10 fördelar med outsourcad lokalisering – och hur du uppnår dem

Senast uppdaterad den maj 23, 2020

Inte alla leverantörer av managed services är likadana, så hur går du till väga för att optimera din outsourcing?

Om du frågar ett antal personer hur de definierar ”managed services” kommer du att få en mängd olika svar.

Managed services kan betyda många saker i affärssammanhang, men alla definitioner har en sak gemensamt: det handlar om att ge extern personal ansvar för ett strategiskt affärsbehov. Till skillnad från konsulter, som handlar om individer inom ett team, gäller managed services outsourcing av en hel avdelning.

Exempel på outsourcad verksamhet kan vara IT-support, HR, säkerhet eller andra nödvändiga dagliga affärsprocesser. Leverantören av managed services (Managed Services Provider, MSP), kan vara en individ eller en hel organisation som har den expertkunskap, de resurser och den förståelse för företagets behov som krävs. Tjänsteleverantören ansvarar för att leverera en konsekvent, pålitlig tjänst som är sömlöst integrerad med alla andra affärsprocesser.

I dagens globaliserade ekonomi är managed services en central del av många företags lokaliseringsprocesser. Språktjänster är ett exempel på tjänster som oftast oursourcas, vanligtvis till en leverantör som arbetar på en annan plats rent fysiskt, eller till ett team som arbetar på plats, något som blir allt vanligare.

Det krävs en stor portion av tillit för att ett företag ska våga outsourca en så viktig process som översättning till en extern leverantör. Men om det fungerar kan resultatet bli omfattande kommersiella fördelar.

Affärsfördelar med outsourcing av lokaliseringstjänster

Alla MSP:er har inte lika gedigna expertkunskaper och lika stor erfarenhet, och de är inte heller lika effektiva. Därför gäller det att du väljer din leverantör av internationell kommunikation mycket noggrant. Om ett företag kan bygga upp en känsla av partnerskap och en öppen interaktion med en lämplig leverantör kommer man att upptäcka många olika fördelar och nya möjligheter.

När ett företag har ingått partnerskap med en kompetent MSP kan det förvänta sig följande:

1. Ökad professionalism

Mindre organisationer som behöver språktjänster börjar ofta med att använda egen personal som har målspråket som modersmål. Snart inser man dock att man behöver ingå partnerskap med en leverantör av managed services för att översättningarna ska bli konsekvent korrekta. Att anlita en sådan leverantör innebär att man inte riskerar subjektiva översättningar, och dessutom säkerställer man att varje nyans, samt all teknisk jargong, översätts professionellt samt med absolut precision.

2. Ökat fokus på kärnkompetenser

När ett företag outsourcar de många och vitt skilda aspekterna av översättningsarbetet till ett specialiserat team kan företagets ledning och anställda fokusera på att arbeta med de uppgifter som de är bäst på.

3. Snabbare anpassning till förändringar och tillväxt

En lämplig MSP arbetar nära företagets centrala affärsaktiviteter, till exempel produktutveckling, marknadsföring och försäljning, för att leverera snabb och smidig expertrespons på affärsmässiga villkor som ständigt förändras. På så sätt håller man jämn takt med en växande affärsverksamhet, och bidrar dessutom aktivt till tillväxten.

4. Kostnadsbesparingar

Ett outsourcat lokaliseringsteam reducerar den interna personalstyrkan samt de allmänna omkostnader som är relaterade till denna. I vissa länder kan lokaliseringsprocessen även klassificeras som en affärsutgift som kan kvittas mot skatt.

5. Förenklad bemanning

Outsourcing tydliggör det ofta luddiga juridiska området gällande konsulters status (t.ex. när anses en heltidskonsult vara en anställd?) genom att man skapar en tydlig skiljelinje mellan företaget och leverantören av managed services.

6. Bättre beredskap inför upp- och nedgångar

Många företag kan ha svårt att förse ett internt översättarteam med ett jämnt inflöde av arbetsuppgifter eftersom arbetet ofta präglas av toppar och dalar. En outsourcad leverantör av språktjänster kan däremot klara av dessa vågrörelser, och kan skala upp för att kunna hantera eventuella ökade behov som plötsligt uppstår.

7. Internationell kommunikation bortom översättningar

Det finns inte bara språkliga barriärer länder emellan, man måste också kunna bemästra kulturella och juridiska skillnader. En effektiv översättningsbyrå kan överföra den exakta betydelsen av en viss text till ett annat språk, förstå varje teknisk term och kulturell nyans, och anpassa materialet till olika juridiska krav samt branschregleringar.

8. Ta vara på nya möjligheter

Som expert inom området kan leverantören av språkliga managed services-tjänster ge sin klient förslag på möjligheter bortom renodlade översättningstjänster. Det kan leda till nya affärsmöjligheter och en ökad avkastning på investeringar inom existerande projekt, eftersom företaget blir varse möjligheter att arbeta bättre, snabbare och smartare.

9. Ökad kompetens inom den egna personalstyrkan

Att bli partner med en professionell översättningsbyrå kan även innebära att standarden höjs inom kärnverksamheten. Anställda som inom ramen för internationella projekt samarbetar med klienter som talar olika språk kan till exempel dra nytta av utbildningsinsatser inom språk och kultur som är specialanpassade för de aktuella projekten.

10. Optimering av hela den språkliga processen

Den sista punkten är egentligen en sammanfattning av de nio punkter vi redan har beskrivit. Men informationen är värd att upprepa för att betona hur fördelarna med en managed services-modell för språkliga behov tillsammans kan optimera företagets lokaliseringsprocess både i fråga om kvalitet och konsekvens, samtidigt som både tidsåtgången och kostnaderna minskar.

translation

 

Viktiga punkter i valet av outsourcad översättningspartner

Vi har ovan beskrivit fördelarna som outsourcing till en MSP kan ge. Men alla professionella översättningsbyråer är inte likadana, och vissa är mer lämpade att ta hand om just dina affärsbehov än andra.

Det säger sig självt att en byrå som har alla de medarbetare och resurser som krävs för att ta sig an hela lokaliseringsprocessen, och som dessutom levererar felfria översättningar oberoende av ämne, kan erbjuda ett större tjänsteutbud än en leverantör av mer basala översättningstjänster.

Om leverantören visar entusiasm inför samarbetet med företagets team är även detta en viktig indikator på ett framgångsrikt partnerskap. Genom ett nära samarbete med ditt företag kan en kompetent översättningsbyrå identifiera de betydelsenyanser och det tilltalssätt som krävs för att leverera effektiva översättningar som ger de resultat du strävar efter.

Sangeetha V., Summa Linguae Technologies chef för Managed Services (APAC), beskriver hur det ibland kan vara nödvändigt med extra stöd: ”För att säkerställa att det inte finns några luckor i vårt serviceutbud kompletterar vi våra tjänster inom managed services med ytterligare stöd, till exempel personalförstärkning och tillfällig personal. Tack vare våra smidiga bemanningstjänster kan våra managed services-tjänster enkelt anpassas till alla språkrelaterade processer som kan outsourcas.”

Genom att outsourca översättning och lokalisering till en leverantör som har kapacitet för alla behov kan ett företag stimulera sina resultat med en central funktion som är konsekvent pålitlig, anpassar sig smidigt och arbetar proaktivt.

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer