Tolkning

Globaliseringen har minskat avståndet till kunderna. Men när du går ut på de internationella marknaderna är det viktigt att ha en bra kommunikationsstrategi, som i sin tur kräver professionella tolktjänster.

Kom igång

Tolkning – tala dina kunders språk

Språkstöd av en professionell tolk under ett affärsmöte kan ha ett positivt inflytande på förhandlingsresultatet. Ett professionellt översatt tal vid en konferens eller på en mässa kommer att påverka ditt företags ställning i den internationella miljön.

Tolkning innebär inte bara en bokstavlig översättning – det inbegriper också rådgivning kring affärskulturen, etiketten eller företagsmiljön i den aktuella regionen. Tolkar känner till kulturen i landet, samt dess traditioner och seder, vilket är en fördel för att genomföra effektiva förhandlingar.

Tolkning kan ske i olika former som simultantolkning, konsekutivtolkning eller viskningstolkning. Var och en är lämplig för olika situationer, så rådfråga gärna våra projektledare vilken form som passar bäst i den givna situationen.

Kontakta oss

Kontakta oss nu för att komma igång med tolkning hos Summa Linguae Technologies.

    Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

    Läs mer