DTP

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. När det gäller tekniska översättningar eller facköversättningar kan det faktiskt vara så.

Kom igång

Utöver översättning behöver du DTP-tjänster

En komplett översättningstjänst består inte bara av översättning, granskning eller korrekturläsning. Den innefattar också förberedelse för publicering eller tryck. DTP krävs ofta vid tekniska översättningar eller marknadsföringsöversättningar, men inte bara då.

Översättning av tekniska specifikationer, kartor, ritningar, manualer och marknadsmaterial kan inte begränsas till enbart översättning av ord. I dessa sammanhang spelar bilden en lika viktig roll som texten, och sålunda bör den också ”översättas”.

I marknadsföringen spelar bilden en central roll – den ska framkalla de rätta känslorna och uppmana till köp. Bildspråket är olika i olika länder och därför är det värt att vända sig till en översättningsbyrå som erbjuder grafiska tjänster. Då blir både språket och bilderna rätt.

I tekniska dokument är ritningar och illustrationer avgörande för förståelse av budskapet. De måste därför anpassas till det nya språket – exempelvis kan man behöva konvertera måttenheter (t.ex. avstånd på en karta) eller sättet att skriva siffror. DTP-avdelningen kan förbereda sådant material för översättning och säkerställa att den slutliga översättningen följer formatinstruktionerna.

Vad innebär vår DTP-tjänst?

Specialister på DTP arbetar med filer som förutom språklig översättning också kräver grafisk hantering, så att layouten förblir oförändrad, eller tvärtom – ett annat alfabet eller en annan marknad kan helt enkelt kräva en annan layout av materialet.

DTP innebär:

  • bevarande av dokumentets ursprungliga layout efter översättning,
  • justering av grafisk layout till dokumentets nya språk,
  • en eventuellt fullständig förändring av den grafiska layouten,
  • konvertering av oredigerbara filer och förberedelser för översättning genom OCR,
  • anpassning av material för tryck eller publicering i önskat format,
  • kvalitetskontroll av den grafiska kompositionen (typografi, kompatibilitet med källfiler).

I ett översättningsprojekt ingår alltså många av de DTP-tjänster som ofta förknippas med grafiska designbyråer. Med Summa Linguae Technologies behöver du inte någon separat leverantör för att förbereda materialet för tryck. Vi hanterar hela kedjan – från översättning till DTP.

Vid en offertförfrågan informerar vi om behovet av DTP-tjänster för att behålla layouten av en broschyr, bok, handbok eller någon annan publikation. Våra DTP-specialister hanterar den grafiska processen inför både tryck och online-publicering.

Kontakta oss

Kontakta oss nu för att komma igång med DTP hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

    Läs mer