Projekt ustawy 96 – vive la langue française!

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia, 2021

tłumaczenia na francuski, tłumaczenia dokumentów

Co reforma językowa w Quebecu oznacza dla biznesu?

Władze Quebecu przedstawiły propozycję dużej reformy językowej, której zadaniem jest popularyzacja stosowania języka francuskiego w prowincji. Reforma swoim zasięgiem obejmować ma między innymi firmy działające na terytorium Quebecu, studentów Cegep oraz nowoprzybyłych mieszkańców. Co to oznacza dla biznesu?

Język francuski jedynym słusznym językiem Quebecu

Projekt ustawy „Bill 96”, nazwany również aktem uznania języka francuskiego jako oficjalnego i wspólnego języka Quebecu. Dokument został złożony o godzinie 10 rano w Zgromadzeniu Narodowym przez Simona Jolin-Barrette, ministra prowincji odpowiedzialnego za języki. Jak łatwo się domyślić, jego głównym zadaniem jest wzmocnienie statusu języka francuskiego, jako jedynego języka oficjalnego prowincji Quebec oraz najbardziej rozpowszechnionego języka wśród jej mieszkańców.

Jak twierdzi Simon Jolin-Barrette, ustawa ta jest długo wyczekiwaną i niezbędną inicjatywą, ponieważ język francuski stanowi duszę narodu Quebecu, który wraz z jego rozwojem, rośnie w siłę. Zdaniem ministra nadszedł czas, aby znalazło to odzwierciedlenie we wszystkich sferach społeczeństwa. Społeczeństwa, które, jak można wnioskować z entuzjastycznej reakcji na wystąpienie polityka, nie ma nic przeciwko takiemu stanowi rzeczy.

Liczący ponad 100 stron projekt ustawy zakłada między innymi utworzenie ministerstwa języka francuskiego, ustanowienie komisarza ds. języka francuskiego wyznaczanego przez Zgromadzenie Narodowe oraz aktywną promocję języka Moliera wśród mieszkańców Quebecu. Władze prowincji postanowiły przeznaczyć aż 17 milionów dolarów na sfinansowanie pierwszej fazy tego przedsięwzięcia.

tłumaczenie dokumentów, Bill 96

Projekt ustawy „Bill 96” – zmiany dla biznesu

Co nowy projekt ustawy oznacza dla lokalnych przedsiębiorców? Aby to zrozumieć, należy cofnąć się do roku 1977, kiedy to z inicjatywy Camille Laurin rząd Rene Levesque’a wśród wielu kontrowersji uchwalił ustawę 101. Wymagała ona między innymi uczęszczania dzieci imigrantów do francuskojęzycznych szkół na zajęcia prowadzone w tym języku. W praktyce wzmocniło to status języka francuskiego w Quebecu na niespotykaną wcześniej skalę.

Tło społeczne bezpośrednio przekłada się na sektor biznesowy. Nowy projekt ustawy zakłada duże zmiany dla firm zatrudniających od 25 do 49 pracowników. W jego ramach rząd wymagać będzie od przedsiębiorców prowadzenia dokumentacji handlowej, wydawania faktur i obsługiwania klientów w języku francuskim, a także odpowiedniego dostosowania oznaczenia zewnętrznego siedzib i filii. Na dostosowanie się do nowych zasad firmy będą miały 3 lata.

Dodatkowo nowo powołany komisarz ds. języka francuskiego będzie rozpatrywał skargi dotyczące braku możliwości uzyskania francuskojęzycznej obsługi w sklepie lub firmie. Każdy obywatel Quebecu będzie mógł zgłosić taki przypadek. W razie pozytywnego jego rozpatrzenia komisarz skontaktuje się bezpośrednio z danym przedsiębiorstwem i pomoże mu dokonać zmian wewnątrz organizacji.

Ustawa językowa w Quebecu – co z dostawcami usług językowych?

Dla osób zajmujących się tłumaczeniem dokumentów projekt „Bill 96” oznacza przede wszystkim nowe perspektywy zarobkowe. Z uwagi na dużą liczbę anglojęzycznych placówek i organizacji w Quebecu, niezbędna będzie pomoc profesjonalnych lingwistów w dokonaniu ich transformacji językowej. 3-letni okres przystosowawczy zapowiedziany przez władze zapowiada bardzo intensywną pracę dla wielu z nich.

Prowincja otrzyma także 4,5 miliona dolarów na promocję języka francuskiego. Stworzenie materiałów marketingowych zdecydowanie wymagać będzie asysty profesjonalnych tłumaczy i lingwistów, którzy czuwać będą nad poprawnością tłumaczenia na francuski. A to dodatkowy zysk.

Jednak po pierwszej fali entuzjazmu osób zajmujących się tłumaczeniami na francuski  może czekać zimny prysznic. Dążenie w kierunku eliminacji bilingwizmu w dłuższej perspektywie skutkować będzie ograniczeniem pracy w najpopularniejszej do tej pory w Kanadzie parze językowej angielski-francuski, co w praktyce oznacza pozbawienie pracy wielu tłumaczy.

Bill 96, tłumaczenia na francuski, tłumaczenie dokumentów

Zajmujesz się tłumaczeniami dokumentów na język francuski? W takim razie Twojej uwadze polecamy artykuł jak profesjonalnie tłumaczyć różne dialekty i akcenty dla sektora biznesowego. Być może zaciekawią Cię też trendy oraz to, czy brak tłumaczenia może być naruszeniem prawa.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Summa Linguae Technologies, która obejmuje m.in. rozwiązania lokalizacyjne. Dzięki nim komunikacja z partnerami staje się dużo bardziej efektywna i pozwala firmom rozwijać się na arenie międzynarodowej.

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej