Contactați-ne
Ccotație

Tipul de serviciu​: Din: În: Adaugă un document sau un fișier zip cu mai multe documente: Accept termenii și condițiile.

Contactați-ne

Companiile care operează pe piețele internaționale se văd de multe ori în fața necesității de a traduce documentația financiară.  Acesta este cazul, în primul rând, al companiilor cotate la bursă, care au obligația legală de a publica rapoarte financiare, deoarece traducerea acestui tip de materiale sporește șansele de a contacta investitori străini.

Traducerile financiare reprezintă un domeniu foarte specializat, interdisciplinar (al cărui obiect cuprinde, de multe ori, aspecte economice și legale), în cadrul căruia sunt esențiale precizia și nivelul ridicat de cunoștințe ale traducătorului. Documentele financiare trebuie prezentate într-o formă clară și trebuie să aibă o valoare substanțială ridicată. De aceea, traducerile financiare trebuie să fie întotdeauna efectuate de către profesioniști cu înaltă experiență.

Summa Linguae, din poziția de companie listată la bursă, a creat o bază de date bogată, cuprinzând traducători specializați în traduceri financiare, care sunt cu toții foarte competenți în acest domeniu și au experiență substanțială în comunicarea de afaceri multilingvă dintre companiile poloneze și cele internaționale.