Lokalisering av datorspel – vilka språk ska du börja med?

Senast uppdaterad den maj 20, 2020

Enligt Newzoo uppgick den globala datorspelsmarknaden 2018 till 134,8 miljarder amerikanska dollar, och 2021 kommer den att ha växt till enorma 174 miljarder dollar. Det finns alltså mycket pengar för speldesigners och spelutvecklare att konkurrera om. För att öka chanserna att nå internationell framgång bör de redan från start lokalisera spelinnehållet. I praktiken visar det sig att det ofta inte räcker med engelska för att nå spelare i olika delar av världen. Här nedan förklarar vi vilka språk som bör vara förstahandsval – och varför.

I dag vet spel- och apputvecklare mycket väl att det inte räcker med basala, ordagranna översättningar för att tillfredsställa fler, och mer krävande, spelare. Små språkliga nyanser, som obegripliga namn på platser och karaktärer, kan påverka handlingen och ha en negativ effekt på spelupplevelsen. Detta kan bli första steget till negativa omdömen på webben, och därmed riskerar man lägre försäljningssiffror. Spellokalisering som tar hänsyn till kulturella särdrag, sociala villkor och språket i ett givet land är ett måste.

Spellokalisering – vilket innehåll behöver översättas?

Man bör emellertid ha kunskap om vilket innehåll och vilka spelkomponenter som behöver översättas och lokaliseras. Här handlar det naturligtvis till stor del om spelarnas förväntningar, och även om typen av spel, samt om hur spelet ska distribueras och intäkterna genereras. Lokalisering av handlingen, dvs. dialoger, platser och namn på saker och karaktärer, samt gränssnittskomponenter, är några av de beståndsdelar man behöver fundera noggrant över. De kan vara utslagsgivande parametrar under utvärderingen. Allt marknadsföringsmaterial, som webbplatser och beskrivningar samt nyckelord för appbutiker, behöver översättas. Översättningen av spelets tekniska del, inklusive koden, behöver också tas med i beräkningen.

Vilka språk ska man välja för spellokaliseringen?

Hur omfattande både översättningen och lokaliseringen bör bli beror på flera faktorer, precis som valet av språk. Det är definitivt en god idé att fundera över vilken försäljningspotential som finns i ett givet land, och hur stor marknaden är. Enligt Newzoo genererades de högsta intäkterna från spel under 2018 av tio länder, nämligen:

 • Kina
 • USA
 • Japan
 • Sydkorea
 • Tyskland
 • Storbritannien
 • Frankrike
 • Kanada
 • Spanien
 • Italien

Så mycket som 80 % av den globala spelmarknaden är koncentrerad till dessa delarna av världen, och i pengar innebär det nästan 110 miljarder dollar. Marknader med ett sammanlagt värde av 11,5 miljarder dollar finns i: Ryssland, Mexiko, Brasilien, Australien, Taiwan, Indien, Indonesien, Turkiet, Thailand och Nederländerna.

Game localization

De främsta språken för spellokalisering

Det är emellertid inte så att du måste lokalisera och översätta datorspelen till alla de språk som används i alla de här länderna. Ibland räcker det att välja några stycken språk som ger åtkomst till den största basen av potentiella spelare och marknader. Ett exempel är franska, som förstås av användare i Frankrike, Belgien, Schweiz, Monaco och delar av Kanada. Italienska ger också många möjligheter eftersom det inte bara talas i Italien (den tionde största spelmarknaden i världen), utan även i Schweiz och San Marino. Bland de europeiska språken märks även tyska som talas av spelare i Tyskland, Österrike, Schweiz, Luxemburg samt Liechtenstein, och spanska, som talas av hela 340 miljoner nätverksanvändare världen över. Förenklad kinesiska, ryska (som förstås allmänt i Ryssland, Kazakstan och Belarus/Vitryssland) och brasiliansk portugisiska, som ger åtkomst till halva Sydamerika, är också gynnsamma språk för spellokalisering.

När man väljer specifika språk bör man inte bortse från tillväxtmarknaderna. Enligt Localize Direct växte efterfrågan på översättning inom datorspelssektorn under perioden 2016 till 2018 mycket snabbt för:

 • turkiska
 • malajiska
 • hindi
 • förenklad kinesiska
 • thailändska
 • polska

Enligt prognoserna kommer efterfrågan på dessa språk att fortsätta växa under kommande år.

Det räcker med engelska om spelet är enkelt

Marknadspotentialen är inte det enda som man måste fundera över. Spelarnas krav varierar beroende på i vilken region de bor, och på hur duktiga de är på engelska. I många länder kommer spelarna utan större svårigheter att spela spelet på engelska om det innehåller en del undertexter, och om reglerna är förståeliga.

video game translation

I Polen är dialogerna till exempel vanligtvis i form av berättarröster (voice-over) medan texterna lokaliseras. Användare i Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien kräver däremot kompletta översättningar, speciellt när det gäller bästsäljande speltitlar. Mer information om i vilken utsträckning människor från olika länder accepterar engelska kan du hitta i EF English Proficiency Index på nätet.

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer