Finansiella översättningar

Företag som är internationellt verksamma ställs ofta inför behovet av att översätta finansiell dokumentation. Detta gäller framför allt publika företag som är börsnoterade och skyldiga att offentliggöra finansiella rapporter.

Kom igång

Finansiella översättningar för multinationella företag

Dessutom ökar översättningen av finansiell dokumentation deras chanser att locka utländska investerare. Som börsnoterat företag vet vi hur viktigt det är med effektiv kommunikation med potentiella investerare, vilket är anledningen till att vi ägnar särskild uppmärksamhet åt att översätta delårsrapporter och årsredovisningar. Utifrån vår egen erfarenhet har vi byggt upp en omfattande databas av leverantörer som specialiserar sig på finansiella översättningar.

Hur garanterar man högkvalitativa finansiella översättningar?

Finansiella översättningar är särskilt specialiserade på grund av deras tvärvetenskapliga karaktär (de rör inte bara finansiella utan även allmänekonomiska, fackmässiga och juridiska aspekter), den exakthet som översättarna måste ta hänsyn till och den kunskapsnivå de måste besitta. Företagets ekonomiska dokumentation måste också presenteras i ett tydligt och reglerat format. Därför bör finansiella översättningar alltid utföras av professionella översättare med lång erfarenhet.

Finansiella texter kan inte översättas av vem som helst

Många företag gör misstaget att låta vem som helst utföra sina översättningar. Det räcker ofta med en enda blick på ett översatt finansiellt dokument för att inse att det skulle ha översatts av en specialist.

Finansiella översättare måste naturligtvis kunna språket flytande. Finansiella dokument innehåller facktermer, som är okända för de flesta. Många finansiella översättare kan skryta med dubbla utbildningar inom lingvistik och ekonomi. Vissa är till och med finansiella experter eller ekonomer med beprövade språkkunskaper eller språkvetare som har stor erfarenhet och kunskap inom finansområdet.

Det för oss osökt över till vikten av att utvecklas. Finansiella översättningar kräver att översättaren fortlöpande håller sin kunskap aktuell.

När det gäller finansiella översättningar spelar talang och icke-språkliga kompetenser också en viktig roll. Analytiska färdigheter och uppmärksamhet på detaljer är viktiga egenskaper.

Finansiella översättningar för börsnoterade företag

Summa Linguae Technologies har, som börsnoterat företag, byggt upp en omfattande databas av översättare som specialiserat sig på att översätta finansiella dokument. Var och en av dem besitter kompetenser inom detta område och har erfarenhet av flerspråkig företagskommunikation för internationella företag.

Vi vet att den dokumentation som anförtrotts oss är konfidentiell. Därför undertecknar varje översättare som samarbetar med Summa Linguae Technologies sekretessavtal. Vi gör vårt yttersta för att skydda våra kunders intressen på bästa sätt.

Vi översätter material inom bank, bokföring, börsrevisioner och due diligence-analyser. Vi tillhandahåller också andra tjänster som auktoriserade översättningar eller juridiska översättningar.

Kontakta oss

Kontakta oss nu för att komma igång med finansiella översättningar hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

    Läs mer