Översättning och lokalisering av datorspel

Vare sig du översätter datorspel för datorer, spelkonsoler eller mobila plattformar inbegriper processen inte bara översättare utan även experter inom områden som grafik, programmering eller den kulturella kontexten. Att anpassa spelet språkligt och kulturellt till en annan marknad kan vara en avgörande framgångsfaktor.

Kom igång

Räcker det att översätta datorspel?

Som nämndes inledningsvis är översättningen av spel en flerstegsprocess. Det är inte enbart översättningen av själva spelet, utan också av allt marknadsföringsmaterial (webbplats, reklamaffischer och grafik som används för att marknadsföra spelet) och teknisk dokumentation (specifikationer, manualer). Dessutom kan själva spelet delas in i flera komponenter: manus (dialoger, berättelse), användargränssnittet (det vill säga det som spelaren ser på skärmen), undertexter, kommentarer eller onlinesupport. Och vi får inte glömma den tekniska biten, det vill säga koden som spelet är skrivet med.

Så för att besvara den tidigare frågan – räcker det att översätta datorspel?  Nej, det gör det inte.

Lokalisering av datorspel – vad innebär det?

Lokalisering behövs i lägen när det inte räcker med en översättning. Språklig och kulturell lokalisering innebär att man anpassar materialet till ett nytt språk, kulturellt sammanhang, seder och bruk eller värderingar. Tack vare lokalisering kan spelaren verkligen känna atmosfären i ett spel.

Lokalisering omfattar komponenter som:

– berättelse och dialoger, vilket inte bara ska översättas till det nya språket utan också anpassas till det (t.ex. referenser till populärkultur eller traditioner i en viss region, skämt och ordlekar, slang, dialekter),

– användargränssnittet: innehåller ofta förkortningar och specialisten som lokaliserar dem tar inte bara hänsyn till språkspecialiteter utan också spelarnas kultur och gaming-gemenskap,

– kod: kontrollerar att alla diakritiska tecken visas korrekt, justerar koden utifrån lokala krav,

– måttenheter, valutor, datumformat anpassas till den aktuella regionen,

– translitteration: för språk som använder ett annat alfabet. Oavsett om spelmakarna bestämt att egennamn ska översättas eller inte, ska namnen alltid skrivas med det lokala alfabetet, så att spelaren inte får problem med att läsa tips och anvisningar.

Sökord lokaliseras också för att optimera dem för sökmotorer och digitala distributionsplattformar som Google Play och AppStore.

Lokalisering är avsett att ge spelarna en positiv totalupplevelse. Om det är stor skillnad mellan spelmakarens och spelarnas kulturer är det viktigt detaljer i handlingen inte verkar fullständigt orealistiska eller gör det svårt att spela klart, exempelvis att bilar kör på fel sida av vägen, utländsk valuta när man ska betala eller egennamn skrivna med ett oläsligt alfabet. Att spelet löper på friktionsfritt är avgörande för vilket mottagande spelet får av användarna. Vid lokalisering tar man inte bara hänsyn till mottagarens språkliga preferenser, utan också till verkligheten i den kultur hen vuxit upp i.

Översättning av datorspel – vem gör det bäst?

Lokalisering av spel kräver ofta inte bara översättning utan även tilläggstjänster som undertextning (skapa, synkronisera och lägga på undertexter), voice-over, DTP eller lokalisering av programvara, Flash-applikationer och animeringar. För att verkligen översätta ett spel till ett annat språk är det lämpligt att anlita en leverantör med omfattande erfarenheter. Vi på Summa Linguae Technologies svarar gärna på dina frågor och ger dig en offert på de tjänster du behöver.

Kontakta oss

Kontakta oss nu för att komma igång med oversättning och lokalisering av datorspel hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

    Läs mer