niezbędną dokumentację w każdej odpowiedniej jurysdykcji – i to w języku urzędowym poszczególnych krajów. Każdy zgłoszony patent międzynarodowy traktowany jest jako odrębny dokument, który powinien mieć odrębną wartość merytoryczną, bez konieczności odwoływania się do zgłoszenia patentowego dokonanego w języku ojczystym. Każda firma, która ma nadzieję przetrwać, a tym bardziej rozwijać się na arenie międzynarodowej, musi zatem zgłaszać patenty w wielu wersjach językowych – a jakość tłumaczenia musi odzwierciedlać każdy szczegół i niuans oryginału.

Stanowi to istotne wyzwanie. Patent jest bardzo skomplikowanym dokumentem technicznym, często zawierającym wysoce specjalistyczne opisy, opatrzone wyczerpującymi adnotacjami rysunki i szereg dokumentów uzupełniających. Pakiet taki powinien zostać przetłumaczony z zachowaniem maksymalnej dokładności, aby zagwarantować optymalny poziom ochrony własności intelektualnej na rynkach światowych. Ma to kluczowe znaczenie dla pomyślnego rozwoju firmy na arenie międzynarodowej i zapobiegania ewentualnym sporom sądowym. Bez dokładnego i precyzyjnego tłumaczenia zgłoszenie patentowe zakończy się niepowodzeniem – jeżeli nie natychmiast, to w przyszłości, gdy zostanie przetestowane w sądzie. Zbyt często zdarza się, że międzynarodowy patent nie odnosi sukcesu, bynajmniej nie z powodu wady technicznej samego wynalazku, ale ze względu na niedociągnięcia w tłumaczeniu. W istocie istniejące wynalazki rzadko są odrzucane, gdy są zgłaszane za granicą, jednak sposób komunikowania istoty patentu często stanowi przyczynę nieporozumień.

Dostosuj każde tłumaczenie do lokalnych przepisów prawa patentowego

Prawo patentowe jest specyficzne dla każdego kraju. W niektórych częściach świata regionalny urząd patentowy bierze odpowiedzialność za patenty w imieniu państw członkowskich. Przykładowo, w Europie Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office, EPO) rozpatruje europejskie zgłoszenia patentowe dla 44 krajów za pośrednictwem scentralizowanych służb.

W większości krajów prawo patentowe opiera się na pewnych kluczowych zasadach.

  • Nowo zgłaszany patent musi cechować wyjątkowość, która odróżnia go od podobnych wynalazków;
  • etap rozwojowy musi uwzględniać poziom wynalazczy, a nie jedynie rozszerzenie istniejącego już wynalazku;
  • patent musi ponadto umożliwiać stosowanie praktycznych metod produkcji.

Jednak – podobnie jak w przypadku wszystkich tego rodzaju urzędowych przedsięwzięć – pomyślne pokonanie zawiłości i potencjalnych pułapek procesu zgłoszenia patentowego wymaga dogłębnego zrozumienia lokalnych idiosynkrazji prawnych. Ten poziom wiedzy o lokalnych uwarunkowaniach stanowi kluczową różnicę pomiędzy standardowym tłumaczeniem patentu a profesjonalnym, wysokiej jakości tłumaczeniem patentu. Wyspecjalizowany, wysoko wykwalifikowany tłumacz patentowy będzie ściśle współpracował z klientami w ramach ich zespołu, równocześnie swobodnie poruszając się po systemach obowiązujących w dowolnych miejscach na świecie. To właśnie dzięki wykorzystaniu tej wiedzy, doświadczenia i możliwości kancelarie patentowe mogą zaoferować swoim klientom szereg nowych możliwości.

Zoptymalizuj każde zgłoszenie patentowe

Poprawa wskaźnika powodzenia międzynarodowych zgłoszeń patentowych wymaga usprawnienia procesu tłumaczenia, w którym uczestniczyć będą specjalistyczni tłumacze dysponujący odpowiednią znajomością zagadnień technicznych, językowych i regionalnych. Tłumacze tacy są zazwyczaj wysoko wykwalifikowani w swojej dziedzinie, a często pracują w danym sektorze i dobrze znają rynek.

Poza dogłębnym zrozumieniem terminów technicznych i żargonu branżowego, niezbędnym do sporządzenia wiarygodnego tłumaczenia opisu patentowego, profesjonalny tłumacz patentowy uwzględnia szczególne wymagania odbiorcy zgłoszenia patentowego – od formatu zgłoszenia i procesu dokonywania zgłoszeń stosowanego w danym urzędzie patentowym po wymogi prawne i regulacje branżowe poszczególnych krajów. Przeprowadza on „test warunków skrajnych” nowego zgłoszenia patentowego w trakcie jego tłumaczenia, identyfikując i korygując potencjalne błędy i słabości, pozwalając w ten sposób uniknąć niepożądanych opóźnień i kosztów w przyszłości.

patent translation - summalinguae.com

Uniknij kosztów i opóźnień związanych z zakończonymi niepowodzeniem zgłoszeniami patentowymi

Cokolwiek mniej niż bezbłędne odtworzenie oryginału mogłoby zawęzić zakres zastrzeżenia patentowego, co miałoby potencjalnie kosztowne i katastrofalne skutki. Błąd w tłumaczeniu mógłby opóźnić proces zatwierdzania lub nawet spowodować unieważnienie i natychmiastowe odrzucenie zgłoszenia. Nieumyślne naruszenie lokalnych przepisów może podlegać karze grzywny. Błędne tłumaczenie np. patentu medycznego może mieć poważne konsekwencje, skutkujące potencjalnie postępowaniem sądowym i karami finansowymi.

Błędy w tłumaczeniu nie są wyłącznie spowodowane zastosowaniem niewłaściwych terminów. Przykładowo, stosowanie przecinków i separatorów dziesiętnych w różnych krajach może spowodować, że wartości liczbowe zostaną zmniejszone nawet tysiąckrotnie. Kiedy w grę wchodzą wymiary i koszty, robi to dość znaczącą różnicę!

O ile konsekwencje wadliwego tłumaczenia mogą zniechęcać do tłumaczenia patentów, o tyle w odpowiednich rękach jest to szansa na zapewnienie klientom istotnej przewagi konkurencyjnej. Jeżeli weźmie się pod uwagę możliwe konsekwencje finansowe złej jakości tłumaczenia, współpraca z profesjonalnym tłumaczem patentowym umożliwiająca pokonanie bariery językowej zdecydowanie przeważy nad ewentualnymi oszczędnościami wiążącymi się z korzystaniem z tańszych usług tłumaczeniowych.

Bezbłędne tłumaczenie jest nie tylko źródłem satysfakcji, ale także ma kluczowe znaczenie dla sukcesu międzynarodowego patentu. W przypadku pomyłki ucierpią Twój wynik finansowy i Twoja reputacja. Nie pozwól więc, aby Twoje powodzenie zależne było od kolokwializmów, niuansów kulturowych czy błędnego miejsca po przecinku. Gdy stawką jest sukces Twoich międzynarodowych zgłoszeń patentowych, opłaca się zainwestować w profesjonalne tłumaczenie patentów.

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej