Pentru a asigura siguranța utilizatorilor și a explica necesitatea de a prelucra datele cu caracter personal și alte informații aferente utilizatorilor, precum și regulile aplicabile acestui proces, se introduce o politică de confidențialitate (denumită în continuare „politica de confidențialitate”). Politica de confidențialitate indică următoarele:

 

 1. Prevederi generale

1.1.    Toți termenii cu majuscule și care nu sunt definiți diferit în continuare au semnificațiile atribuite lor în Regulile și Reglementările disponibile aici (link-ul).

 • Site-ul este administrat de către Summa Linguae Sp. z.o.o. cu sediul în Cracovia (denumită în continuare „societatea”).
 • Societatea este administratorul datelor prelucrate în cadrul site-ului.
 • Societatea depune toate eforturile pentru a păstra caracterul confidențial și privat al informațiilor furnizate ei. Prezenta Politică de confidențialitate definește regulile și politicile actuale pentru protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și altor informații confidențiale primite, direct sau indirect, de la utilizatori, în măsura în care aceste informații sunt protejate de legislația Republicii Polonia, în conformitate cu:
 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 29.8.1997;
 • Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 29.4.2004, privind documentația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și condițiile organizatorice și tehnice care trebuie să fie îndeplinite de către sistemele și dispozitivele IT utilizate pentru a prelucra datele cu caracter personal.
  • În sensul prezentei Politici de confidențialitate:
   • Datele cu caracter personal” înseamnă toate datele care permit identificarea unei persoane în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal din 29.8.1997;
   • Informațiile confidențiale” înseamnă toate datele cu caracter personal de natură financiară sau referitoare la proprietate, precum și alte date care nu sunt date cu caracter personal, furnizate de utilizatori în scopul utilizării site-ului.

 

 1. Conținutul site-ului Internet
  • Termenii și condițiile de utilizare a site-ului de către utilizatori și de prestare a serviciilor oferite prin site sunt conținute în Reguli și Reglementări.
  • Site-ul conține date și informații protejate de dreptul de autor și de drepturile de proprietate industrială, a căror copiere sau utilizare este interzisă.

 

 1. Utilizarea site-ului

Utilizatorii au dreptul să utilizeze site-ul doar în mod compatibil cu legislația aplicabilă, Regulile și Reglementările și regulile de coexistență socială și cu respectarea proprietății și drepturilor, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, ale celorlalți. Toți utilizatorii trebuie să se conformeze interdicției privind natura abuzivă a comunicațiilor electronice, inclusiv să nu ofere un conținut ilegal prin sau către site-ul sau un conținut care ar putea întrerupe sau supraîncărca site-ul sau sistemele celorlalte entități care îl utilizează.

 

 1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Protecții
  1. Societatea prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar de către utilizatori exclusiv în scopurile aferente utilizării site-ului.
  2. Datele furnizate voluntar de către utilizatori cuprind:
   1. nume și prenume;
   2. adresă de e-mail;
   3. număr de telefon.

Societatea poate, de asemenea, să solicite ca utilizatorii să furnizeze și alte

date cu caracter personal.

 1. Datele cu caracter personal se prelucrează numai în modul și în măsura specificate de Reguli și Reglementări, sau în măsura specificată în consimțământul explicit al utilizatorului exprimat de acesta la momentul furnizării datelor sale cu caracter personal, către societate;
 2. Atunci când prelucrează date cu caracter personal, societatea respectă secretul cu privire la persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate și exercită o grijă deosebită în ceea ce privește securitatea datelor cu caracter personal. Societatea a luat toate măsurile stipulate de lege pentru a proteja seturile de date furnizate ei în vederea prelucrării și în special:
  1. utilizează măsuri organizatorice și tehnice pentru a proteja datele cu caracter personal și informațiile confidențiale prelucrate, corespunzător cu riscurile și categoriile datelor protejate;
  2. protejează datele cu caracter personal și informațiile confidențiale împotriva divulgării neautorizate sau eliminării/prelucrării cu violarea legii privind protecția datelor cu caracter personal din 29.8.1997, precum și oricărei modificări, pierderi, prejudicieri sau distrugeri;
  3. păstrează documentația care prezintă modul în care datele cu caracter personal și informațiile confidențiale sunt prelucrate și măsurile menționate mai sus;
  4. a desemnat un administrator al securității datelor care este responsabil pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal și informațiilor confidențiale;
  5. permite ca datele cu caracter personal și informațiile confidențiale să fie prelucrate numai de persoanele autorizate corespunzător;
  6. asigură controlul asupra a ceea ce au introdus datele cu caracter personal și informațiile confidențiale în sistem, precum și asupra momentului, emitentului și destinatarului transferului unor astfel de date și informații.
 3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate în scopuri aferente utilizării site-ului, în special pentru:
  1. autorizarea utilizării site-ului;
  2. informarea utilizatorilor cu privire la noile produse și servicii prezentate pe site;
  3. asigurarea unui serviciu adecvat pentru utilizatori;
  4. utilizarea unor astfel de date în studiile de cercetare a pieței și statistice efectuate pentru scopurile societății;
  5. administrarea site-ului, îmbunătățirea funcționalității sale și creșterea calității serviciilor prestate.
 4. În alte scopuri, inclusiv în scopuri de marketing și publicitate, datele cu caracter personal ale utilizatorului se utilizează doar după obținerea consimțământului explicit prealabil al utilizatorului.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Societatea divulgă date cu caracter personal terților doar în limitele permise de lege. Angajații și partenerii societății trebuie să păstreze natura confidențială a datelor cu caracter personal și să protejeze aceste date în temeiul acordurilor de confidențialitate încheiate între ei și societate.

 

 1. Colectarea datelor anonime
  • Societatea nu înregistrează nicio dată cu caracter personal a utilizatorilor care a fost divulgată sau furnizată în timpul utilizării site-ului;
  • Doar informațiile tehnice, cum ar fi tipul de browser, sistemul de operare, frecvența și datele utilizatorului care vizitează site-ul precum și istoricul activității utilizatorului pe site, sunt înregistrate automat în cursul utilizării site-ului;
  • Unele domenii ale site-ului pot utiliza „cookies”, cum ar fi fișierele-text stocate pe dispozitivul utilizatorului, pentru a le identifica pe acestea ca fiind necesare pentru a permite exploatarea anumitor caracteristici ale site-ului Internet. Astfel de fișiere nu colectează și nu prelucrează nicio dată cu caracter personal a utilizatorilor și ele pot fi utilizate numai pentru:
   1. scopuri de natură statistică legate de exploatarea site-ului;
   2. determinarea preferințelor utilizatorului astfel încât să se afișeze materialele personalizate disponibile pe rețelele de publicitate, în special pe Google, pe dispozitivul utilizatorului.
  • Utilizatorul poate să dezactiveze sau să blocheze complet cookies-urile pe site, fie în setările browser-ului web sau prin selectarea opțiunii adecvate în programele firewall. Dezactivarea cookies-urilor poate, totuși, să ducă la o funcționalitate redusă a site-ului;
  • Datele anonime pot fi, de asemenea, colectate prin intermediul jurnalelor server-ului, în special de Google și alte site-uri care utilizează acest tip de software;
  • Site-ul poate colecta date și pentru a localiza utilizatorii prin intermediul (aplicațiilor) software-ului GPS.

 

 

 1. Modificarea și actualizarea datelor cu caracter personal
  • Utilizatorii pot să își actualizeze datele cu caracter personal în orice moment.
  • Utilizatorii pot să obțină informații de la societate despre datele lor cu caracter personal prelucrate de către societate și pot să își exercite toate drepturile pentru a își controla datele lor în conformitate cu prevederile relevante din lege;
  • Pentru a vizualiza, șterge sau actualiza datele cu caracter personal vă rugăm să contactați societatea prin e-mail, la următoarea adresă: marketing@summalinguae.pl. Societatea are obligația de a actualiza sau șterge datele cu caracter personal imediat dar nu mai târziu de 14 zile de la data solicitării.

 

 1. Comentarii

Orice întrebări sau comentarii cu privire la prezenta Politică de confidențialitate sau orice parte a site-ului trebuie transmise la următoarea adresă de e-mail: marketing@summalinguae.com.

 

 1. Prevederi finale
  • Prezenta Politică de confidențialitate intră în vigoare la 8.1.2015.
  • Societatea își rezervă dreptul de a modifica și actualiza prezenta Politică prin publicarea noii sale versiuni pe www.summalinguae.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci.