Tekniska översättningar

Tekniska översättningar avser översättning inom exempelvis områdena bygg, teknik, fordonsindustri eller jordbruk. De vanligaste publikationerna som ska översättas är manualer, informationsbroschyrer, produktblad, kataloger och tekniska specifikationer.

Kom igång

Tekniska översättningar – ingenjör eller översättare?

Beroende på typ av text väljer projektledaren en översättare med relevant erfarenhet och kunskap. De som utför tekniska översättningar är ofta personer med teknisk utbildning och bekräftade språkkunskaper.

Praktisk erfarenhet är också en nyckelfaktor. När det gäller tekniska översättningar måste översättaren ständigt lära sig nytt och hålla sig uppdaterad om branschen där han specialiserar sig och ständigt förbättra sin tekniska kompetens. Översättaren måste också känna till fackterminologin inom branschen. Översättning av manualer för jordbruksmaskiner skiljer sig dessutom radikalt från översättning av tekniska specifikationer eller informationsbroschyrer. Det är därför viktigt att varje projekt tilldelas rätt leverantör. Vid beställning av ett projekt kan du betona att det behövs en översättning av en specialist inom ett visst tekniskt område. Du kan dessutom beställa extra kvalitetssäkring utförd av någon som arbetar i branschen.

Är bilden viktigare än texten?

Ett karakteristiskt kännetecken för tekniska översättningar är förekomsten av många grafiska element. Översättningen av en manual skulle inte vara möjlig utan att översätta grafik och illustrationer. Dokument som kräver teknisk översättning är ofta sparade i oredigerbara format eller skapade i ett specialprogram, som exempelvis AutoCad. När du väljer leverantör är det värt att kontrollera vad de erbjuder för tilläggstjänster, som DTP.

En professionell översättningsbyrå har grafiska designers och DTP-specialister. Tack vare dem kan tekniska dokument skickas till översättare i redigerbar form. DTP-avdelningen ser till att dokumentets format förblir detsamma, eller – om det översätta språket så kräver – har anpassats till målspråket. Tillverkningsindustrin, vars manualer kräver översättning, har inte råd att göra grafiska misstag.

Ny teknik är också viktig här. En professionell översättningsbyrå arbetar i programvara som stödjer översättning. Sådana program tillåter flera personer (t.ex. översättare och DTP-specialister) att arbeta med projektet samtidigt som de säkerställer konsekvens och hög kvalitet.

Ofta kan det krävas ytterligare redigeringsarbete, så tänk på dokumentformatet och be byrån om offert när du beställer tekniska översättningar. Summa Linguae Technologies erbjuder inte bara översättning och lokalisering av tekniska dokument, utan även grafisk bearbetning.

Kontakta oss

Kontakta oss nu för att komma igång med tekniska översättningar hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

    Läs mer