Därför behöver alla företag en flerspråkig arbetsmiljöpolicy

Senast uppdaterad den January 5, 2021

En arbetsmiljöpolicy är bra för både medarbetare och företag. Men om den inte är flerspråkig så fungerar den inte.

Hälsa och säkerhet är en ständigt närvarande del av det moderna livet, speciellt på våra arbetsplatser.

Arbetsmiljöpolicyn beaktar medarbetares, besökares och kunders hälsa, och är en affärsmässigt smart investering eftersom den skyddar mot eventuellt åtal samt minskar personalomsättningen och höjer moralen.

Eftersom arbetsmiljöpolicyn vanligtvis består av många olika dokument – från riskbedömningar till detaljerade instruktionsmanualer – är den bara användbar om det språk som används är tydligt och konsekvent.

Betydelsen av att kommunicera kring hälsa och säkerhet

I takt med att affärslivet har blivit allt mer globaliserat har även arbetet kring hälsa och säkerhet blivit mer globalt, och det finns internationella standarder som gäller i många länder.

Instruktioner för säker användning av verktyg, elektrisk apparatur och maskiner ska medfölja all ny utrustning på arbetsplatsen. Med kemikalier följer giftinformation och instruktioner för hur de ska hanteras på ett säkert sätt. Möbler, utrustning och arbetsplatser måste utformas utifrån ergonomiska regler som tar hänsyn till människors fysiska förmågor och begränsningar.

Varje bransch har sitt eget hälso- och säkerhetsfokus, allt från policyer för skyddsutrustning till information om hur företagets fordon nyttjas, samt universella policykrav som brandsäkerhet och rapportering av arbetsplatsolyckor.

Om en anställd skadas på arbetet, beror den juridiska situationen på vilken säkerhetsinformation som fanns tillgänglig för den anställde vid tiden för skadan. Om riktlinjer och procedurer finns tillgängliga på samtliga av de anställdas språk är företaget skyddat. Om inte kan företaget anses vara försumligt.

Enligt den internationella arbetsmiljöstandarden ISO 45001: ”Organisationen ansvarar för de anställdas hälsa och säkerhet, och det gäller även för andra som kan påverkas av företagets aktiviteter. Ansvaret omfattar att arbeta för och skydda deras fysiska och psykiska hälsa.”

Därför måste alla medarbetare förstå företagets arbetsmiljöpolicy fullt ut. För ett globalt företag innebär detta att man måste erbjuda ett omfattande arbetsmiljöprogram som alla i den flerspråkiga personalen förstår.

Flerspråkiga arbetsmiljöpolicyer

Information om arbetsmiljö kan presenteras på många olika sätt, bland annat genom:

 • Manualer
 • Instruktioner
 • Kontrakt
 • Utbildningsmaterial
 • Flödesdiagram
 • Figurer
 • Illustrationer
 • Kartor
 • Affischer
 • Märkta fotografier
 • Video
 • Sociala medier
 • Webbplatser

All text, alla noter och alla bildtexter måste återges korrekt på varje språk, och översättningen måste vara lika enkel att förstå på målspråket som den är på källspråket.

Det är utmanande att göra arbetsmiljödokumentationen förståelig på olika språk eftersom innehållet ofta är väldigt tekniskt men ändå måste förmedlas på ett distinkt och otvetydigt sätt.

Man måste också tänka på lokalisering – t.ex. att anpassa språket efter lokala lagar och kulturella skillnader – och att se till att idiom och andra talesätt inte översätts så att de förlorar sin mening. I vissa språk kanske det inte ens finns en direktöversättning av specifika branschtermer.

Vid sådana tillfällen är det oerhört viktigt att det inte finns några oklarheter i den nya måltexten.

Så här översätts en arbetsmiljöpolicy

Översättningsprocessen för så här viktigt information bör innehålla följande tre stadier:

1. Juridisk granskning

Oavsett hur arbetsmiljödokumentationen ser ut, är det viktigt att börja med en första granskning för att utvärdera översättningsprojektets omfattning.

Till exempel om måltexten måste verifieras ur juridisk synpunkt. I sådana fall kan experter på juridik och regelefterlevnad inom översättningsteamet tas in.

2. Expertöversättning

Mycket erfarna medicinska översättare som kan arbetsmiljölagar levererar betydligt bättre resultat än icke-specialiserade översättare. Konsekvenserna kan bli allvarliga om du missar att återge en viktig detalj eller nyans när du översätter viktiga dokument.

3. Översättningsminne

Det är helt klart värt besväret att skapa en lista med tidigare översatta fraser, särskilt för branschspecifika termer, så att översättningen blir exakt och konsekvent. När du lagrar en sådan lista i en databas skapas ett översättningsminne, som används när samma term dyker upp flera gånger.

Summa Linguae Technologies (SLT) använder den senaste tekniken för att leverera förstklassiga, kostnadseffektiva översättningar med hjälp av översättningsminnen.

Micheline Freij, Managing Director US på SLT, förklarar:

Micheline Freij

Managing Director US, Summa Linguae Technologies

”Ett översättningsminne är särskilt användbart när vi pratar om stora mängder innehåll som handlar om arbetsmiljö. Tack vare översättningsminnet kan man återanvända tidigare översatt innehåll, vilket inte bara gör översättningarna mer konsekventa utan processen går dessutom snabbare och kostnaderna sjunker avsevärt.”

Låt inte språket bli ett hinder för säkerheten på arbetsplatsen

I dagens moderna arbetsmiljö, där arbetskraften är rörlig, internationell och kulturell mångskiftande, är en flerspråkig arbetsmiljöpolicy viktigare än någonsin.

Oavsett var i världen som ditt företag är verksamt och vilka språk ni använder, måste alla kunna förstå era arbetsmiljöpolicyer. Personalens, besökarnas och kundernas hälsa är alldeles för viktig och du vill inte riskera att företagets arbetsmiljödokumentation innehåller minsta lilla fel.

Summa Linguae Technologies kan hjälpa ditt företag att upprätta en tydlig och konsekvent kommunikation kring hälsa och säkerhet som sträcker sig över ett brett spektrum av resurser, språk och kulturer. Kontakta SLT idag om du vill veta mer eller dra fördel av vår långa erfarenhet på området.

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer