Språkgranskning och korrekturläsning

Språkgranskning och korrekturläsningstjänster går ut på att kontrollera redan översatta texter med avseende på grammatik, stavning och skiljetecken, men även vad gäller innehållet och att den översatta texten överensstämmer med originalversionen.

Kom igång

Språkgranskning – vad är det?

Granskarens arbete består i att granska den översatta texten och fånga upp eventuella fel och misstag som översättaren gjort. Det innebär också att man kontrollerar att termerna är korrekt översatta.

Den språkliga granskningen är en del av kvalitetsäkringsprocessen. Förutom grammatik och skiljetecken kontrollerar granskaren också att översättningen är korrekt. Detta är ett mycket viktigt steg i språkprojektet, särskilt när det gäller facköversättningar. Tekniska, medicinska och juridiska översättningar kräver kontroll av korrekt terminologi och att texten är logisk. En mer utförlig granskning av innehållet utförs ofta inte av en språkvetare, utan av en ämnesspecialist, t.ex. en ingenjör eller läkare.

Texten kontrolleras också med avseende på språklig korrekthet, inklusive anpassning till en dialekt eller språkvariant, t.ex. amerikansk engelska eller argentinsk spanska.

Korrektur av översättningen – kronan på verket

Trots översättarens fokus på grammatisk korrekthet, stilistisk kvalitet och saklighet kan översättningen fortfarande behöva korrekturläsas. Under denna process dubbelkollar man exempelvis att man har följt kundens eventuella anvisningar (t.ex. vad gäller användningen av specifika termer). Korrekturläsaren ska också se till att texten är läsbar och förståelig för målgruppen. Om dokumentet är avsett för yrkesverksamma inom en viss bransch, är det viktigt att använda korrekt, högspecialiserad terminologi. Om texten däremot är avsedd för en bredare målgrupp, gör korrekturläsaren den i stället mer lättillgänglig.

Kontakta oss

Kontakta oss nu för att komma igång med språkgranskning och korrekturläsning hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

    Läs mer