Förstärkt verklighet inom tillverkning: Därför är det viktigt med lokalisering

Senast uppdaterad den mars 8, 2021

Vill du använda förstärkt verklighet (Augmented Reality) i ditt tillverkningsföretag? Så här får du ut det mesta av tekniken på internationell nivå.

Förstärkt verklighet (Augmented reality, AR) förvandlar verkligheten till ett interaktivt användargränssnitt. Vanligtvis ser användaren scenen framför sig genom en smarttelefon eller surfplatta. Scenen på skärmen förstärks digitalt i realtid genom att objekt och aktiviteter läggs till för att berika användarens upplevelse.

Ett av de tidigaste användningsområdena för AR-tekniken var gaming (tänk Pokémon Go). På senare tid har tillverkningsindustrin utforskat hur den här nya tekniken kan användas för att förbättra arbetsmiljön.

Enligt ny forskning från PTC: ”Industriföretagen är de som främst tagit till sig förstärkt verklighet, framför allt genom att försöka förbättra arbetsprestationer och lösa bristen på kvalificerad arbetskraft.”

Ökningen inom industrin beror delvis på att användningsområdena för AR-tekniken expanderat.

Till exempel kan användarna nu få ett antal relevanta dokument, statistik och live feedback från den utrustning de använder. Tänk dig att du står framför en industriugn och samtidigt kan se dess aktuella temperatur, underhållshistorik och interna funktion – på din telefon!

3 sätt som förstärkt verklighet revolutionerar tillverkningsindustrin

Förstärkt verklighet börjar ta plats inom tillverkningsindustrin. Här är tre områden där tillverkningsföretag använder förstärkt verklighet.

1. Snabbare produktutveckling

Inom produktutveckling är vägen från idé till slutförande ofta lång och krokig. Att gång på gång iterera mellan prototypdesign och produktutvärdering kan vara frustrerande och tidsödande.

AR-tekniken kan dock dramatiskt minska kostnader och utvecklingstid eftersom man då i vilket stadium som helst kan ta ett koncept från skärmen, släppa ner det i verkligheten och justera designen därefter.

Förstärkt verklighet kan också ge nya insikter som hjälper designers att finslipa sina produkter. Biltillverkaren Volvo har till exempel använt AR-tekniken i sin produktutvecklingsprocess, genom att testa designkoncept i ”verkligheten” och på så sätt kunna förbättra dem under hela processen.

2. Effektivare logistik

Hanteringen av hur resurser anskaffas, lagerhålls och transporteras till sin slutdestination involverar många relaterade uppgifter. Att koordinera de här processerna, som ofta står i konflikt med varandra, kan vara komplext och tidskrävande.

Men tack vara AR-teknik kan hela systemet effektiviseras genom att resursflödet kontinuerligt övervakas och optimeras samt att arbetarna får de verktyg och den information de behöver.

Ett logistikföretag som ligger i framkant när det gäller förstärkt verklighet är DHL, som tillhandahåller frakt-, spårnings- och kurirservice. DHL använder AR-glasögon så att man kan skanna och hantera vagnar och individuella paket med händerna fria. Det här har resulterat i en genomsnittlig produktivitetsökning på 15 %.

”Processen är så intuitiv”, säger Markus Voss, COO och CIO på DHL Supply Chain. ”Det visuella stödet hjälper oss att snabbt hitta och sortera produkter i rätt vagnar. Vi tror att det här kommer leda till ytterligare produktivitetsförbättringar som både våra anställda och våra kunder kommer dra nytta av.”

3. Bättre underhåll

AR-tekniken bidrar också till ökad produktivitet och säkerhet genom att ge underhållspersonal den information de behöver, när de behöver den.

Det kan till exempel innebära att:

  • kunna utvärdera status på en maskin utan att behöva störa driften
  • se datum för senaste service och möjliga fel bara genom att titta på en maskin
  • automatiskt få stegvisa videoinstruktioner under en reparation

AR-tekniken kan också vara ett kostnadseffektivt sätt att träna tekniker inom industrier där det är svårt att öva praktiskt.

Airbus har till exempel löst utmaningen att flygplanen måste stå på marken för att underhållstekniker ska kunna utbildas genom att använda AR-teknik. Teknikerna kan nu öva på komplexa underhållsoperationer och reparationer utan den stora kostnad det innebär att ta ett flygplan ur trafik.

Vikten av AR-lokalisering

De här tre exemplen är bara toppen av isberget. Det potentiella värdet av den här tekniken för tillverkningsindustrin, och övriga branscher, är enorm. Men om du funderar på att lägga stora resurser på att utveckla AR-lösningar för din verksamhet, är det några saker du behöver tänka på först.

En grundläggande fråga handlar om teknisk infrastruktur. Överallt där förstärkt verklighet ska användas måste till exempel internetuppkopplingen vara snabb och stabil. Underhållsoperationer på svårtillgängliga platser eller offshore kräver till exempel att man installerar kraftfull teknik innan AR kan tas i bruk.

En vanlig nackdel med AR-system är språket i användargränssnittet. I den moderna, globaliserade tillverkningsindustrin är det vanligt att produkten designas i ett land, komponenterna tillverkas i ett annat och monteringen sker i ett tredje land. Användargränssnittet finns dock oftast inte tillgängligt på varje lands språk.

För att övervinna språkbarriärerna behöver du arbeta med ett företag som är specialiserat på översättning och lokalisering men som också kan de tekniskt komplexa delarna av förstärkt verklighet. Summa Linguae Technologies (SLT) ligger i framkant när det gäller lokalisering av förstärkt verklighet.

Andres Vega, Solution Architect på SLT, beskriver fördelarna med den här specialistkompetensen:

Andres Vega

Solution Architect, Summa Linguae Technologies

”SLT's team med experter på AR-lokalisering kan ge hjälp och råd, vilket gör att kunderna kan vara säkra på att deras AR-användare kan använda tekniken på sitt lokala språk. Deras upplevelse kommer också att överensstämma med den verkliga miljön och den upplevelse som användarna av originalspråket får.”

Språket är alltför ofta en fråga som hanteras i efterhand vid implementeringen av innovativ teknik – trots att det är grundläggande för att nå framgång. Lokalisering (processen för att säkerställa att ingen nyans eller kulturell skillnad ignoreras vid översättning) är väsentligt när det handlar om så höga insatser som i de AR-exempel som nämnts tidigare i den här artikeln.

AR är ett relativt nytt fenomen, men branschen blir alltmer medveten om vikten av lokalisering. Och AR-användarna kräver i allt större utsträckning att globala programvarusystem lokaliseras. Förutom användargränssnittet är det också viktigt att utbildningsmaterial, säkerhetsanvisningar och meddelanden som gäller regelefterlevnad är lokaliserade.

Om du vill arbeta tillsammans med en partner som förstår AR, och har den erfarenhet och expertis som krävs för att lokalisera samtliga aspekter av din teknik, ska du ta en titt på våra lokaliseringstjänster redan idag.

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer