Medicinska översättningar

Medicinska översättningar är en av de mest komplexa och krävande översättningstyperna. De måste utföras med särskild precision och omsorg, eftersom de medför ett stort ansvar för översättaren.

Kom igång

Med säkerheten som första prioritet – medicinska översättningar och läkemedels­översättningar

Översättare som hanterar medicinska översättningar och läkemedelsöversättningar är oftast yrkesutövande läkare och farmaceuter med beprövad språkkunskap, personer med en dubbel utbildning eller översättare med en stor erfarenhet inom branschen.

Precision, kunskap, erfarenhet

Dessa tre egenskaper kännetecknar den perfekta översättaren av medicinska texter, något av det svåraste som går att översätta. De som översätter medicinska texter har ett stort ansvar, och det krävs att de utbildar sig konstant – såväl inom översättningskonsten som medicinområdet.

Den första svårigheten vid medicinsk översättning är att förstå och tolka texten korrekt. Det kan vara relativt enkelt att översätta ett vanligt dokument. Däremot har medicinska texter en helt annan svårighetsgrad.

Översättare av medicinska texter ska kunna använda sig av medicinsk terminologi som rör läkemedel, biologi eller kemi – och det är bara några av de områden som de måste behärska. Det underlättar delvis att många medicinska termer härstammar från latin eller grekiska, vilket innebär att många uttryck liknar varandra på olika språk. Men det innebär också en viss risk. Så kallade False Friends är termer som liknar varandra men har olika betydelser i andra språk. En medicinsk översättare behöver alltid kontrollera att betydelsen av en term är helt korrekt, även om en term känns bekant.

I medicinska texter möter vi ofta så kallade eponymer och förkortningar. Eponymer är exempelvis namn på sjukdomar eller kroppsdelar som härrör från namnet på deras upptäckare, personen som drabbats eller fiktiva karaktärer. Vissa eponymer är allmänspråkliga, som akilleshäl, medan exempelvis Crohns sjukdom betecknas med andra eponymer i andra länder: Lesniewski-Crohn’s Disease i USA och Leśniowskiego-Crohn i Polen. Ett liknande problem finns vid förkortningar – på svenska och polska använder man den engelska förkortningen för immunbristsyndromet AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). På spanska har den däremot översatts till SIDA, vilket är något helt annat på svenska. Detta är endast två exempel på behovet av korrekthet i medicinska texter.

En annan svårighet som översättare möter är textens komplexitet och dess tvärvetenskapliga karaktär. En medicinsk översättare måste vara bekant med biologi, kemi, bioteknik, med mera. Ofta specialiserar de sig i översättningar relaterade till ett specifikt område – t.ex. kardiologi, infektionssjukdomar, allmänmedicin eller läkemedelsproduktion.

 

Översättning av medicinska texter

På Summa Linguae Technologies gör vi mycket medicinska översättningar. Vi har erfarenhet inom översättning av:

  • sjukdomshistoria (anamnes),
  • kliniska studier,
  • beskrivning av kirurgiska ingrepp,
  • vetenskapliga publikationer,
  • läkemedelsbeskrivningar och bipacksedlar.

Tack vare vår nästan 30-åriga närvaro på marknaden har Summa Linguae Technologies byggt en bred bas av beprövade och erfarna medicinska översättare. Du kan vara säker på att varje medicinsk översättning kommer att utföras av en professionell översättare.

Kontakta oss

Kontakta oss nu för att komma igång med medicinska översättningar hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

    Läs mer