En kunds framgångs­historia: översättning av medicinteknik för Mellanöstern

Senast uppdaterad den oktober 16, 2020

Summa Linguae Technologies hjälper en innovatör inom hälso- och sjukvården att satsa globalt genom att översätta komplex teknisk dokumentation till arabiska och hebreiska.

Arbetet inom den strikt reglerade, högspecialiserade medicintekniska branschen innefattar dokumentation där exakthet i fråga om innebörd är nödvändig av juridiska skäl och dessutom – bokstavligen kan vara en fråga om liv och död.

När NxStage Medical, en innovatör inom hälso- och sjukvården, beslutade sig för att översätta all engelskspråkig dokumentation kring sin banbrytande njurbehandlingsutrustning till arabiska och hebreiska visste de att de stod inför en enorm uppgift.

Att hantera komplex medicinsk terminologi, lagstiftningsmässiga skillnader och kulturella särdrag skulle innebära mycket mer än ”bara” översättningsarbete. Därför kontaktade NxStage Summa Linguae Technologies (SLT) för att få hjälp.

Utmaningen

NxStage Medical, som har sitt huvudkontor i Lawrence, Massachusetts, i USA, tillverkar medicinteknisk utrustning. Företaget har en solid bakgrund inom teknik och forskning och utvecklar innovativa produkter, som förbättrar livskvaliteten för människor som lider av njursjukdomar i slutstadiet eller akut njursvikt.

NxStage utformar, utvecklar, tillverkar och marknadsför sina banbrytande lösningar för njurpatienter världen över. Arbetet involverar en stor mängd avancerad teknisk dokumentation där noggrannhet och säkerhet är av yttersta vikt.

Daniela Orlowski, NxStages chef för teknisk kommunikation, förklarar: ”I den strikt reglerade branschen för medicinteknisk utrustning, där säkerhetsfrågor är av största vikt, måste man vara ytterst noggrann med detaljerna när det gäller bruksanvisningar, underhållsmanualer, utbildningsmaterial och liknande innehåll. Om en text är det minsta tvetydig kan detta få allvarliga konsekvenser.”

Så när NxStage behövde få ett stort antal manualer, specifikationer för utrustning, säkerhetsinformation och andra tekniska dokument översatta från engelska till arabiska och hebreiska fanns det inte något utrymme för fel.

Från början valde NxStage att genomföra projektet i Israel, med lokala översättare. Men efter att ha misslyckats ett antal gånger i jakten på kvalificerade översättare, som hade kapaciteten att genomföra en uppgift av denna omfattning och komplexitet, var företaget tvunget att tänka i nya banor.

”Vi insåg att detta var en specialistuppgift som krävde överlägsen kompetens”, berättar Daniela. ”Efter många överväganden valde vi SLT. Vi blev inte bara imponerade av deras meriter i fråga om storskaliga översättnings- och lokaliseringsprojekt, utan även av deras erfarenhet inom det medicinska området, och att de var villiga att anpassa sig till våra existerande arbetsrutiner.”

Att lokalisera varje detalj av komplex, medicinsk dokumentation till olika språk, utan att vare sig delar av betydelsen eller nyanser går förlorade, är en krävande uppgift. SLT:s expertis inom medicinteknik och omfattande erfarenhet av att skapa lokaliserat innehåll, det vill säga inte bara översättning av orden utan även en anpassning av budskapet till den lokala publiken, innebar att vi definitivt var uppgiften mogen.

Lösningen

SLT skred genast till verket och utformade en strategisk lösning där inget skulle lämnas åt slumpen.

”Vi satte ihop ett högkvalificerat team med infödda översättare från Mellanöstern som samtliga hade den nödvändiga medicinska expertisen”, förklarar Micheline Freij, SLT:s Managing Director i USA. ”Vi och vår klient enades sedan om ett arbetsflöde som skulle garantera att varje dokument skulle hanteras snabbt, och att alla detaljer skulle ägnas största möjliga uppmärksamhet.”

Arbetsflödet innefattade en femstegsprocess:

  1. Översättning av den engelska texten till hebreiska och arabiska, utförd av ett team med infödda översättare.
  2. Noggrann analys av översättningen, utförd av en andra översättare som fått i uppgift att korrekturläsa materialet. Fokus låg särskilt på att identifiera potentiella tvetydigheter och lokaliseringsproblem.
  3. Granskning utförd av NxStage, med feedback vid behov.
  4. Kundens feedback diskuterades med översättarna. Därefter implementerades förslagen genast, eller så löstes eventuella frågor i samarbete med kunden.
  5. Eventuell feedback från kund som innebar betydelseförändringar gentemot ursprungstexten kontrollerades för regelefterlevnad på målmarknaderna.

Då det rörde sig om teknisk text med många nyanser valde kunden att använda mänskliga översättare istället för maskinöversättning. Därmed var det dessutom enklare att säkerställa att dokumenten som hanterades skulle förbli konfidentiella.

Med hjälp av flera kontroller och ytterst noggrann granskning av texterna vid varje stadium verifierade vi att den medicinska terminologin var korrekt och att stilen förblev konsekvent i alla dokument.

Genom att ifrågasätta alla punkter där översättningen avvek från källtexten förebyggde vi potentiella rättsliga problem som annars hade kunnat resultera i rättstvister mot vår kund.

Resultatet

Med hjälp av SLT:s noggranna metod har en stor mängd mycket teknisk dokumentation kring NxStages produkter – bland annat bruksanvisningar, utbildningsmaterial, produktspecifikationer och säkerhetsinformation – blivit:

  • översatt till arabiska och hebreiska
  • lokaliserat för anpassning till lokala och regionala kulturer
  • granskat får att säkra korrekthet och regelefterlevnad.

”SLT har hanterat detta stora, komplexa projekt med enastående omsorg och noggrannhet”, säger Daniela från NxStage. ”Deras kompetens och omsorg om detaljer matchade kraven som gäller inom den strikt reglerade branschen för medicinteknisk utrustning, och tack vare deras arbete har livsomvälvande medicintekniska enheter blivit tillgängliga för människor runtom i Mellanöstern som lider av njursjukdomar i sista stadiet eller akut njursvikt.”

För mer information om lansering av medicinteknisk utrustning på den internationella marknaden rekommenderar vi att du utforskar Summa Linguae Technologies tjänsteutbud inom medicinsk översättning.

Relaterade inlägg

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer